Přidat nebo odebrat programy nezobrazuje instalované programy nesprávně

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 266668
Příznaky
Při instalaci a odinstalaci programů, nástroj Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely se může zobrazit nainstalované programy nesprávně. Seznamu Aktuálně nainstalované programy mohou obsahovat pouze jediný textový řetězec nebo velká mezera před položkami programu se může zobrazit. Problémy se zobrazením je možné, že jsou programy zobrazeny. Dále se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:

Zpráva 1
Došlo k neočekávané chybě. Třída není zaregistrována
res://appwiz.cpl/ListBox.HTC
Řádek: 225
Zpráva 2
Objekt nepodporuje tuto vlastnost nebo metodu res://appwiz.cpl/default.hta
Řádek: 75
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud pro odinstalaci programu nesprávně odebere položky registru, které používají Windows a nástroj Přidat nebo odebrat programy.
Řešení
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li vyřešit tento problém za vás, přejděte "Opravit za mě"sekce. Pokud ale chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte "Opravit sám"sekce.

Opravit za měChcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte na tlačítko opravatlačítko nebo odkaz. Klepněte na tlačítko Spustitv dialogovém okně Stažení souborua potom postupujte podle pokynů v opravě průvodci.Poznámky
 • Jestliže se nástroj Přidat nebo odebrat programy stále nefunguje správně po spuštění opravy je řešení, proveďte místní upgrade. Další informace o provedení místního upgradu naleznete v části "Další informace".
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste na počítači, který má daný problém, uložte Fix it řešení opravy na jednotku USB flash nebo disk CD a potom jej spusťte v počítači, který má potíže.

Potom pokračujte "Byly potíže vyřešeny?"sekce.Opravit sám

Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustita zadejte PŘÍKAZ CMD.
 2. Do příkazového řádku zadejte: REGSVR32APPWIZ. CPL.
 3. Pokud to nepomůže, hledejte položky registru tohoto arelisted níže. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte následující hodnoty keysand v registru. Vytvořte znovu všechny chybějící klíče nebo hodnoty. Poznámka: tyto klíče použít nalezenou písmeno jednotky. Bude pravděpodobně nutné upravit tyto položky tak, aby odpovídala theconfiguration počítač.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB. Sada záznamů"
  • [\InprocServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [\InprocServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ThreadingModel =" bytu"
  • [\ProgID HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}] "ADODB. Recordset.2.5 "
  • [\VersionIndependentProgID HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB. Sada záznamů"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB řádek pozice knihovny"
  • \InprocServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel" = "I"
  • \ProgID HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • \VersionIndependentProgID HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "RowPosition.RowPosition"
  • [\InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
   "% SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Postupujte podle jednoho z následujících postupů, která se vztahuje k vašemu počítači a potom testem ověřte, zda je tento problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, můžete zbývající kroky vynechejte. Pokud problém není vyřešen, přejděte ke kroku 5.
  • Chcete-li tento problém vyřešit pomocí aplikace Internet Explorer 6.0 nainstalován, opravte aplikaci Internet Explorer 6.0:
   1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
   2. Vložte do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\ProgramFiles\Internet Explorer\Setup\SETUP. "EXE" /g "C:\WINDOWS\IE UninstallLog.Txt
    Protože tento příkaz rozlišuje malá a velká písmena, společnost Microsoft doporučuje zkopírovat příkaz z tohoto článku a potom vložte do pole Otevřít zadejte příkaz.
  • Chcete-li vyřešit tento problém s Internet Explorer 5.0 nebo 5.5 nainstalovat, opravte aplikaci Internet Explorer 5.0 nebo 5.5:
   1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
   2. Vložte do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP. "EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Protože tento příkaz rozlišuje malá a velká písmena, společnost Microsoft doporučuje zkopírovat příkaz z tohoto článku a potom vložte do pole Otevřít zadejte příkaz.
 5. Provedení místního upgradu:

  Poznámka: Před provedením místního upgradu, přesvědčte se, zda zálohovat data. Další informace o rizicích provedení místního upgradu naleznete v části "Další informace".
  1. Winnt32.exe spusťte z adresáře \I386 na instalačním disku CD-ROM systému Windows 2000.
  2. Po zobrazení obrazovky instalace systému Windows 2000 klepněte na tlačítko upgradovat na systém Windows 2000.
  3. Povolte instalaci dokončete.
Pokud nástroj stále nepracuje správně, přidat nebo odebrat programy nezobrazuje žádný obsah, nebo pokud chcete tento problém vyřešit bez nutnosti aktualizace na novější verzi aplikace Internet Explorer, zkontrolujte následující klíče registru Ujistěte se, že obsahují položky:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Poznámka: Pokud předchozí klíče registru jsou prázdné, může být nástroj Přidat nebo odebrat programy také prázdné.

Zadejte příkaz REGSVR32 [Cesta\Název souboru] Zaregistrujte následující soubory:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [nelze registrovat]
Jestliže se nástroj Přidat nebo odebrat programy zobrazí neúplné informace nebo je prázdný, ověřte kalendářní data. Pokud je to možné, zaregistrujte následující soubory:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\User32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\system32\shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [nelze registrovat]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [nelze registrovat]
Pokud nástroj Přidat nebo odebrat programy můžete navrhnout uživatelské rozhraní, ale nezobrazuje obsah nainstalovaný program, zkontrolujte následující klíč registru:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Pokud tento klíč registru chybí, zkopírujte následující text do textového souboru, uložte soubor s příponou REG a pak poklepejte na soubor v příslušném počítači k vrácení správné položky.

Pro Windows Registry Editor Version 5.00:
[\InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
@= hex (2): 25, 00, 53, 00, 79, 73, 00, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, 74, 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 61, 00, 70, 00, 70, 00, 77, 00, 69, 00, 7a, 00, 2e, 00, 63, 00, 70, 00, 6c, 00, 00, 00
"ThreadingModel =" bytu"
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro". Následující seznam obsahuje všechny klíče registru, které jsou používány v přidat nebo odebrat programy. Tyto klíče je nutné nastavit registrací souboru Appwiz.cpl, ale jsou uvedeny zde pro křížový odkaz potvrdit, že registrace byla úspěšně dokončena.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @= "% DESC_ShellAppMgr %"
 • [\InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @= "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel =" bytu"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @= "Nainstalované aplikace výčet"
 • [\InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @= "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel =" bytu"

  Poznámka: Tento klíč je dostupná pouze v systému Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @= "Darwin aplikace Publisher"
 • [\InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @= "SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel =" bytu"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell ApplicationManager."
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "AppsEnumerator {0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="nainstalovat."

  Poznámka: Tento klíč je dostupná pouze v systému Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin aplikace Publisher]
  @= "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}" = "Darwin AppPublisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Položky registru používané po spuštění protokolu ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Čte soubor INF. Kód přečte název souboru INF. Usedis oddíl souboru INF "AppInstallList"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Nastaven na hodnotu 1, je spuštěn protokol ARP. Sdělí terminálovému serveru, že isrunning ARP.
  Po ukončení protokolu ARP, nastavte hodnotu 0.
 • Management\Publishers OK Uvádí seznam vydavatelů aplikací
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Čte, chcete-li zjistit, pokud je povolena možnost wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Uvádí seznam rutin "nové spojení". To lookslike tyto popisovače mohou přidat odkaz pro danou položku - například na nabídku theStart, plochy a dalších položek.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Chcete-li zjistit, pokud je restartování vyžadováno po runningsetup pro čtení.
  Přítomnost hodnoty znamená, že restartování == true.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS DOSOptions
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
265829 Nástroj Přidat nebo odebrat programy nemusí fungovat po instalaci aplikace Internet Explorer 5.5 nebo Internet Explorer 6 v systému Windows 2000
315341 Jak provést místní upgrade (přeinstalaci) systému Windows XP
292175 Jak provést místní upgrade systému Windows 2000

Byly potíže vyřešeny?

 • Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud je problém vyřešen, jste hotovi s touto částí. Pokud potíže přetrvávají, můžete Obraťte se na podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v "Opravit za mě"blogu nebo nám odešlete e-mailem.
automatickou opravu fixme

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 266668 - Poslední kontrola: 10/04/2015 13:40:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB266668 KbMtcs
Váš názor