Výchozí procesy v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ263201
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje procesy spouštěné ve výchozím nastavení v systému Microsoft Windows 2000. Tyto procesy lze zobrazit pomocí nástroje Správce úloh.
Další informace
Csrss.exe - Tento proces nelze pomocí nástroje Správce úloh ukončit.
 • Jedná se o uživatelskou část podsystému Win32 (soubor Win32.sys je částí režimu jádra). Zkratka Csrss znamená client/server run-time subsystem (podsystém run-time typu klient/server) a je to základní podsystém, který musí být vždy spuštěn. Proces Csrss je zodpovědný za okna konzolí, vytváření nebo odstraňování podprocesů a některé části 16bitového virtuálního prostřední MS-DOS.
Explorer.exe - Tento proces je možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o uživatelské prostředí, které se uživateli zobrazí jako hlavní panel, pracovní plocha apod. Tento proces není pro běh systému Windows tak důležitý, jak si uživatelé mohou myslet, a lze jej ukončit (a restartovat) pomocí nástroje Správce úloh (obvykle bez jakýchkoli negativních důsledků pro systém).
Internat.exe - Tento proces je možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Proces Internat.exe je spouštěn při spuštění systému. Načítá různé vstupní hodnoty národního prostředí zadané uživatelem. Tyto hodnoty, které jsou načítány pro aktuálního uživatele, jsou načítány z následujícího klíče registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Proces Internat.exe načítá ikonu EN do oznamovací oblasti hlavního panelu, která umožňuje uživateli snadno přepínat mezi národními prostředími. Tato ikona zmizí, pokud tento proces ukončíte, národní prostředí je však nadále možné změnit v Ovládacích panelech.

  Poznámka: Národní prostředí pro systém je načítáno z následujícího klíče:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Tyto hodnoty národního prostředí jsou používány systémovými službami spuštěnými v kontextu účtu Local System (Místní systém) nebo v případě, že není přihlášen žádný uživatel (například při zobrazení výzvy k přihlášení).
Lsass.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o server místního ověření zabezpečení, který generuje proces zodpovědný za ověření uživatelů pro službu přihlašování do systému Windows (Winlogon). Tento proces je prováděn pomocí ověřovacích balíčků, jako je výchozí knihovna Msgina.dll. Je-li ověření úspěšné, vygeneruje proces Lsass přístupový token uživatele, který slouží ke spuštění úvodního prostředí. Další procesy spuštěné uživatelem zdědí tento token.
Mstask.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o službu plánovače úloh, která zodpovídá za spouštění úloh v čase určeném uživatelem.
Smss.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o podsystém správce relací zodpovědný za spouštění relace uživatele. Tento proces je spouštěn systémovým podprocesem a je zodpovědný za různé činnosti, včetně spouštění procesů Winlogon a Win32 (Csrss.exe) a nastavení systémových proměnných. Po spuštění těchto procesů čeká na ukončení procesu Winlogon nebo Csrss. Pokud jsou tyto procesy ukončeny běžným způsobem, je systém ukončen. Jestliže jsou procesy ukončeny neočekávaným způsobem, proces Smss.exe způsobí, že systém přestane reagovat.
Spoolsv.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Zařazovací služba je zodpovědná za správu zařazených tiskových a faxových úloh.
Svchost.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o obecný proces, který slouží jako hostitel pro další procesy spouštěné z knihoven DLL. Je proto možné, že bude spuštěno více instancí tohoto procesu. Chcete-li zjistit, které procesy využívají proces Svchost.exe, spusťte soubor Tlist.exe z disku CD-ROM systému Windows 2000. Do příkazového řádku zadejte příkaz s touto syntaxí: tlist -s.

  Další informace naleznete v následujícím článku:

  250320Popis procesu Svchost.exe v systému Windows 2000
Services.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Správce řízení služeb, který zodpovídá za spouštění a zastavování systémových služeb a za interakci s nimi.
System - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Většina systémových podprocesů režimu jádra je spuštěna jako proces System.
Nečinné procesy systému (System Idle Process) - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o samostatný podproces spuštěný v každém procesoru, jehož výhradním úkolem je správa času procesoru v době, kdy systém nezpracovává jiné podprocesy. Ve Správci úloh tento proces obvykle spravuje většinu času procesoru.
Taskmgr.exe - Tento proces je možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Jedná se o samotný proces Správce úloh.
Winlogon.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Tento proces zodpovídá za správu přihlášení a odhlášení uživatele. Proces Winlogon je aktivní, pouze pokud uživatel stiskne kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL. V takovém případě proces zobrazí dialogové okno zabezpečení.
Winmgmt.exe - Tento proces není možné ukončit pomocí nástroje Správce úloh.
 • Proces Winmgmt.exe je základní součást správy klienta v systému Windows 2000. Tento proces je inicializován při připojení první klientské aplikace nebo je spuštěn nepřetržitě, pokud jej vyžadují aplikace pro správu.
Řadu z procesů, které nelze ukončit pomocí Správce úloh, je možné ukončit pomocí nástroje kill.exe sady Resource Kit. Tento příkaz však může způsobit selhání systému nebo jiné nežádoucí vedlejší účinky.
Vlastnosti

ID článku: 263201 - Poslední kontrola: 12/05/2015 20:18:58 - Revize: 1.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB263201
Váš názor