Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Změna textu z malých písmen na velká a naopak v aplikaci Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje použití funkcí v listu pro změnu textu z malých písmen na velká a naopak.
Další informace
Aplikace Microsoft Excel nabízí následující tři funkce v listu, které umožňují změnu textu z malých písmen na velká a naopak:
MALÁ – Změní všechna velká písmena v textovém řetězci na malá.

VELKÁ – Změní všechna malá písmena v textovém řetězci na velká.

VELKÁ2 – Změní na velké počáteční písmeno textového řetězce a všechna písmena v textu, která následují jiný znak než písmeno. Všechna ostatní písmena změní na malá.
Použitím těchto funkcí můžete změnit velikosti písmen stávajícího textu v listu. Příklad:

Do listu zadejte tato data:
  A1: ABCD  A2: EFGH  A3: IJKL  A4: MNOP  A5: QRST  A6: UVWX  A7: YZ				
Chcete-li v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2010 změnit písmena textu v těchto buňkách na malá, postupujte takto:  
 1. Zadejte do buňky B1 tento vzorec:
  =MALÁ(A1)
 2. Ve sloupci B označte všechny buňky napravo od buněk ve sloupci A, které obsahují data. V tomto příkladu označte buňky B1 až B7.
 3. Na kartě Domů klepněte na tlačítko Výplň a potom klepněte na příkaz Dolů.

  Poznámka: Nový sloupec nyní obsahuje verzi textu ze sloupce A s malými písmeny.

  Poznámka: Buňky B2 až B7 je také možné vyplnit klepnutím na buňku B1 a přetažením úchytu na buňku B7.
 4. Zvýrazněte buňky B1 až B7, klepněte na kartu Domů a potom klepněte na tlačítko Kopírovat.
 5. Klepněte na buňku A1, klepněte na tlačítko Vložit, na příkaz Vložit jinak, na přepínač Hodnoty a potom na tlačítko OK. Převedené hodnoty budou vloženy zpět do sloupce A
 6. Odstraňte sloupec B. Klepněte na kartu Domů, vyberte sloupec B a klepněte na tlačítko Odstranit.
Text, který byl ve sloupci A, je nyní převedený na malá písmena.
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				


Chcete-li změnit velikost písmen textu v těchto buňkách na malá v aplikaci Excel 2003 nebo v předchozích verzích aplikace Excel, postupujte takto:
 1. Vložte sloupec napravo od sloupce A. Provedete to tak, že označíte sloupec B a v nabídce Vložit klepnete na příkaz Sloupec.
 2. Zadejte do buňky B1 tento vzorec:
  =MALÁ(A1)
 3. Ve sloupci B označte všechny buňky napravo od buněk ve sloupci A, které obsahují data.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Vyplnit a pak klepněte na příkaz Dolů.

  Nový sloupec nyní obsahuje verzi textu ze sloupce A s malými písmeny.
 5. Mějte označenou stále stejnou oblast a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
 6. Označte buňku A1 a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit jinak. Ve skupinovém rámečku Vložit klepněte na přepínač Hodnoty a potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Převedené hodnoty budou vloženy zase zpátky přes sloupec A.
 7. Odstraňte sloupec B klepnutím na nabídku Úpravy a na příkaz Odstranit.
Text, který byl ve sloupci A, je nyní převedený na malá písmena.
  A1: abcd  A2: efgh  A3: ijkl  A4: mnop  A5: qrst  A6: uvwx  A7: yz				
Odkazy
Další informace o textových funkcích aplikace Excel zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro aplikaci Microsoft Excel v nabídce Nápověda, zadáním textu velikost písmen do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat. Vyhledají se příslušná témata.
AskMaxwell XL2003 XL2007 XL2010 XL2013
Vlastnosti

ID článku: 263580 - Poslední kontrola: 02/26/2013 13:56:00 - Revize: 7.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbformat kbconversion kbhowto KB263580
Váš názor