Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Aktualizace pro minimální délku klíče certifikátu

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala informační zpravodaj zabezpečení pro odborníky z oblasti IT. Tento zpravodaj oznamuje, že bude blokováno použití certifikátů, jejichž klíče jsou kratší než 1024 bitů. Chcete-li zobrazit celý obsah tohoto zpravodaje, přejděte na následující web společnosti Microsoft: S cílem omezit riziko neautorizovaného ohrožení citlivých informací společnost Microsoft vydala pro všechny podporované verze systému Microsoft Windows aktualizaci, která se netýká zabezpečení (KB 2661254). Tato aktualizace bude blokovat kryptografické klíče, které jsou kratší než 1024 bitů. Tato aktualizace se nevztahuje na systém Windows 8 Release Preview nebo Windows Server 2012 Release Candidate, protože tyto operační systémy již zahrnují funkce pro blokování použití slabých klíčů RSA, které jsou kratší než 1024 bitů.
Další informace
Síla kryptografických algoritmů využívajících veřejné klíče je určena dobou, která je nutná k odvození daného soukromého klíče pomocí metod hrubé síly. Algoritmus je považován za dostatečně silný, pokud doba nutná k odvození soukromého klíče s využitím výpočetní síly, která je k dispozici, je dostatečně odrazující. Hrozby se neustále vyvíjejí. Proto společnost Microsoft proto dále posiluje kritéria pro algoritmus RSA s délkou klíčů kratší než 1024 bitů.

Po dokončení instalace této aktualizace jsou ovlivněny pouze řetězy certifikátů vytvořené pomocí funkce CertGetCertificateChain. Rozhraní CryptoAPI vytvoří řetěz certifikátů a ověří jej s využitím časové platnosti, odvolání certifikátů a zásad certifikátů (jako jsou zamýšlené účely). Tato aktualizace implementuje další kontrolu, která ověřuje, že žádný certifikát v řetězu nemá délku klíče RSA kratší než 1024 bitů.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje následující aktualizaci:
2677070 Je k dispozici modul pro automatickou aktualizaci odvolaných certifikátů pro systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

Po dokončení instalace této aktualizace:
 • Je vyžadováno restartování.
 • Certifikační autorita (CA) nemůže vydávat certifikáty RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
 • Služba certifikační autority (certsvc) se nespustí, pokud certifikační autorita používá certifikát RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
 • Aplikace Internet Explorer neumožní přístup k webům, které jsou zabezpečeny pomocí certifikátu RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
 • Aplikaci Outlook 2010 nelze použít k šifrování e-mailů, pokud používá certifikát RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů. E-mailové zprávy, které byly zašifrovány pomocí certifikátu RSA s klíčem kratším než 1024 bitů, však lze po dokončení instalace této aktualizace dešifrovat.
 • Aplikaci Outlook 2010 nelze použít k digitálnímu podepisování e-mailů, pokud používá certifikát RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
 • Pokud aplikace Outlook 2010 přijme e-mail, který je opatřen digitálním podpisem nebo je šifrován pomocí certifikátu RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů, zobrazí se uživateli chyba, která informuje o tom, že příslušný certifikát je nedůvěryhodný. Uživatel však přesto bude moci tento zašifrovaný nebo podepsaný e-mail zobrazit.
 • Aplikace Outlook 2010 se nemůže připojit k serveru Microsoft Exchange, který pro protokol SSL/TLS používá certifikát RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů. Zobrazí se následující chyba: Informace vyměňované s tímto webem nemohou jiní uživatelé zobrazit ani změnit. Došlo však k problému s certifikátem zabezpečení tohoto webu. Certifikát zabezpečení není platný. Tento web není důvěryhodný.
 • Zobrazí se upozornění zabezpečení Neznámý vydavatel, ale instalace může v následujících případech pokračovat:
  • Jsou zjištěny podpisy Authenticode, které byly časově označeny datem 1. ledna 2010 nebo pozdějším datem a které jsou podepsány pomocí certifikátu využívajícího certifikát RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
  • Instalační programy podepsané pomocí certifikátu RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů.
  • Ovládací prvky podepsané pomocí certifikátu RSA, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů. Ovládacích prvků Active X, které již byly před instalací této aktualizace nainstalovány, se tyto potíže netýkají.
 • Počítače HP-UX PA-RISC řešení System Center, které využívají certifikát RSA s klíčem délky 512 bitů, budou generovat výstrahy prezenčního signálu a veškeré monitorování správce MOM selže. Bude vygenerována chyba certifikátu SSL s popisem typu Ověření podepsaného certifikátu. Správce MOM rovněž z důvodu chyby ověření podepsaného certifikátu nerozpozná nové počítače HP-UX PA-RISC. Zákazníkům řešení System Center s počítači HP-UX PA-RISC se doporučuje znovu vydat certifikáty RSA s délkou klíče nejméně 1024 bitů. Další informace naleznete na následující webové stránce TechNet:
Poznámka: Tato aktualizace se netýká šifrování EFS.

Vyhledání certifikátů RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů

K dispozici jsou čtyři hlavní způsoby, jak zjistit, zda jsou používány certifikáty RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů:
 • Ruční kontrola certifikátů a cest k certifikátům
 • Použití protokolování CAPI2
 • Kontrola šablon certifikátů
 • Povolení protokolování u počítačů, v nichž je nainstalována tato aktualizace

Ruční kontrola certifikátů a cest k certifikátům

Certifikáty můžete zkontrolovat ručně, a to tak, že je otevřete a zobrazíte jejich typ, délku klíče a cestu k certifikátu. Můžete to provést zobrazením (obvykle pomocí dvojího kliknutí) všech certifikátů, které byly vydány interně. Na kartě Cesta k certifikátu klikněte na možnost Zobrazit certifikát pro každý certifikát v řetězu a ověřte, zda všechny certifikáty RSA používají klíče délky nejméně 1024 bitů.

Například certifikát na následujícím obrázku byl vydán kořenovou certifikační autoritou rozlehlé sítě s názvem AdatumRootCA, a to pro řadič domény (2003DC.adatum.com). Certifikát AdatumRootCA můžete vybrat na kartě Cesta k certifikátu.Chcete-li certifikát AdatumRootCA zobrazit, klikněte na položku Zobrazit certifikát. V podokně Podrobnosti vyberte položku Veřejný klíč. Zobrazí se velikost klíče (jako na následujícím obrázku).Certifikát RSA pro certifikát AdatumRootCA v tomto případě má délku 2048 bitů.

Použití protokolování CAPI2

V počítačích se systémem Windows Vista, Windows Server 2008 nebo novějšími verzemi systému Windows můžete protokolování CAPI2 využít k identifikaci klíčů, jejichž délka je kratší než 1024 bitů. Můžete pak počítačům umožnit provádění běžných operací a později pomocí kontroly protokolu identifikovat klíče, jejichž délka je kratší než 1024 bitů. Tyto informace pak můžete využít ke zjištění zdrojů příslušných certifikátů a provedení nezbytných aktualizací. 

Nejprve je třeba povolit podrobné diagnostické protokolování. Chcete-li povolit podrobné protokolování, postupujte takto:

1. Spusťte program Editor registru (Regedit.exe).

2. Přejděte na následující klíč registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\crypt32


3. Přidejte hodnotu DWORD (32 bitů) DiagLevel s hodnotou 0x00000005.

4. Přidejte hodnotu QWORD (64 bitů) DiagMatchAnyMask s hodnotou 0x00ffffff.Nyní můžete povolit provozní protokolování CAPI2 v Prohlížeči událostí. Provozní protokol CAPI2 naleznete v Protokolu událostí pod položkami Protokoly aplikací a služeb, Microsoft, Windows a CAPI2. Chcete-li povolit protokolování, klikněte pravým tlačítkem myši na protokol Provozní, klikněte na položku Povolit protokol a pak na položku Filtrovat aktuální protokol. Klikněte na kartu XML a potom kliknutím zaškrtněte políčko Upravit dotaz ručně.

Jakmile je protokol vytvořen, můžete pomocí následujícího filtru omezit počet položek, které je třeba prohledat s cílem vyhledat operace s certifikáty, jejichž klíče mají délku kratší než 1024 bitů. Následující filtr hledá klíče s délkou 512 bitů.

<QueryList>

<Query Id="0" Path="Microsoft-Windows-CAPI2/Operational">

<Select Path="Microsoft-Windows-CAPI2/Operational">Event[UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyLength='512']]]]] and UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyName='RSA']]]]]]</Select>

</Query>

</QueryList>Můžete rovněž pomocí jednoho dotazu filtrovat několik délek klíčů. Například následující filtr hledá klíče s délkou 384 bitů a 512 bitů.

<QueryList>

<Query Id="0" Path="Microsoft-Windows-CAPI2/Operational">

<Select Path="Microsoft-Windows-CAPI2/Operational">Event[UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyLength='384']]]]] and UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyName='RSA']]]]]] or Event[UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyLength='512']]]]] and UserData[CertGetCertificateChain[CertificateChain[ChainElement[PublicKeyAlgorithm[@publicKeyName='RSA']]]]]]</Select>

</Query>

</QueryList>

Kontrola šablon certifikátů

U certifikačních autorit můžete spustit následující dotaz ke zjištění šablon certifikátů, které používají klíče kratší než 1024 bitů:

certutil -dstemplate | findstr "[ msPKI-Minimal-Key-Size" | findstr /v "1024 2048 4096"

Poznámka: Tento příkaz byste měli spustit pro každou doménovou strukturu v rámci vaší organizace.

Pokud spustíte tento dotaz, zobrazí se šablony využívající klíče, jejichž délka je kratší než 1024 bitů, a současně s tím i velikost klíčů. Následující obrázek ukazuje, že dvě předdefinované šablony, SmartcardLogon a SmartcardUser, mají výchozí minimální délku klíče 512 bitů. Můžete rovněž najít další šablony, které byly duplikovány s minimální délkou klíče menší než 1024 bitů.

U každé šablony, u níž jste zjistili, že umožňuje klíče kratší než 1024 bitů, byste měli určit, zda je možné vydávat certifikáty, jako je uvedeno v oddílu Šablony certifikátů konzoly Certifikační autorita.Povolení protokolování u počítačů, v nichž je nainstalována tato aktualizace

Pomocí nastavení registru můžete povolit počítačům, v nichž je nainstalována tato aktualizace, aby vyhledaly certifikáty RSA, jejichž klíče mají délku kratší než 1024 bitů. Možnost pro implementaci protokolování je popsána v části řešení, protože je úzce spojena s nastavením registru, které lze použít k povolení klíčů s délkou kratší než 1024 bitů. Další informace o povolení protokolování naleznete dále v tomto článku v části Povolení klíčů s délkou kratší než 1024 bitů pomocí nastavení registru.
Řešení
Primárním řešením všech potíží souvisejících s blokováním certifikátu, jehož délka klíče je kratší než 1024 bitů, je implementovat certifikát s větší délkou klíče (1024 bitů nebo více). Doporučujeme, aby uživatelé implementovali certifikáty s délkou klíče nejméně 2048 bitů.

Zvýšení velikosti klíče pro certifikáty vydané prostřednictvím automatického zápisu certifikátů

U šablon, které vydaly certifikáty RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů, byste měli zvážit zvýšení minimální velikosti klíče nejméně na 1024 bitů. To předpokládá, že zařízení, pro něž jsou tyto certifikáty vydávány, podporují větší velikost klíčů.

Jakmile zvýšíte minimální velikost klíče, použijte možnost Znovu zapsat všechny držitele certifikátu v Konzole šablon certifikátů k tomu, aby se klientské počítače znovu zapsaly a vyžádaly si větší velikost klíče.Pokud jste vydali certifikáty pomocí předdefinované šablony Přihlášení pomocí karty SmardCard nebo Uživatel karty Smartcard, nebude možné upravit minimální délku klíče šablony přímo. Místo toho bude třeba vytvořit duplikát této šablony, zvětšit velikost klíče u tohoto duplikátu a pak tímto duplikátem nahradit původní šablonu.Po nahrazení šablony použijte možnost Znovu zapsat všechny držitele certifikátu k tomu, aby se klientské počítače znovu zapsaly a vyžádaly si větší velikost klíče.Povolení klíčů s délkou kratší než 1024 bitů pomocí nastavení registru

Společnost Microsoft nedoporučuje zákazníkům používat certifikáty kratší než 1024 bitů. Zákazníci však mohou potřebovat dočasné řešení, které se použije, dokud nebude vyvinuto dlouhodobější řešení náhrady certifikátů RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů. Pro tyto případy společnost Microsoft zákazníkům poskytuje možnost změnit způsob, jakým tato aktualizace funguje. Zákazníci, kteří konfigurují toto nastavení, na sebe berou riziko, že útočníci mohou být schopni rozluštit jejich certifikáty a použít je k falšování obsahu, útokům typu phishing nebo útokům prostředníkem.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
V počítačích se systémy Windows 8 a Windows Server 2012, v nichž je nainstalována tato aktualizace, lze ke kontrole detekce a blokování certifikátů RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů použít následující nastavení a cestu k registru.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CertDLLCreateCertificateChainEngine\Config

Fungování blokování klíčů kratších než 1024 bitů je řízeno čtyřmi hlavními hodnotami. Jedná se o následující hodnoty:
 • MinRsaPubKeyBitLength
 • EnableWeakSignatureFlags
 • WeakSignatureLogDir
 • WeakRsaPubKeyTime
V následujících odstavcích jsou jednotlivé hodnoty a jejich význam popsány podrobněji.

V operačních systémech počínaje systémem Windows Vista a Windows Server 2008 můžete ke změně těchto nastavení registru použít příkaz certutil. V systémech Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2003 R2 příkaz certutil ke změně těchto nastavení registru použít nelze. Můžete však použít Editor registru, příkaz reg nebo soubor REG.

MinRsaPubKeyBitLength

MinRsaPubKeyBitLength je hodnota typu DWORD, která definuje minimální povolenou délku klíče RSA. Ve výchozím nastavení tato hodnota není použita a minimální povolená délka klíče RSA je 1024. Ke změně této hodnoty na 512 můžete použít následující příkaz certutil:

certutil -setreg chain\minRSAPubKeyBitLength 512

Poznámka:Všechny příkazy certutil uvedené v tomto článku vyžadují oprávnění místního správce, protože mění registr. Zprávu Změny budou účinné pravděpodobně až po restartování služby CertSvc můžete ignorovat. Restartování není pro tyto příkazy vyžadováno, protože nemají vliv na certifikační službu (CertSvc). 

Odebráním této hodnoty se můžete vrátit zpět k blokování klíčů, které jsou kratší než 1024 bitů. Tuto akci provedete spuštěním následujícího příkazu certutil:

certutil -delreg chain\MinRsaPubKeyBitLength

EnableWeakSignatureFlags

Hodnota DWORD EnableWeakSignatureFlags DWORD má čtyři potenciální hodnoty: 2, 4, 6 a 8. Tato nastavení mění způsob fungování detekce a blokování klíčů kratších než 1024 bitů. Tato nastavení jsou popsána v následující tabulce:
Desítková hodnotaPopis
2Je-li tento příznak povolen, může kořenový certifikát (v průběhu vytváření řetězu certifikátů) používat certifikát RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů. Blokování certifikátů RSA níže v řetězu (mají-li klíče kratší než 1024 bitů) je stále v platnosti. Tento příznak je povolen, je-li tato hodnota nastavena jako CERT_CHAIN_ENABLE_WEAK_RSA_ROOT_FLAG.
4Povoluje protokolování, ale stále vynucuje blokování certifikátů RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů. Je-li tento příznak povolen, je vyžadována hodnota WeakSignatureLogDir. Všechny klíče s délkou kratší než 1024 bitů jsou zkopírovány do fyzické složky WeakSignatureLogDir. Tento příznak je povolen, je-li tato hodnota nastavena jako CERT_CHAIN_ENABLE_WEAK_LOGGING_FLAG.
6Je-li tento příznak povolen, kořenový certifikát může používat certifikát RSA s klíčem kratším než 1024 bitů je vyžadována hodnota WeakSignatureLogDir. Všechny klíče pod kořenovým certifikátem kratším než 1024 bitů jsou blokovány a protokolovány do složky, která je určena jako hodnota WeakSignatureLogDir.
8Povoluje protokolování a nevynucuje blokování klíčů, které mají délku kratší než 1024 bitů. Je-li tento příznak povolen, je vyžadována hodnota WeakSignatureLogDir. Všechny zjištěné klíče s délkou kratší než 1024 bitů jsou zkopírovány do fyzické složky WeakSignatureLogDir. Tento příznak je povolen, je-li tato hodnota nastavena jako CERT_CHAIN_ENABLE_ONLY_WEAK_LOGGING_FLAG.

Příklady

Chcete-li povolit kořenový certifikát RSA s délkou klíče kratší než 1024 bitů, použijte následující příkaz certutil:

certutil -setreg chain\EnableWeakSignatureFlags 2

Chcete-li povolit protokolování a přitom stále blokovat certifikáty s délkou klíče kratší než 1024 bitů, použijte následující příkaz certutil:

certutil -setreg chain\EnableWeakSignatureFlags 4

Chcete-li povolit protokolování pouze u certifikátů RSA pod kořenovým certifikátem, které mají délku klíče kratší než 1024 bitů, použijte následující příkaz certutil:

certutil -setreg chain\EnableWeakSignatureFlags 6

Chcete-li pouze povolit protokolování a neblokovat certifikáty s délkou klíče kratší než 1024 bitů, použijte následující příkaz certutil:

certutil -setreg chain\EnableWeakSignatureFlags 8

Poznámka: Pokud povolíte protokolování (desítkové nastavení 4, 6 nebo 8), je třeba rovněž nakonfigurovat adresář protokolu, jak je popsáno v následující části.

WeakSignatureLogDir

Je-li tento příznak definován, jsou certifikáty, jejichž délka klíče je kratší než 1024 bitů, zapsány do speciální složky. Údajem pro tuto hodnotu může být například C:\Under1024KeyLog. Tato možnost je vyžadována, je-li příznak EnableWeakSignatureFlags nastaven na hodnotu 4 nebo 8. Ověřte, zda jste nakonfigurovali zabezpečení pro určenou složku tak, aby skupina Authenticated Users i místní skupina All Application Packages měly přístup k provádění úprav. K nastavení této hodnoty pro C:\Under1024KeyLog můžete použít následující příkaz certutil:

Certutil -setreg chain\WeakSignatureLogDir "c:\Under1024KeyLog"

Můžete rovněž hodnotu WeakSignatureLogDir nastavit pro zápis do sdílené složky. Ověřte, zda jsou pro dané síťové umístění nakonfigurována všechna příslušná oprávnění, aby všichni nakonfigurovaní uživatelé mohli do této sdílené složky zapisovat. Následující příkaz je příkladem použití hodnoty WeakSignatureLogDir pro zápis do složky s názvem Keys, která je umístěna ve sdílené síťové složce nazvané RSA na serveru Server1:

Certutil -setreg chain\WeakSignatureLogDir "\\server1\rsa\keys"

WeakRsaPubKeyTime

WeakRsaPubKeyTime je 8bajtová hodnota REG_BINARY, která obsahuje datový typ FILETIME systému Windows uložený ve tvaru UTC/GMT. Tato hodnota je k dispozici primárně pro omezení potenciálních problémů způsobených blokováním klíčů s délkou kratší než 1024 bitů u podpisů Authenticode. Certifikáty použité k podepsání kódu před nakonfigurovaným datem a časem nejsou kontrolovány, zda jejich klíče nemají délku kratší než 1024 bitů. Ve výchozím nastavení tato hodnota registru není použita a je považována za časné ráno 1. ledna 2010 po půlnoci UTC/GMT.

Poznámka:Toto nastavení se uplatní pouze v případě, že certifikát byl použit k podpisu souboru s časovým razítkem pomocí technologie Authenticode. Pokud kód nebyl opatřen časovým razítkem, použije se aktuální čas a nastavení WeakRsaPubKeyTime se nepoužije.

Nastavení WeakRsaPubKeyTime umožňuje nakonfigurovat datum, pro které lze považovat starší certifikáty za platné. Máte-li důvod nastavit jako WeakRsaPubKeyTime jiné datum a čas, můžete k nastavení těchto hodnot použít příkaz certutil. K nastavení data na 29. srpna 2010 můžete například použít následující příkaz:

certutil -setreg chain\WeakRsaPubKeyTime @08/29/2010

Potřebujete-li nastavit konkrétní čas, například 18:00 dne 4. července 2011, doplňte do příkazu počet dní a hodin ve formátu +[dd:hh]. Protože 18:00 znamená 18 hodin po půlnoci, použili byste následující příkaz:

certutil -setreg chain\WeakRsaPubKeyTime @01/15/2011+00:18

Konfigurace certifikátů v Internetové informační službě (IIS)

Pokud používáte službu IIS a musíte vydat nové certifikáty s délkou nejméně 1024 bitů, přečtěte si následující články:  
Řešení
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:


Pro všechny podporované verze x86 systému Windows XP

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows XP Professional x64 Edition

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2003

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Vista

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows 7

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze systému Windows Embedded Standard 7 pro platformu x86

StáhnoutStáhnout balíček

Pro všechny podporované verze systému Windows Embedded Standard 7 pro platformu x64

StáhnoutStáhnout balíček

Datum vydání: 14. srpna 2012

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
INFORMACE O SOUBORECH
Seznam souborů, které jsou poskytovány v rámci těchto balíčků, zobrazíte kliknutím na následující odkaz:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Vlastnosti

ID článku: 2661254 - Poslední kontrola: 12/26/2012 23:35:00 - Revize: 9.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbSecAdvisory atdownload kbbug kbExpertiseInter kbfix kbsecurity kbsecvulnerability KB2661254
Váš názor
t>