WD2000: Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala Aktualizaci zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty, která odstraňuje chybu zabezpečení v aplikaci Microsoft Word 2000. Tato chyba zabezpečení umožňuje šíření e-mailových virů v počítačích, ve kterých je aplikace Word používána jako editor e-mailu. K tomu dochází, i pokud je v počítači nainstalována Aktualizace zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook.

Je-li aplikace Word používána aplikací Microsoft Outlook jako editor e-mailu, je možné pomocí objektového modelu aplikace Word odesílat e-mailové zprávy. Tato aktualizace blokuje použití tohoto příkazu a zvyšuje zabezpečení uživatelů, je-li používána spolu s Aktualizací zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook.Další informace o nejnovější aktualizaci sady Office 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000
Další informace o Aktualizaci zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262617 OL98: Informace o Aktualizaci zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook
262631 OL2000: Informace o Aktualizaci zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook
Další informace
Poznámka: Tato aktualizace také odstraňuje chybu týkající se přestupného roku, kdy je za určitých podmínek zobrazován chybný den v týdnu.

Další informace o chybě s přestupným rokem naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256903 WD2000: Po uložení dokumentu ve formátu Word 6.0 jsou chybné názvy dnů

Jak nainstalovat Aktualizaci zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty

Podle následujících pokynů stáhněte a nainstalujte tuto aktualizaci zabezpečení:
 1. Navštivte následující webovou stránku společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Download Now! (Stáhnout) spustíte stahování aktualizace.
 3. Klepněte na přepínač Uložit program na disk a poté klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Wd2ksec.exe do vybrané složky.
 5. V programu Průzkumník Windows poklepejte na soubor Wd2ksec.exe.
 6. V následující zprávě klepněte na tlačítko Ano:
  This program will install the Word 2000 SR-1 VBA Security Update. (Tento program nainstaluje Aktualizaci zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty.) Do you want to continue? (Chcete pokračovat?)
 7. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky Licenční smlouvy.
 8. V následující zprávě klepněte na tlačítko OK:
  The update was applied successfully. (Aktualizace byla úspěšně nainstalována.)

Jak ověřit, zda byla aktualizace nainstalována

Chcete-li ověřit, zda byla nainstalována Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty, postupujte podle následujících pokynů.

V systému Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na příkaz Najít a poté klepněte na položku Soubory či složky.
 2. Do pole Název zapište název Winword.exe.
 3. Změňte cíl v seznamu Oblast hledání na kořen místního pevného disku. Například změňte cíl v poli Oblast hledání na C:.
 4. Zaškrtněte políčko Včetně podsložek.
 5. Klepněte na tlačítko Najít.
 6. Pravým tlačítkem klepněte na nalezený soubor Winword.exe a poté v místní nabídce klepněte na položku Vlastnosti.
 7. Na kartě Verze by číslo Verze souboru mělo být 9.0.0.4125 nebo vyšší.
V systému Microsoft Windows 2000:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na příkaz Hledat a poté klepněte na položku Soubory či složky.
 2. Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zapište název Winword.exe.
 3. Změňte cíl v seznamu Oblast hledání na kořen místního pevného disku. Například změňte cíl v poli Oblast hledání na C:.
 4. Klepněte na tlačítko Hledat.
 5. Pravým tlačítkem klepněte na nalezený soubor Winword.exe a poté v místní nabídce klepněte na položku Vlastnosti.
 6. Na kartě Verze by číslo Verze souboru mělo být 9.0.0.4125 nebo vyšší.

Odstraňování potíží s instalací aktualizace

Pokud při instalaci Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty dochází k potížím, zkuste následující možnosti:
 • K potížím může docházet, jestliže se aktualizaci pokusíte spustit přímo z webového serveru Microsoft OfficeUpdate. V takovém případě ji nejprve uložte na místní pevný disk a poté spusťte podle pokynů v části Jak nainstalovat Aktualizaci zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty v tomto článku.
 • K těmto potížím dochází, pokud byla do počítače předinstalována sada Microsoft Works 2000 Suite a poté sada Microsoft Office 2000. V takovém případě se může při instalaci Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty zobrazit výzva k vložení disku CD-ROM sady Microsoft Works Suite 2000 namísto disku CD-ROM sady Microsoft Office 2000.Další informace, jak tyto potíže obejít, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  259136 WD2000: Instalační program požaduje disk CD-ROM sady Works 2000 Suite
 • K těmto potížím může dojít v případě chyby v registru systému Windows. V takovém případě nejprve opravte instalaci sady Microsoft Office 2000 a poté se znovu pokuste nainstalovat Aktualizaci zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty.Další informace, jak opravit instalaci sady Microsoft Office 2000, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  264625 OFF2000: Jak nainstalovat či opravit instalaci sady Microsoft Office 2000
 • Pokud se při instalaci Aktualizace zabezpečení příkazů aplikace Word 2000 SR-1 jako editoru pošty zobrazí následující zpráva, aktualizace již byla dříve nainstalována:

  This update has already been installed. (Tato aktualizace již byla nainstalována.)
  Chcete-li ověřit, jaká verze aplikace Microsoft Word je v počítači nainstalována, postupujte podle pokynů v části Jak ověřit, zda byla aktualizace nainstalována v tomto článku. Pokud je to verze 9.0.0.4125 či vyšší, aktualizace je již nainstalována.
vba email oprava wd2000
Vlastnosti

ID článku: 265031 - Poslední kontrola: 02/28/2014 17:03:42 - Revize: 1.3

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbemail kbfix kbinfo kboffice2000sp2fix KB265031
Váš názor