Dokumenty sady Office otevřít pomocí hypertextového odkazu z knihoven dokumentů služby SharePoint mohou chybět panel zpráv serveru s tlačítky, které jsou potřebné pro rezervaci a/nebo upravovat soubory nebo otevř...

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2661910
Příznaky
Uživatelé sady Office 2007 nebo Office 2010 na libovolného klienta operačního systému klepněte na hypertextový odkaz na dokument sady Office, který je umístěn v knihovně dokumentů serveru SharePoint Server 2010. Samotný hypertextový odkaz je umístěn v e-mailové zprávy aplikace Outlook. Místo otevření dokumentu ze serveru do klienta aplikace Office, dokument se otevře v aplikaci sady Office z mezipaměti dočasné soubory sítě Internet v místním počítači. Proto není zacházeno jako dokument na serveru. Uživateli se zobrazují následující příznaky:
 • Word: Neexistuje žádný server panel s tlačítkem "Upravit dokument"
 • Excel: Neexistuje žádný server panel s tlačítkem "Upravit sešit"
 • PowerPoint: Není k dispozici žádný server panel s tlačítkem "Upravit prezentaci"

Nebo, je-li knihovna dokumentů vyžaduje rezervaci:
 • Slovo: žádný panel serveru pomocí tlačítka "Rezervovat dokument" je
 • Excel: Neexistuje žádný panel serveru pomocí tlačítka "Kontrola mimo sešit"
 • PowerPoint: Není k dispozici žádný panel serveru pomocí tlačítka "Kontrola out prezentace"
Kromě toho dokumentu nelze uložit zpět na web služby SharePoint, je otevřen v aplikaci sady Office. Uživatelé pravděpodobně moci uložit změny, ale změny jsou ukládány do souboru ve složce Dočasné soubory Internetu zpět není na serveru SharePoint.

Také pokud je součástí pracovního postupu, Upravit tento úkol nebo Otevřít tento úkol a všechny ostatní tlačítka přidružený pracovní postup bude být chybí, což spuštění pracovního postupu není. Obvykle zobrazí úkoly pracovního postupu v e-mailu a e-mailu bude obsahovat hypertextový odkaz na dokument umístěný na serveru služby SharePoint.

To se stane pouze s novější formáty souborů Office: DOCX a PPTX, XLSX. Nedochází u starších a starší formáty souborů Office: doc a XLS a PPT. Navíc pouze v takovém případě:

Je server SharePoint server 2010 a
 1. Pokud v klientském počítači se systémem Office 2007, problém s DOCX, DOTX, XLSX a PPTX dokumenty
  nebo
 2. Pokud v klientském počítači se systémem Office 2010, problém s dokumenty pptx.

Tento problém se nevyskytuje Pokud na serveru se systémem Office SharePoint Server 2007 a v klientském počítači se systémem Office 2007 nebo Office 2010.

Poznámka: Tato situace nastane pouze při otevření dokumentu sady Office tak, že klepnete na tlačítko ON A hypertextový odkaz v e-mailové zprávy aplikace Outlook a Office dokument je umístěn v knihovně dokumentů služby SharePoint 2010. Pokud uživatel přejde do knihovny dokumentů služby SharePoint 2010 a otevře v něm soubor, tento problém se nevyskytuje.
Příčina
SharePoint 2010 implementuje nové funkce zabezpečení nazývané "mírným nastavením nebo pevné prohlížeče zpracování souborů". Každý typ souboru dodané z webového serveru má přidružený MIME Typ (nazývaný také "content-type") popisující povahu obsahu (např. obrázek, text, aplikace atd.). Internet Explorer (IE) má funkci sledování toku dat MIME, která se pokusí určit typ obsahu pro jednotlivé stažené zdroje. Pro soubory sady Office Pokud typ obsahu odeslané serverem nebyla nalezena v databázi MIME v registru klientského počítače, IE "sniffs" MIME typy obsahu zobrazíte, pokud je podobné jinému MIME zadejte v klientském počítači databázi MIME a otevře soubor pomocí podobného typu MIME. Však na každé webové aplikaci na serveru SharePoint 2010 je ve výchozím nastavení povoleno zpracování souborů v prohlížeči přísné a to zakáže sledování toku dat typy obsahu, tak-li přesná shoda typu obsahu odeslaných v odpovědi serveru je v databázi MIME klienta v registru byla nalezena, soubor se otevře v dočasné soubory Internetu z klientského počítače namísto otevření ze serveru. Sledování toku dat MIME může také vést k problémům zabezpečení pro servery hostící nedůvěryhodný obsah.
Příklad: při otevírání souboru DOCX od hypertextových odkazů dokumentu uloženého v knihovně dokumentů služby SharePoint 2010, je typ obsahu odeslané serverem SharePoint 2010 v odpovědi "vnd.ms-word.document.12" spolu s hlavičkou "X obsah typu možnosti: nosniff" který vypadá podobně jako tento:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 108
Datum: Den, [Date and Time] GMT
Content-Type: vnd.ms-word.document.12
X obsah typu možnosti: nosniff

Jelikož tento přesný typ obsahu není k dispozici v registru v klientském počítači Office oblasti MIME a žádné sledování toku dat MIME bude provedeno, otevře se dokument z dočasné soubory Internetu.

Může být jiných příčinách uvedených níže v části Další informace.

Řešení
Použijte jednu z následujících řešení:

Řešení na straně serveru:

Odstranit hlavičku č monitorování odeslaných z SharePoint 2010

 • Přejděte na web Centrum pro správu, klepněte na tlačítko Spravovat webové aplikace ve skupinovém rámečku Správa aplikací.
 • Vyberte webovou aplikaci a klikněte na možnostObecné nastavení z pásu karet
 • Posuňte zobrazení dolů k Zpracování souborů v prohlížečia zvolte mírným nastavením místo pevné.
Poznámka: Snižuje zabezpečení. Zpracování souborů v prohlížeči Určuje, zda jsou dokumenty doručeny do webových prohlížečů přidat další zabezpečení záhlaví.
Tato záhlaví zadat, že prohlížeč by měl zobrazit výzva ke stažení pro některé uvedené typy souborů (například HTML) a serveru
Typ MIME pro jiné typy souborů. "Povolující" Určuje, že jsou přidány žádné hlavičky, která poskytuje více kompatibilního prostředí uživatele. Přidá "Přísné"
záhlaví, které prohlížeč přinutit, aby stahování určitých typů souborů. Vynucené stahování zvyšuje zabezpečení serveru zakázáním automatického
spuštění webového obsahu odeslaného přispěvateli.

Řešení na straně klienta:

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Informace o zálohování a obnovení registru v systému Windows.


Aktualizace registru v klientském počítači Office nainstalovat potřebné typy obsahu do registru databáze MIME pomocí jedné z následujících dvou metod. Tato aktualizace registru funguje v Office 2007 nebo Office 2010.
 1. Aktualizace registru ručně, zkopírujte následující textový soubor, pojmenujte jej s. příponu reg a spusťte jej.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.12]
"XLSX"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.presentation.12]
"Příponu PPTX"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.document.12]
".Docx"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.template.12]
"Dotx"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.template.12]
"Potx"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.show.macroEnabled.12]
"Ppsm"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.show.12]
"PPSX"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.macroEnabled.12]
"Příponu PPTM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-mspublisher]
"Rozšíření"="pub"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.binary.12]
"XLSB"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.macroEnabled.12]
"Přípona XLSM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.macroEnabledTemplate.12]
"XLTM"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.template.12]
"XLTX"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12]
"Přípona DOCM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12]
"Příponou DOTM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12]
"Potm"="rozšíření"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12]
"Příponu PPTM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12]
"Přípona XLSM"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.addin.12]
"Rozšíření"="xlam"
[Type\application HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content aplikace onenote]
"Rozšíření"="One"

nebo

2. instalace typy obsahu do databáze MIME v registru v počítačích Office automaticky, přejděte "Zde je snadné opravy"sekce.

Zde je snadné opravy

Chcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte na tlačítko Stáhnout . V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Spustit nebo Otevříta postupujte podle kroků v Průvodci snadno opravit.
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste v počítači, který má problém, řešení snadno opravit uložit na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte jej v počítači, který má problém.
Další informace
SharePoint pracovního postupu úkol tlačítka mohou chybět v dokumentech sady Office z jiných důvodů, než je popsáno v tomto článku. Ostatní důvody mohou být:Kopie pro panel serveru jen pro čtení obrazovkyChcete-li vynutit panel serveru jen pro čtení na prvním klepnutí na hypertextový odkaz zobrazit, přidat pod klíčem registru klientského počítače.

Přidáte:

Klíč: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
Název: OptimisticBHO
Typ: DWORD
Hodnota: 1

Pokud panelu Server stále nezobrazuje tlačítko [Upravit dokument] i po povolení klíče OptimisticBHO, ujistěte se, zda je povolen doplněk "Mezipaměti Office Document Handler" v nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer > spravovat doplňky.automatickou opravu fixme; panel serveru jen pro čtení; panel zpráv serveru; Dokumenty sady Office

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2661910 - Poslední kontrola: 09/28/2015 22:23:00 - Revize: 5.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Basic 2007, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2661910 KbMtcs
Váš názor