Vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows ME

Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postup při vytvoření spouštěcí diskety v systému Windows Millennium Edition (ME).
Další informace
Chcete-li vytvořit spouštěcí disketu, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
  2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy – vlastnosti klepněte na kartu Spouštěcí disketa.
  4. Klepnutím na tlačítko Vytvořit disketu vytvořte spouštěcí disketu.

    POZNÁMKA: Za určitých okolností se může po klepnutí na tlačítko Vytvořit disketu zobrazit výzva ke vložení disku CD-ROM systému Windows ME. Může k tomu dojít tehdy, jestliže se na pevném disku nenacházejí instalační soubory potřebné k vytvoření spouštěcí diskety.
  5. Na vyzvání vložte do disketové jednotky naformátovanou disketu a poté klepnutím na tlačítko OK potvrďte přepsání případného obsahu této diskety.
  6. Po dokončení procesu vytváření spouštěcí diskety vyjměte disketu z disketové jednotky.
Na rozdíl od systémů Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 98 Druhé vydání není program pro vytvoření spouštěcí diskety (Fat32ebd.exe) součástí prodejní verze disku CD-ROM se systémem Windows ME.

ebd nouzová spouštěcí disketa
Vlastnosti

ID článku: 267287 - Poslední kontrola: 03/13/2006 16:36:47 - Revize: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto KB267287
Váš názor