Jak spustit s proudů HTTP povolené služby Windows Media a IIS 5.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

268585
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Součásti Windows Media server a Internetová informační služba (IIS) mohou společně existovat v počítači při použití výchozí hodnoty takto:
Windows Media Unicast service sváže portu 1755.

Windows Media Station service sváže portu 7007.

IIS sváže portu 80.
Do proudu obsahu prostřednictvím HTTP, Windows Media Unicast nebo Windows Media Station služba musí mít adresu IP k dispozici na portu 80. Chcete-li to provést, musíte nakonfigurovat IIS proto automaticky nemá vazbu k portu 80 na všechny adresy IP. IIS verze 4.0 nebo novější můžete zadat adresu IP, IIS můžete použít při váže k portu 80 sloužit proudy HTTP. Služba Windows Media Unicast nebo Windows Media Station pak můžete použít jinou adresu IP k dispozici proud ASF obsahu prostřednictvím protokolu HTTP. Povolení HTTP datových proudů pro službu Windows Media Unicast nebo Windows Media Station, weby spuštěna pod IIS 4.0 nebo vyšší nelze nakonfigurovat k použití nepřiřazených adres IP.
Další informace
Pokud chcete použít při instalaci součásti Windows Media server a 5.0 ve stejném počítači datových proudů HTTP, jsou vyžadovány alespoň dvě adresy IP vázán síťové karty.
 1. Přiřadit adresu IP Internetová informační služba (IIS) webu provedením následujících kroků:
  1. V IIS Microsoft Management Console (MMC) vyberte počítač serveru Windows Media.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výchozí web a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně Výchozí vlastnosti webu klepněte na kartě web.
  4. V dialogovém okně Adresy IP na kartě web vyberte adresu IP, které chcete tento web použít.
  5. Opakujte kroky 2 až 4 pro všechny další webové servery spouštěna IIS včetně správy webu.
 2. Zakázat sdružování soketů pro webu IIS:
  1. Na příkazovém řádku zadejte cd \inetpub\adminscripts.
  2. \Inetpub\AdminScripts příkazového řádku zadejte příkaz cscript adsutil.vbs set w3svc/disablesocketpooling true.

   Vrátí následující příkazový řádek:
   disablesocketpooling : (BOOLEAN) TRUE
 3. Povolit HTTP datových proudů pro součásti Windows Media server:
  1. V rámci správce Windows Media nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti serveru.
  2. Na stránce Vlastnosti Server klepněte na kartu proudů HTTP a distribuce.
  3. Na kartě proudů HTTP a distribuce vyberte distribuční povolit HTTP Unicast nebo stanice služby (v závislosti na konfiguraci datových proudů) a potom klepněte na tlačítko použít.

  Poznámka: na tento bod jsou pokyn restartujte server tyto změny projevily. Bude to provedete později.

 4. Úpravy registru součásti služby Windows Media, závisí na službě publikování na webu:Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

  1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).

   Poznámka: je důležité použít Regedt32.exe a Regedit.exe není.
  2. Klepnutím zvýrazněte DependOnService hodnoty v následujícím klíči registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nsunicast
  3. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko ... Vícenásobný řetězec zadejte W3SVC na konci seznamu služeb a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Ukončete program Editor registru.
 5. Restartujte server.
WMS IIS HTTP Streaming NetShow

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 268585 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:50:36 - Revize: 3.2

 • Microsoft Windows Media Services 4.0
 • Microsoft Windows Media Services 4.1
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB268585 KbMtcs
Váš názor