Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition

Tento článek byl dříve publikován CZ267288
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Tento článek je určen jako pomoc při odstraňování řady potíží. Pokud potřebujete další informace týkající se určité chyby, naleznete je na webové stránce Centra chybových zpráv systému Windows 98 a Windows ME na adrese:
Souhrn
Tento článek popisuje, jak zakázat obvyklé programy spouštěné při spuštění počítače, nastavení a ovladače z důvodu odstraňování potíží v systému Windows Millennium Edition (ME). Tento postup je známý jako "čisté spouštění".

Tento postup používejte pouze tehdy, pokud nejste jiným způsobem schopni určit příčinu chyby či nesprávného chování počítače. Tento postup způsobuje dočasnou ztrátu některých funkcí. Obnovení původního nastavení obnoví i původní funkce, ale může zároveň obnovit i původní potíže.
Další informace
Před provedením kroků popsaných v tomto článku zkuste najít další informace o vašich potížích ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Tyto informace nejsou určeny k odstraňování konkrétních potíží. Pokud se zobrazuje konkrétní chybová zpráva nebo dochází ke konkrétním projevům chyby, hledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí zadání textu dané chybové zprávy nebo popisem daného chování. Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je k dispozici na webu na adrese:

Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows ME

 1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfigdo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
 2. Na kartěObecnéklepněte na přepínačVýběrové spuštění.
 3. Zrušte zaškrtnutí všech políček ve skupiněVýběrové spuštění.
 4. Na kartěPo spuštěnízaškrtněte políčko*StateMgr.
 5. Klepněte na tlačítkoOK. Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítkoAno. Po restartování počítače klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfigdo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.

  Upozornění: Přesvědčte se, že všechna políčka na kartěObecnézůstala nezaškrtnutá. Pokud není žádné políčko zaškrtnuté, přejděte ke kroku 6. Pokud je některé políčko zakázané nebo je šedé, není počítač spuštěný skutečně "čistě" a budete pravděpodobně potřebovat další pomoc od výrobce programu, který dané políčko znovu zaškrtnul.
 6. Po ověření čistého spuštění počítače v kroku 5 určete dalším postupem konkrétní příčinu potíží. Pokud k původním potížím po čistém spuštění počítače již nedochází, postupně zaškrtávejte jednotlivá políčka ve skupiněVýběrové spuštěnía po každém zaškrtnutí vždy restartujte počítač a zjistěte, zda daná položka nezpůsobuje původní potíže.

Jak se navrátit zpět ze stavu po čistém spuštění

 1. Klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazmsconfigdo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.
 2. Na kartěObecnéklepněte na přepínačNormální spuštění.
 3. Klepněte na tlačítkoOK. Klepněte na tlačítkoAnojako odpověď na výzvu k restartování počítače.

Kategorie zakázané při čistém spuštění

 • Položky v souboru System.ini
 • Položky v souboru Win.ini
 • Statické ovladače virtuálních zařízení (VxD)
 • Položky spouštěné při spuštění počítače
 • Proměnné prostředí pro emulaci systému MS-DOS


Poznámka: Následující ovladače VxD by měly být na kartěVxDnástroje Pomůcka systémové konfigurace zaškrtnuté, aby byla zajištěna správná funkce přístupu k síti a Internetu:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR
systémové konfigurace pomůcka
Vlastnosti

ID článku: 267288 - Poslední kontrola: 07/26/2006 03:58:59 - Revize: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbfaq kbhowto kbprod2web kbwinme KB267288
Váš názor