Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyba: Systém Windows se nepodařilo spustit. Příčinou mohou být nedávné změny hardwaru nebo softwaru po dokončení instalací aktualizací systému Windows

Souhrn
Chyba: Systém Windows se nepodařilo spustit. Příčinou mohou být nedávné změny hardwaru nebo softwaru po dokončení instalací aktualizací systému Windows
Po instalaci nejnovější aktualizace systému Windows a restartování počítače se může zobrazit následující chyba. Chcete-li tyto potíže vyřešit, postupujte podle kroků v části Řešení.
Řešení

Windows 8

Některé typy systémových potíží, které mohou bránit spuštění systému Windows, lze zjistit a opravit pomocí funkce Automatická oprava.

Spuštění funkce Automatická oprava s využitím předinstalovaných možností obnovení:
 1. Spusťte prostředí WinRE. K tomu je třeba povolit v systému tři po sobě jdoucí selhání procesu spouštění.
 2. Na obrazovce Vyberte možnost klepněte nebo klikněte na položku Poradce při potížích.
 3. Pak klepněte nebo klikněte na položku Rozšířené možnosti a dále klepněte nebo klikněte na možnost Automatická oprava.
Spustí se funkce Automatická oprava, která se pokusí opravit problémy bránící ve spuštění systému Windows.

Pokud funkce Automatická oprava problém nevyřeší, další podporu získáte na webu Komunity společnosti Microsoft.

Windows 7Nejprve postupujte podle kroků v metodě 1. Pokud se tím problém nevyřeší, přejděte k metodě 2.
Metoda 1: Spuštění systému Windows s využitím poslední známé funkční konfigurace
V případě spuštění počítače s využitím poslední známé funkční konfigurace se počítač spustí s konfigurací, která platila při posledním úspěšném spuštění počítače. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a poté na možnost Restartovat.
 2. Při spouštění počítače stiskněte a podržte klávesu F8. Pokud se zobrazí Windows logo, bude nutné znovu pokus zopakovat, tedy vypnout a restartovat počítač.
 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění vyberte pomocí kláves se šipkami položku Poslední známá funkční konfigurace (pokročilé) a potom stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows se spustí normálně.
Pokud systém Windows stále nelze úspěšně spustit, přejděte k metodě 2.

Metoda 2: Použití funkce Oprava spouštění systému


Nástroj Oprava spouštění systému může zjistit a vyřešit některé druhy systémových problémů, které mohou bránit spuštění systému Windows.

Spuštění funkce Oprava spouštění systému s využitím předinstalovaných možností obnovení:
 1. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení počítače. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Pokud je v počítači nainstalovaný jediný operační systém, během restartování počítače stiskněte a podržte klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se objeví logo systému Windows. Pokud se objeví logo systému Windows, bude nutné akci opakovat. Počkejte, než se objeví přihlašovací obrazovka systému Windows, a potom znovu restartujte počítač.
  • Pokud je v počítači více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete opravit, a poté stiskněte klávesu F8.
 2. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění vyberte pomocí kláves se šipkami položku Opravit tento počítač a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Vyberte rozložení kláves a pak klikněte na tlačítko Další.
 4. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na položku Oprava spouštění systému a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li spustit nástroj Oprava spouštění systému pomocí instalačního disku systému Windows nebo disku pro opravu systému, postupujte takto:
 1. Vložte instalační disk systému Windows 7 nebo Windows Vista nebo disk pro opravu systému a vypněte počítač.
 2. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení počítače.
 3. Zobrazí-li se výzva, stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.
 4. Na stránce Instalovat systém Windows nebo na stránce Možnosti obnovení systému vyberte jazyk a předvolby a klikněte na tlačítko Další.
 5. Používáte-li instalační disk systému Windows, klikněte na možnost Opravit tento počítač.
 6. Vyberte instalaci systému Windows, která má být opravena, a pak klikněte na tlačítko Další.
 7. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na položku Oprava spouštění systému a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace
Další informace o chybách při spouštění naleznete zde: (Windows 7) Vyřešení chyb stop (modrá obrazovka) v systému Windows 7 nebo (Windows Vista): Co dělat, když se systém Windows nespouští správně 

Další informace o službě Windows Update naleznete zde: Windows Update  

Vlastnosti

ID článku: 2674065 - Poslední kontrola: 08/30/2013 13:02:00 - Revize: 4.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Update

 • KB2674065
Váš názor