Uživatel nemůže zobrazit informace o volném čase pro vzdálené uživatele v hybridní nasazení v prostorách Exchange Server a Exchange Online v Office 365

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2667844
Poznámka: Průvodce konfigurací Hybrid, který je součástí konzoly Exchange Management Console v Microsoft Exchange Server 2010 již není podporována. Proto již používejte stará Průvodce konfigurací Hybrid. Místo toho použijte Průvodce konfigurací hybridní Office 365, která je k dispozici na http://aka.MS/HybridWizard. Další informace naleznete v tématu Průvodce konfigurací hybridní Office 365 Exchange 2010.
PROBLÉM
Máte hybridní nasazení v prostorách Microsoft Exchange Server a Microsoft Exchange Online v aplikaci Microsoft Office 365, ve kterém hybridní serveru se systémem Exchange Server 2010. Však nelze zobrazit informace o volném čase pro vzdálené uživatele. Pokud se uživatel pokusí zobrazit informace o volném čase pro vzdálené uživatele, informace o volném čase se nezobrazí. Místo toho uživatel setkat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Informace volném vzdáleného uživatele je zobrazen jako číselný znak (#) znaků v kalendáři.
 • V aplikaci Outlook Web App "se zobrazí chyba 5037".
 • Aplikace Microsoft Outlook <FileName>-fb.log a <FileName>-as.log soubory obsahují chybová zpráva podobná následující:</FileName> </FileName>
  <FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>Volající nemá přístup k data o volném čase.</MessageText> <ResponseCode>ErrorNoFreeBusyAccess</ResponseCode> <DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey><MessageXml><> </MessageXml></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.NoFreeBusyAccessException<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > 5037<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" >Název_serveru<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > https://<Server>.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity<FreeBusyView> <><b00> </b00></> </FreeBusyView> </Server>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" > žádný
Například uživatel aplikace Office 365 nelze zobrazit informace o volném čase pro místního uživatele. Ostatní uživatelé však můžete zobrazit informace o volném čase pro stejné místního uživatele.
PŘÍČINA
K tomuto problému dochází, pokud název domény pro adresu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) uživatele, který se pokouší zobrazit informace o volném čase není zahrnuta mezi názvy domén ve vztahu organizace. Například při spuštění rutiny OrganizationRelationship testu se zobrazí následující výstup:
RunspaceId: a6c3799f-2ecd-4d79-ae4b-6c470ddd1dee
Identita:
ID: LocalFederatedDomainsAreMissingFromTheRemoteOrganizationRelationsipDomains
Stav: upozornění
Popis: Existuje místně federovaných domén, které nejsou k dispozici v seznamu domén pro
objekt relace vzdálené organizace.
IsValid: True
K tomu dochází, pokud je doména SMTP nebyl ručně přidána do vztahu organizace. To také může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Před upgradem na místního prostředí Exchange Server 2010 byl vytvořen uživatelský účet služeb Office 365.
 • Jste použili Průvodce konfigurací hybridní v roce 2010 Exchange Server v prostředí místního nastavení federačního vztahu důvěryhodnosti.
Název domény uživatele služeb Office 365 je například contoso.com. V tomto případě nemá uživatelský účet služeb Office 365 @contoso.mail.onmicrosoft.com jako jeden ze svých adres serveru proxy. Požadavek na životní prostředí v prostorách @contoso.com používá místo @contoso.mail.onmicrosoft.com pro uživatelský účet služeb Office 365. Požadavek byl odmítnut, protože nemá vztah organizace do místního prostředí contoso.com, na které se do ní přidat.
ŘEŠENÍ
Chcete-li tento problém vyřešit, upravte vztahu organizace v místním prostředí obsahovat název domény SMTP uživatele, který je potížím. Chcete-li to provést, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Použití konzoly Exchange Management Console

 1. Na místním serveru Exchange spusťte konzolu pro správu serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Konfigurace organizace v Aplikaci Microsoft Exchange v prostorách.
 2. Klepněte na kartu Vztahy organizace a zobrazíte jeho vlastnosti vztahu organizace.
 3. Klepněte na kartu Externí organizaci , zadejte do pole domény federovaný externí organizace Exchange federované domény název a klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Opakujte krok 3 pro každou doménu, kterou chcete přidat.
 5. Klepněte na tlačítko OK

Metoda 2: Použití prostředí Exchange Management Shell

 1. Na místním serveru spusťte v prostředí Exchange Management Shell.
 2. Nastavení vztahu organizace jako proměnná. Například spusťte následující příkaz

  $OrgRel = Get-OrganizationRelationship Contoso
 3. Další domény názvy, které chcete přidáte do proměnné. Například spusťte následující příkaz:
  $OrgRel.DomainNames += "contoso.com"
 4. Aktualizace vztahu organizace pomocí nové hodnoty názvů domény. Například spusťte následující příkaz:
  Set-OrganizationRelationship $OrgRel.Name -DomainName $OrgRel.DomainNames
DALŠÍ INFORMACE
K identifikaci problému ve službách Office 365, postupujte takto:
 1. Připojte k Online serveru Exchange pomocí vzdáleného prostředí PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Porovnáním adresa SMTP uživatele, který vztah organizace. Chcete-li to provést, spusťte následující příkaz:
  if ( (Get-CloudOrganizationRelationship).DomainNames -contains (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain) { write-host "The domain was found" -ForegroundColor Green } else { write-host (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain "was not found" -ForegroundColor Yellow}
  Poznámka: Můžete také porovnat každou doménu, která je uvedena v přijaté domény s názvy domén, které jsou ve vztahu organizace. Chcete-li to provést, spusťte následující příkaz:
  Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { if ( (Get-CloudOrganizationRelationship).DomainNames -contains $_.DomainName) { write-host $_.DomainName "was found" -ForegroundColor Green } else { write-host $_.DomainName "was not found" -ForegroundColor Yellow} }
DALŠÍ INFORMACE
Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 Web nebo Server Exchange fór TechNet.

Spustit Průvodce při řešení tohoto problému.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2667844 - Poslední kontrola: 04/26/2016 02:14:00 - Revize: 18.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • o365 o365a o365e o365022013 o365m hybrid gwt guided walk through kbtshoot kbmt KB2667844 KbMtcs
Váš názor