Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace 2 pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0 je k dispozici

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:2652984
Úvod
Tento článek popisuje aktualizaci 2 pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0. 2 Aktualizace přidává nové doporučené postupy Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0.

Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0 (řešení Windows Server BPA) je diagnostický nástroj, který je založen na technologii Microsoft Baseline konfigurace Analyzer (MBCA). Osvědčených řešení Windows Server prohledá počítač, který je spuštěn jeden z následujících operačních systémů a porovnává stávající nastavení serveru sadě předdefinovaných doporučenými postupy:
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Windows Server vícebodové 2011
Osvědčených řešení Windows Server provádí následující úlohy:
 • Shromažďuje informace o serveru
 • Určuje, zda nastavení serveru v souladu s postupy, které se doporučuje společnost Microsoft sadu
 • Obsahuje sestavu výsledků kontroly (sestava identifikuje rozdíly v nastavení serveru a doporučenými postupy)
 • Určuje podmínky, které mohou způsobit problémy se serverem
 • Společnost doporučuje řešení možných problémů
Další informace

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Chcete-li získat tuto aktualizaci spustíte systém Windows Server řešení nejlepší praxe Analyzer 1.0.

Požadavky

Chcete-li tuto aktualizaci je nutné používat jeden z následujících operačních systémů:
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
 • Windows Small Business Server 2011 Essentials
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
 • Standardní 2011 Windows Multipoint Server
 • Prémie 2011 Windows Multipoint Server
Dále musí být Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0 nainstalován.

Informace o registru

Chcete-li použít tento balíček aktualizace nemáte žádné změny registru.

Požadavek na restartování

Není nutné restartovat počítač po instalaci této aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizace:
2600333 K dispozici je aktualizace pro systém Windows Server řešení nejlepší postupy Analyzer 1.0

Doporučené postupy Osvědčených řešení Windows Server

Po instalaci této aktualizace Osvědčených řešení Windows Server provádí následující kontroly:
 1. Zkontroluje, zda je služba Klient DNS konfigurován automaticky spustit
 2. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služba klienta DHCP
 3. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Správa služby IIS
 4. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby publikování na webu
 5. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služba Vzdálený registr
 6. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Brána vzdálené plochy
 7. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Systémový čas
 8. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Windows Update
 9. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby MSDTC
 10. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služba Netlogon
 11. Zkontroluje, zda je služba DNS Server konfigurován automaticky spustit
 12. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Správce Windows SBS
 13. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba klienta DNS
 14. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Windows Update
 15. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba klienta DHCP
 16. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Správa služby IIS
 17. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba publikování na webu
 18. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Vzdálený registr
 19. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Brána vzdálené plochy
 20. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Systémový čas
 21. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba koordinátoru MS DTC
 22. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Netlogon
 23. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba serveru DNS
 24. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Správce Windows SBS
 25. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu DNS klienta služby NT AUTHORITY\\Network
 26. Zkontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Windows Update je místní systém
 27. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu DHCP Client NT AUTHORITY\\LocalService
 28. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Správa služby IIS místního systému
 29. Kontroluje, zda místní systémový přihlašovací účet pro službu publikování na webu
 30. Zkontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Brána vzdálené plochy je služba NT AUTHORITY\\Network
 31. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Systémový čas systému Windows NT AUTHORITY\\Network Service
 32. Zkontroluje, zda přihlašovací účet pro službu MSDTC je služba NT AUTHORITY\\Network
 33. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Netlogon místního systému
 34. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu serveru DNS místního systému
 35. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu systému Windows SBS správce místního systému
 36. Kontroly jsou v počítači spuštěn operační systém
 37. Zkontroluje, zda server příkazem ping adresu IP výchozí brány.
 38. Zkontroluje, zda je interní síťový adaptér je přiřazena pouze jednu adresu IP
 39. Zkontroluje, zda je zakázáno filtrování IP
 40. Zkontroluje, zda je role Hyper-V není přidán do serveru Windows Small Business Server 2011
 41. Zkontroluje, zda je povolen protokol IPv6
 42. Zkontroluje, zda je zakázáno ověřování režimu jádra
 43. Zkontroluje, zda je konfigurováno automatické spouštění služby Windows Server MultiPoint hostitel
 44. Kontroluje, zda přihlašovací účet pro službu Windows Server MultiPoint hostitele místního systému
 45. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Vzdálené plochy
 46. Zkontroluje, zda byla spuštěna služba Windows Server MultiPoint hostitele
 47. Zkontroluje, zda existuje uživatelský účet SRCShell
 48. Zkontroluje, zda fond aplikací pro vzdálený přístup na Web používá výchozí účet
 49. Zkontroluje, zda fond aplikací pro vzdálený přístup na Web používá výchozí verzi.NET Framework
 50. Zkontroluje, zda fond aplikací pro vzdálený přístup na Web používá výchozí režim příležitosti spravované
 51. Zkontroluje, zda fond aplikací pro vzdálený přístup na Web používá výchozí úroveň počtu bitů
 52. Zkontroluje, zda předdefinované skupině Administrators má oprávnění přihlásit jako dávkovou úlohu
 53. Zkontroluje, zda je zapnuta brána Firewall systému Windows
 54. Zkontroluje, zda záznam prostředku hostitele (A) DNS odkazuje na správnou adresu IP
 55. Zkontroluje, zda je interní síťový adaptér je konfigurován k registraci adresy IP serveru DNS
 56. Zkontroluje, zda jsou identické hodnotu klíče registru ForwardingTimeout a hodnotu klíče registru RecursionTimeout
 57. Zkontroluje, zda je zakázáno mechanismy rozšíření služby DNS (EDNS)
 58. Zkontroluje, zda dopředu zóny DNS pro doménu služby Active Directory umožňuje pouze zabezpečené dynamické aktualizace
 59. Zkontroluje, zda dopředu zóny DNS pro zónu _msdcs.* umožňuje pouze zabezpečené dynamické aktualizace
 60. Zkontroluje, zda je povoleno rozšířené nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer pro skupinu Administrators
 61. Zkontroluje, zda je povoleno rozšířené nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer pro skupinu uživatelů
 62. Kontroluje, zda hlavní názvový server domény Windows SBS
 63. Zkontroluje, zda je systém Windows SBS hlavního serveru infrastruktury
 64. Kontroluje, zda řadič domény primárního serveru Windows SBS
 65. Zkontroluje, zda je systém Windows SBS hlavní server relativních ID (RID)
 66. Zkontroluje, zda Windows SBS je hlavní server schémat
 67. Zkontroluje, zda existuje zdrojový server v Default-First-Site-Name
 68. Zkontroluje, zda existuje zdrojový server v organizační jednotce SBSComputers
 69. Zkontroluje, zda je parametr MaxCacheTTL DNS konfigurován
 70. Zkontroluje, zda existuje Zásady skupiny výchozí zásady domény
 71. Zkontroluje, zda záznamy o prostředku Názvového serveru název DNS v zóně dopředného vyhledávání
 72. Zkontroluje, zda záznamy o prostředku DNS název serveru (NS) zóny _msdcs
 73. Zkontroluje, zda jsou záznamy DNS název serveru (NS) prostředku dopředného vyhledávání zóny _msdcs delegované
 74. Zkontroluje, zda skupina Authenticated Users je členem skupiny Pre-Windows 2000 Compatible Access
 75. Zkontroluje, zda je klient DNS konfigurován pouze pro interní adresu IP serveru
 76. Zkontroluje, zda hodnota klíče registru RootVer.NET Framework je správná
 77. Zkontroluje, zda tento server příkazem ping jeden nebo více řadičů domény
 78. Zkontroluje, zda Port protokolu RDP má výchozí hodnotu.
 79. Zkontroluje, zda je správná hodnota klíče registru SysvolReady
 80. Zkontroluje, zda není sdílená složka Sysvol
 81. Zkontroluje, zda jeden nebo více svazků obsahuje dostatek volného místa
 82. Zkontroluje, zda je číslo maximální pracovní procesy fondu aplikací DefaultAppPool konfigurován na výchozí hodnotu
 83. Zkontroluje, zda název certifikačního úřadu obsahuje neplatné řetězce
 84. Zkontroluje, zda je správná hodnota klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\90\\Machines\\OriginalMachineName
 85. Zkontroluje, zda je správná hodnota klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\100\\Machines\\OriginalMachineName
 86. Zkontroluje, zda je nainstalována aktualizace Service Pack 1 (SP1) pro systém Exchange Server 2010
 87. Zkontroluje, zda je systém Windows SBS v podmínce zalamování řádků deníku
 88. Zkontroluje, zda Exchange Server 2010 je nakonfigurován pro použití výchozí metody pro ověřování vnějších
 89. Zkontroluje, zda Exchange Server 2010 je nakonfigurován pro použití výchozí metodu pro interní ověřování
 90. Zkontroluje, zda je nainstalována aktualizace Service Pack 1 (SP1) systému Windows Server 2008 R2
 91. Zkontroluje, zda je nainstalována služba Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 92. Zkontroluje, zda jsou v organizaci prázdné kontejnery servery
 93. Zkontroluje, zda přijat název výchozí domény je správná
 94. Zkontroluje, zda fond aplikací služby SharePoint pro používá výchozí účet
 95. Zkontroluje, zda fond aplikací služby SharePoint pro používá výchozí verzi.NET Framework
 96. Zkontroluje, zda fond aplikací služby SharePoint pro používá výchozí režim příležitosti spravované
 97. Zkontroluje, zda fond aplikací služby SharePoint pro používá výchozí úroveň počtu bitů
 98. Zkontroluje, zda fond aplikací pro prostředí PowerShell používá výchozí účet
 99. Zkontroluje, zda fond aplikací pro prostředí PowerShell používá výchozí verzi.NET Framework
 100. Zkontroluje, zda fond aplikací pro prostředí PowerShell používá výchozí režim příležitosti spravované
 101. Zkontroluje, zda fond aplikací pro prostředí PowerShell používá výchozí úroveň počtu bitů
 102. Zkontroluje, zda webové služby Active Directory nakonfigurován výchozí režim spuštění
 103. Zkontroluje, zda byla spuštěna webové služby Active Directory
 104. Zkontroluje, zda výchozí účet pro přihlášení pro webové služby Active Directory je místní systém
 105. Zkontroluje, zda soubor Console.Log je větší než 1 gigabajt (GB)
 106. Zjistí, kolik kontroly že dokončil Osvědčených řešení Windows Server
 107. Která verze systému Windows Server osvědčených postupů řešení se systémem kontroly
 108. Zkontroluje, zda je účet SPSearch výchozí účet procházení serveru SharePoint
 109. Zkontroluje, zda fond aplikací Centrální správy SharePoint používá účet spfarm
 110. Kontroly, zda uživatelské jméno a heslo pro SharePoint spravovat účty je platné
 111. Zkontroluje, zda použijete nástroj Psconfig.exe upgrade databáze SharePoint
 112. Zkontroluje, zda použijete nástroj Psconfig.exe upgrade služby SharePoint
 113. Zkontroluje, zda soubor RemoteAccess.log je větší než 1 GB
 114. Zkontroluje, zda soubor POP3service.log je větší než 1 GB
 115. Zkontroluje, zda je adresář protokolu SmtpReceive větší než 1 GB
 116. Zkontroluje, zda je adresář protokolu SmtpSend větší než 1 GB
 117. Zkontroluje, zda je adresář protokolu webu "výchozí webový server" větší než 1 GB
 118. Zkontroluje, zda je adresář protokolu webu Companyweb větší než 1 GB
 119. Zkontroluje, zda je adresář protokolu serveru SBS SharePoint větší než 1 GB
 120. Zkontroluje, zda je výchozí hodnotu atributu HomeMDB konfigurován
 121. Zkontroluje, zda je nainstalovaná nejnovější aktualizace
 122. Zkontroluje, zda je port serveru Client Access konfigurován na 443
 123. Zkontroluje, zda je schéma serveru Client Access konfigurován na HTTPS
 124. Zkontroluje, zda je správná hodnota Absolutní_cesta serveru Client Access
 125. Zkontroluje, zda je správný název hostitele serveru Client Access
 126. Zkontroluje, zda je správný název hostitele serveru, adresáře Offiline
 127. Zkontroluje, zda je správný název hostitele serveru Exchange webové služby
 128. Zkontroluje, zda je správný název hostitele serveru Autodiscover
 129. Zkontroluje, zda je správný název hostitele pro Outlook vždy
 130. Zkontroluje, zda jsou nastavení ověření pro Outlook vždy výchozí nastavení
 131. Zkontroluje, zda je vazba SSL na všech adresách IP
 132. Zkontroluje, zda je vazba SSL na webu "výchozí webový server"
 133. Zkontroluje, zda je certifikát serveru vyprší 30 dnů
 134. Zkontroluje, zda je správný předmět certifikátu
 135. Zkontroluje, zda jsou nastavení ověřování pro virtuální adresář /autodiscover výchozí nastavení
 136. Zkontroluje, zda jsou nastavení ověřování pro virtuální adresář /ews výchozí nastavení
 137. Zkontroluje, zda jsou nastavení ověřování pro virtuální adresář /OAB výchozí nastavení
 138. Zkontroluje, zda jsou nastavení ověřování pro virtuální adresář /rpc výchozí nastavení
 139. Zkontroluje, zda jsou nastavení SSL pro virtuální adresář /RPCWithCert výchozí nastavení
 140. Zkontroluje, zda je maximální povolená délka obsahu pro virtuální adresář /Rpc výchozí hodnota
 141. Zkontroluje, zda je maximální povolená délka obsahu pro virtuální adresář /RpcWithCert výchozí hodnota
 142. Zkontroluje, zda existuje proměnné prostředí Path v adresáři bin serveru Exchange
 143. Zkontroluje, zda existuje proměnnou prostředí ExchangeInstallPath
 144. Zkontroluje, zda uživatelské účty mají duplicitní názvy KN
 145. Zkontroluje, zda jiný web konflikty s webem "výchozí webový server"
 146. Zkontroluje, zda je nainstalovaná aktualizace MMS
 147. Zkontroluje, zda je nainstalována doporučené aktualizace, která je popsána v článku 2524478 znalostní báze Knowledge Base
Další informace o terminologii aktualizace softwaru získáte klepnutím na následující číslo článku:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2652984 - Poslední kontrola: 02/21/2012 19:19:00 - Revize: 1.0

Windows Small Business Server 2011 Standard, Windows Small Business Server 2011 Essentials, Windows Multipoint Server 2011 Standard, Windows Multipoint Server 2011 Premium, Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2652984 KbMtcs
Váš názor