Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS12-017: Chyba zabezpečení serveru DNS Server by mohla umožnit odmítnutí služby: 13. března 2012

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS12-017. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Ochrana počítače proti virům a malwaru: Pomoc s instalací aktualizací: Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT: Místní podpora pro jednotlivé země:
Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Příznaky
  Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení se může stát, že se služba serveru DNS nespustí nebo se krátce po spuštění této služby nebo po spuštění operačního systému zobrazí chybová zpráva o narušení přístupu.

  Příčina
  K těmto potížím může docházet, je-li na serveru DNS nakonfigurován záznam CNAME i záznam SOA, které existují pro záznam @. Záznam @ identifikuje kořen zóny DNS. Ve Správci DNS může být často identifikován jako záznam s názvem „(same as parent folder)“. V této složce jsou povoleny záznamy SOA a NS. Specifikace RFC 2181 popisuje kontroly jedinečnosti názvů pro záznamy CNAME. Podle specifikace RFC 2181 záznam CNAME nemusí v záznamu „same as parent folder“ (@) zóny existovat.

  Řešení
  Chcete-li se vyhnout těmto potížím, vyhledejte záznam CNAME @, který působí tyto potíže, a odeberte jej z chybně nakonfigurované zóny ještě před zahájením instalace aktualizace zabezpečení 2647170.

  S identifikací problémových zón vám pomůže následující ukázkový skript PowerShell. Prostředí PowerShell je ve výchozím nastavení nainstalováno v systému Windows Server 2008 R2. Prostředí PowerShell musí být nainstalováno jako funkce v systému Windows Server 2008 a musí být ručně nainstalováno v systému Windows Server 2003.

  $count = 0
  $var = get-wmiobject -query "select * from win32_service where name = 'dns'"
  if ($var -ne $null)
  {
  if ($var.state.tolower() -eq "running")
  {
  [array] $global:badcnamedomains = $null
  $var = get-wmiobject -namespace "root\microsoftdns" -query "select * from microsoftdns_zone"
  if ($var -ne $null)
  {
  foreach ($var2 in $var)
  {
  $query = "select * from microsoftdns_cnametype where containername = '" + $var2.name + "'"
  $var3 = get-wmiobject -namespace "root\microsoftdns" -query $query | where {$_.ownername -eq $var2.name}
  if ($var3 -ne $null)
  {
  $count += 1
  $global:badcnamedomains += $var3.domainname
  }
  }
  }
  else
  {
  write-host "Nevráceny žádné zóny"
  }
  }
  }
  if ($count -gt 0)
  {
  write-host "Celkový počet nalezených zón: $count"
  write-host "Zóny:"
  write-host $global:badcnamedomains
  }
  elseif ($count -eq 0)
  {
  write-host "Nebyly nalezeny žádné zóny s těmito potížemi"
  }
  $count = $null
  $global:badcnamedomains = $null


  Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele.

  Chcete-li spustit ukázkový skript PowerShell, zkopírujte tento text a vložte jej do okna příkazového řádku prostředí PowerShell, které je spuštěno s oprávněními pro správu. Tento skript bude identifikovat záznamy CNAME, které jsou v konfliktu se záznamy SOA v místěn udržovaných zónách DNS. Chcete-li odstranit záznamy CNAME, které neodpovídají specifikaci RFC 2181, zadejte do příkazového řádku následující příkaz a pak stiskněte klávesu Enter:
  DNSCMD /recorddelete název_ zóny_DNS @ cname

  Postup při řešení těchto potíží, pokud již došlo k chybě narušení přístupu
  Pokud jste před odebráním konfliktního záznamu CNAME již nainstalovali aktualizaci zabezpečení 2647170, budete se pravděpodobně muset vrátit zpět k předchozí nainstalované verzi serveru DNS. Potom odeberte konfliktní záznam @ CNAME z chybně nakonfigurované zóny a znovu nainstalujte aktualizaci zabezpečení 2647170.
INFORMACE O SOUBORECH
Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Informace o souborech pro systém Windows Server 2003

 • Soubory týkající se konkrétního milníku (SPn) a složky služby (QFE, GDR) jsou označeny ve sloupcích Požadavek na aktualizaci SP a Složka služby.
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby QFE obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Kromě souborů uvedených v těchto tabulkách tato aktualizace softwaru nainstaluje rovněž příslušný soubor katalogu zabezpečení (KBčíslo.cat), který je podepsaný digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949291,84010-Feb-201220:15MD5: 886C37D055020D0D02C35AC5B84E76AB
SHA1: A523C54235D964DA17513338BDC9A0E6E3AAD5F5
x64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4957779,26410-Feb-201220:15MD5: AF2785422B498345592CBD768DE0FE76
SHA1: C813D869F25AE37500CECE289286E85F8DFC8E88
x64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33610-Feb-201220:15MD5: 979DEE0E02C3E5301F80429DAC3ECFE9
SHA1: F48FB903280F8715EF277B9AF39AEED77242F1C7
x64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64210-Feb-201220:15Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59710-Feb-201220:15Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54410-Feb-201220:15MD5: BA13C3C32A69DC37653C9543E065950E
SHA1: A8663E473C9C4C754CB82FF5D1CBBC07223158CC
x64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4573781,82410-Feb-201220:15MD5: 63BDEDB15B038C45B94079CEF3147A8D
SHA1: F7C02B7137E9F8D83963C99AB522D40BB00D895A
x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662394,11210-Feb-201220:15MD5: 52CE5A6707C29DF8662B6067C217B557
SHA1: 0B5EB48A0BDCA7B1A2523F67814B5B0492731F24
x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05610-Feb-201220:15MD5: E8C2109974C72B40EE2402DD312FA9B0
SHA1: FD28493D4AA13846095B25CBCA840C211F742E6E
x64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77610-Feb-201220:15MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3
x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47210-Feb-201220:15MD5: 8CFB662B5EECFABBFBC7F554B55CE82C
SHA1: 493311AC0E943E3A69A28E1EAD66EAA9E3CFA0C9
x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54410-Feb-201220:15MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4949292,35210-Feb-201220:10MD5: E01A5EFA2ADA5F3ACFE877DCA449D34D
SHA1: 97B98444FE1283328362ACA990D0F234775A7748
x64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4957782,33610-Feb-201220:10MD5: AEAC83CF6419464CB7799B61542EC3C4
SHA1: F9A5E7DED7E87447E48E750009C4853EB151F6EF
x64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446014,33610-Feb-201220:10MD5: 1D6AB3D2ED7DB4642758C2406E7032A6
SHA1: 986E526D42A6D6FB54117D43AD124C2329F5ADB6
x64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64210-Feb-201220:10Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59710-Feb-201220:10Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05610-Feb-201220:10MD5: E3978EF56F355B258DE579477D253C88
SHA1: F74D927AC447C140A08102DD10C196F44C582198
x64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4573798,20810-Feb-201220:10MD5: 1FA5687AF73447576A8A4F1EBD932B92
SHA1: 343589A99E949F660809C94DB29C664A80C453C5
x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03210-Feb-201220:10MD5: 56E8B54E82FA4DBD6565AE3254D8F0C8
SHA1: 9F80EEBC70AAA6326DFCFC22F8E0EE69664231D2
x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05610-Feb-201220:10MD5: E8C2109974C72B40EE2402DD312FA9B0
SHA1: FD28493D4AA13846095B25CBCA840C211F742E6E
x64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77610-Feb-201220:10MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29
x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49610-Feb-201220:10MD5: 39596C2F33818F3AC1154F4D0BF0C06B
SHA1: 5CDCAF86A3C6FC904144459D7A9B6E1077FF7BAA
x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54410-Feb-201220:10MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2QFE\WOW

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949150,52827-Dec-201114:13MD5: 317E75D96065AC6AF5EF8857CE2E399B
SHA1: AF1521D181ADBBB398E1482FE75C6F56E2CF1245
x86SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.4957450,56030-Jan-201212:39MD5: A2023CCDF44AFDB476AD310A42444DEC
SHA1: 350A6878451BAEDDFFD31CEBCD9EE7F385D343BF
x86SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:26MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3
x86SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64207-Jul-201018:42Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59707-Jul-201018:42Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32MD5: 9C0BF64484E9D297CB3E96DC22765A82
SHA1: 123AEB783FE74088BF8A5B3FA72E7A6AD054D73F
x86SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4573393,21615-Aug-200909:57MD5: 238DC2B879D1B37B91F8D5D44F3815D3
SHA1: A4ED2B54B9EA2456EFAEFC0AD564BC28E3BEE8B1
x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662247,36010-Feb-201012:48Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-Jul-201004:25MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4949150,52827-Dec-201114:27MD5: 1352E45B12732172655C445A57E20991
SHA1: 842BFF2F6464B5D18198B372C19F8FB6C045D74B
x86SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.4957451,58430-Jan-201212:39MD5: 2A1614828BE1E1558D06D3B2D6BEAF9B
SHA1: 2BA440EC64C85765AEF74E0A08792653C75990DE
x86SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446011,77617-Feb-200908:12MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29
x86SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64207-Jul-201018:42Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59707-Jul-201018:42Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01MD5: 2FCC6D31B7CED67E659B7C629CEC89D4
SHA1: F1A304F0C3879C1DC070D0316E6DC47DDAC8D9AD
x86SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4573400,89615-Aug-200908:27MD5: 2617E35A208F1570D6928C13E63019FF
SHA1: FECA0DAD34273FB61E21FB0473977BD1CB5264CF
x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010-Feb-201015:51Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-Jul-201004:25MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2QFE

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949584,19210-Feb-201220:13MD5: 158E1519BF9D46AE74163609EE542946
SHA1: 7D658C4005F60C5B51CF454ACB4AAAE71A14C8F4
IA-64SP2SP2GDR
Dns.exe5.2.3790.49571,147,90410-Feb-201220:13MD5: 618F313EF216D7545B2174AEBEA41089
SHA1: 0508EB70A2B7F99F7D627AD1E5A32F0D3B903223
IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62410-Feb-201220:13MD5: C703A18E1DE106387EAF04C79FA8ECBC
SHA1: 6C75FA6F962296536C7A1F25376C17BD53388DAF
IA-64SP2SP2GDR
Dnsperf.hNot Applicable6,64210-Feb-201220:13Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Dnsperf.iniNot Applicable11,59710-Feb-201220:13Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40810-Feb-201220:13MD5: 2D2663ECA310A3C5FF762643B9A1BD21
SHA1: 47A2F0DBD43CAC24ED68803E1FCE3F41330C3D61
IA-64SP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.45731,313,28010-Feb-201220:13MD5: F17E7A33B3BE16B83D1FED0620F771B9
SHA1: A2431105DAD5BA752D1E6135765BDB217D18BC57
IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662798,97610-Feb-201220:13Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52010-Feb-201220:13MD5: 9D115CCF9F48E7E82DDA9EB9C5E7C51C
SHA1: AFFBCBEF7EE61A4E542C39D65DA0407625C129DA
IA-64SP2SP2GDR
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77610-Feb-201220:13MD5: FE7CC7555D1573CBD17DDFB1B7084FE9
SHA1: C3F89ACA67E10327AABEB1B9343EEEAFDB64C9E3
x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47210-Feb-201220:13MD5: 8CFB662B5EECFABBFBC7F554B55CE82C
SHA1: 493311AC0E943E3A69A28E1EAD66EAA9E3CFA0C9
x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54410-Feb-201220:13MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4949584,19210-Feb-201220:10MD5: DD7E66790C721D39010698636CB2CAD3
SHA1: 0CCDB5C578E9D2A0EC9427128F1AD831866FD98E
IA-64SP2SP2QFE
Dns.exe5.2.3790.49571,152,51210-Feb-201220:10MD5: 9914DC97A4358A861A0B19A85C61B0FB
SHA1: 02CFF0E4EC0A5F14A13E6CD4D1968E8F1256FE93
IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.dll5.2.3790.446026,62410-Feb-201220:10MD5: FE872DEA4A532540FB6F68465E196F1F
SHA1: DE9C79342E2BFD5517419E81A024AE6340420392
IA-64SP2SP2QFE
Dnsperf.hNot Applicable6,64210-Feb-201220:10Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Dnsperf.iniNot Applicable11,59710-Feb-201220:10Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50410-Feb-201220:10MD5: F810367C167505F0AE0009155E330A8E
SHA1: E8DB0D4D8A3548932BBC3F49456476DE3683B635
IA-64SP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.45731,336,32010-Feb-201220:10MD5: EB2560367D0027D53CCA314AA202FC47
SHA1: 2562786897D6CEB56D7BD863557C2587863FE0C8
IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68810-Feb-201220:10Not ApplicableNot ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52010-Feb-201220:10MD5: 9D115CCF9F48E7E82DDA9EB9C5E7C51C
SHA1: AFFBCBEF7EE61A4E542C39D65DA0407625C129DA
IA-64SP2SP2QFE
Wdnsperf.dll5.2.3790.446011,77610-Feb-201220:10MD5: 766A9B6BAB60DD9C40EEDC900F41AEED
SHA1: 754E2781FC65BFB7298D78E2EADE8E98F52C8B29
x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49610-Feb-201220:10MD5: 39596C2F33818F3AC1154F4D0BF0C06B
SHA1: 5CDCAF86A3C6FC904144459D7A9B6E1077FF7BAA
x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54410-Feb-201220:10MD5: BF65F758647A0E356ED93B5CE316E657
SHA1: 0EC7C16D19C10475815F40B6C4DD5378B11B095B
x86SP2SP2QFE\WOW

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 a Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST (.manifest) a soubory MUM (.mum) instalované pro každé prostředí jsou uvedeny samostatně. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení (atributy nejsou uvedeny) jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17916-Apr-200800:31Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.0.6002.18557510,97623-Dec-201113:41MD5: 8319D91CFE1157CAE9831AA74A7CA43F
SHA1: 8FDB59398F23D25CD37D89148CC4E409B0AE449C
x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60916-Apr-200800:31Not ApplicableNot Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17909-Sep-201111:25Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.0.6002.22763511,48826-Dec-201115:33MD5: 3A9821172FCB425A9BF17327EAC69CF1
SHA1: A7FCA712175903DEB8DDBAA0EF048357664BE594
x86
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60909-Sep-201111:25Not ApplicableNot Applicable

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Cache.dnsNot Applicable3,17903-Sep-200818:33Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.0.6002.18557639,48823-Dec-201114:03MD5: E79BD15D16ABBE5CE575B5ACC5B0B979
SHA1: 171822DC92907D8DE0302DA31AF06E77D8537B71
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60903-Sep-200818:33Not ApplicableNot Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,17915-Nov-201115:04Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.0.6002.22763639,48826-Dec-201114:36MD5: 0B78950171728CA83B0E6C048B994792
SHA1: 0F2F7519043E2274985A325C32FB29B6FFB59429
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60915-Nov-201115:04Not ApplicableNot Applicable

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008

Další soubory pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,069
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,790
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,069
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,790
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,542
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameX86_612da3469bca4913862d3fa1c1346a20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_67e944b575237e27.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameX86_70dad00520638f5f4cc9bdae1ce9cb18_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_b0dd66634205941d.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_4fbd58f7d3dd147d.manifest
File versionNot Applicable
File size163,376
Date (UTC)23-Dec-2011
Time (UTC)16:18
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_50382694ed066803.manifest
File versionNot Applicable
File size163,376
Date (UTC)26-Dec-2011
Time (UTC)17:50
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable

Další soubory pro všechny podporované verze systému Windows Server 2008 pro platformu x64

File nameAmd64_aa83d15ae1c29eeaa605478385849b72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_ec1f85f3b610aa65.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_fb2930fabf35143695111953225a1444_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_7d7b24661726689f.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18557_none_abdbf47b8c3a85b3.manifest
File versionNot Applicable
File size163,418
Date (UTC)23-Dec-2011
Time (UTC)16:34
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22763_none_ac56c218a563d939.manifest
File versionNot Applicable
File size163,418
Date (UTC)26-Dec-2011
Time (UTC)20:02
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,083
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,083
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,808
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,529
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,552
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,533
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,208
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:52
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable

Informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:
  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Složky služby GDR obsahují pouze opravy, které byly veřejně vydány k odstranění rozšířených nejdůležitějších problémů. Složky služby LDR obsahují kromě veřejně vydaných oprav také opravy hotfix.
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatform
Cache.dnsNot Applicable3,19810-Jun-200920:31Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.1.7600.16936696,32027-Dec-201102:12MD5: 0B678FF3EA556F50408E6AEA0D7D4FB1
SHA1: C75A11430EE05CB9022AF0801CC44D54904EB7FA
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60910-Jun-200920:31Not ApplicableNot Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,19810-Jun-200920:31Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.1.7600.21114697,85627-Dec-201102:26MD5: 7427B8AE06D3CCA3855F0A4C7D4F6F29
SHA1: 897FF3FFCAF5725BC5BA600A66EEA212CD40D611
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60910-Jun-200920:31Not ApplicableNot Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,19805-Nov-201001:52Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.1.7601.17750696,83226-Dec-201106:45MD5: AAAF242737F26627774A4CD55CD85FCE
SHA1: 929EB11CFA2294ABAE1EA219576569DA19F638ED
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Nov-201001:52Not ApplicableNot Applicable
Cache.dnsNot Applicable3,19805-Nov-201001:52Not ApplicableNot Applicable
Dns.exe6.1.7601.21885698,36827-Dec-201102:00MD5: 715AC4616955EB08B8647B3A3676398F
SHA1: B02ED9F9B656EC5B4E381B5549B3C00EBEE85B43
x64
Dnsserver.events.xmlNot Applicable60905-Nov-201001:52Not ApplicableNot Applicable

Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_0418a9e851f2e8355558119424223cde_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21885_none_0c6904fa38783dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_1ff69a9d0b7604b47b79d6cce2553c11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16936_none_a8f688d7cc7d7db1.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_22d8117e0675b08ba77d9276fc5befea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17750_none_2fbd693859aa2518.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_6902a3cc40fca6f5f3704a43de83d553_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21114_none_045293e7e2801ca3.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16936_none_aa31f266f01c1c3e.manifest
File versionNot Applicable
File size158,131
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)02:38
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21114_none_aacf0698092b84ba.manifest
File versionNot Applicable
File size158,131
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)02:58
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17750_none_abfcadd8ed582802.manifest
File versionNot Applicable
File size158,131
Date (UTC)26-Dec-2011
Time (UTC)07:18
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-dns-server-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21885_none_ac6adc5206899a52.manifest
File versionNot Applicable
File size158,131
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)02:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,146
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2647170~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,726
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,656
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,656
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File namePackage_for_kb2647170_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,334
Date (UTC)27-Dec-2011
Time (UTC)12:25
SHA-1 hashNot Applicable
MD5 hashNot Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2647170 - Poslední kontrola: 04/27/2012 06:22:00 - Revize: 2.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2647170
Váš názor
/html>