Společnost Microsoft nepodporuje instalaci součástí serveru Exchange Server a aplikace Outlook do stejného počítače

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Společnost Microsoft nepodporuje instalaci aplikace Microsoft Outlook a serveru Microsoft Exchange Server 2003 (včetně správce Exchange System Manager), Microsoft Exchange 2000 Server (včetně správce Exchange System Manager) nebo Microsoft Exchange Server 5.5 do stejného počítače. Skupina odborné pomoci nepodporuje současný provoz aplikace Outlook a serveru Exchange ve stejném počítači v provozním prostředí.

Pokud nejsou programy jiných výrobců navrženy a vyzkoušeny pro provoz v této konfiguraci, nemusí fungovat správně a mohou nepříznivě ovlivnit fungování počítače se serverem Exchange. Může se to týkat různých programů, které využívají rozhraní MAPI (Messaging Application Programming Interface), například přizpůsobených poskytovatelů úložišť MAPI, přizpůsobených bran a poskytovatelů přenosu a rozšířených klientů MAPI. K těmto problémům dochází z toho důvodu, že verze těchto dvou produktů způsobují konflikt podsystému MAPI, který nelze čistě vyřešit bez narušení funkčnosti serveru Exchange nebo aplikace Outlook.
Další informace
Je možné, že kvůli využití určitých součástí aplikace Outlook serverovými aplikacemi budete chtít nainstalovat aplikaci Outlook do stejného počítače jako server Exchange Server 5.5 nebo Exchange 2000. Pro většinu potřeb při vývoji aplikací však aplikace Outlook není v počítači se serverem Exchange 2000 vyžadována. Servery Exchange 2000 a Exchange Server 5.5 obsahují objekty CDO (Collaboration Data Objects), jejichž funkčnost se podobá objektovému modelu aplikace Outlook. Objekty CDO jsou určeny pro použití na serveru a nedochází u nich k důsledkům, jež přinášejí pozdější verze aplikace Outlook. Tyto důsledky jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

290500 Popis funkcí zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook 2002 pro vývojáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Je také možné, že budete chtít vytvořit profily MAPI.

Další informace o vytvoření profilů MAPI bez instalace aplikace Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306962 Vytvoření profilů MAPI bez instalace aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Je možné, že budete chtít nainstalovat aplikaci Outlook a server Exchange do stejného počítače za účelem demonstrace. Pro tyto účely byly vyzkoušeny následující konfigurace:
  • Exchange 2000 s aplikací Outlook 2000
  • Exchange 2000 s aplikací Outlook 2002

Problémy související s použitím serveru Exchange 2000 s aplikací Outlook 2000 nebo Outlook 2002 a jejich vysvětlení

Server Exchange 2000 nainstaluje kopii souboru Mapi32.dll do složky Winnt\System32. V aplikaci Outlook 2000 a novější je podsystém MAPI přesunut do složky Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT. Aplikace Outlook do složky Winnt\System32 obvykle nainstaluje funkčně omezenou verzi rozhraní MAPI, která směruje volání rozhraní MAPI na implementaci aplikace Outlook. Pokud je při instalaci aplikace Outlook spuštěn server Exchange 2000, soubor Mapi32.dll zůstane zaveden a záměrně není nahrazen funkčně omezenou knihovnou DLL. Server Exchange 2000 pak nadále používá podsystém MAPI, který je pro něj optimalizován.

Tato konfigurace může narušit instalaci přizpůsobených poskytovatelů MAPI. Každá verze rozhraní MAPI očekává soubor Mapisvc.inf na jiném umístění. Může například dojít k selhání metody IMsgServiceAdmin::CreateMsgService s chybou MAPI_E_NOT_FOUND, pokud očekávaný soubor Mapisvc.inf neobsahuje aktuální informace o poskytovateli. Chcete-li předejít narušení instalace přizpůsobených poskytovatelů MAPI, provádějte všechny aktualizace v obou kopiích souboru Mapisvc.inf, aby byly změny viditelné pro obě verze rozhraní MAPI.

Další informace o provádění všech aktualizací v obou kopiích souboru Mapisvc.inf naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
229700 Nalezení správné cesty k souboru Mapisvc.inf v aplikaci Microsoft Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vzhledem k tomu, že funkčně omezená knihovna Mapi32 se nenachází na příslušném místě, nastavení jejích klíčů registru nemá na počítač vliv. Implementaci rozhraní MAPI serveru Exchange mohou používat všechny programy kromě aplikace Outlook. A ta může soubor Msmapi32.dll načíst ze složky Program files\Common files\System\Mapi\1033\NT. Další informace o funkčně omezené knihovně Mapi32 naleznete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network):
xmrp mapisvc inf fixmapi exe
Vlastnosti

ID článku: 266418 - Poslední kontrola: 05/13/2011 08:26:00 - Revize: 11.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition

  • kbproductlink kbinfo kbmsg KB266418
Váš názor