Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Virtuální adresář IISADMPWD nebyl vytvořen během čisté instalace služby IIS 5.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:269082
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Virtuální adresář IISADMPWD se používá pro konfiguraci Internet Information Server (IIS) 4.0 tak, aby umožňuje uživatelům měnit svá hesla systému Windows NT. Tento virtuální adresář není nakonfigurována v Internetová informační služba (IIS) 5.0, není-li instalaci upgradu ze serveru IIS 4.0. Soubory .htr jsou však stále obsažený v adresáři Winnt\System32\Inetsrv\Iisadmpwd.

Z důvodu potenciální riziko zabezpečení, která je zavedena podle možností uživatele změnit svá hesla účtu v síti Internet virtuální adresář IISADMPWD není ve výchozím nastavení nakonfigurována.

Části "Další informace" v tomto článku je popsán způsob konfigurace služby IIS 5.0, chcete-li povolit tuto funkci.
Další informace
Chcete-li vytvořit virtuální adresář IISADMPWD, postupujte takto:
 1. V řízení správce služeb sítě Internet Microsoft Console (MMC) klepněte pravým tlačítkem myši na položku Výchozí webový server, klepněte na příkaz Nový a vyberte Virtuální adresář.
 2. Po spuštění Průvodce vytvořením virtuálního adresáře postupujte podle pokynů vytvořte virtuální adresář s alias IISADMPWD. Přesvědčte se, zda, cesta odkazuje na adresář Winnt\System32\Inetsrv\Iisadmpwd a zda jsou vybrány oprávnění pro čtení i spouštění.
Chcete-li nastavit hodnotu PasswordChangeFlags v metabázi, proveďte následující kroky:
 1. Z příkazového řádku přejděte do adresáře Inetpub\adminscripts.
 2. Zadejte adsutil.vbs a stiskněte klávesu ENTER. Pokud je prvním byl spuštěn nástroj Adsutil.vbs, mohou se zobrazit chybové zprávy, které jsou s uvedením Cscript není registrován. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zvolte Ano zaregistrovat Cscript.
 3. Zadejte adsutil.vbs set w3svc/1/PasswordChangeFlags [hodnota].

  W3SVC/1 představuje výchozí webový server a lze je nastavit [hodnota] na jednu z následujících možností:
  0 - Požadováno připojení SSL
  1 Změna na nezabezpečené porty povolených heslo.
  2 Změna hesla je zakázána.
  3 Změna hesla je zakázána. (Undocumented)
  4 Předem oznámení o vypršení platnosti hesla vypnuto.
Uživatelé by nyní měly být moci změnit svá hesla systému Windows NT.
Služba IIS 5

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 269082 – Seneste udgave 11/21/2006 05:30:09 – Udgave 3.1

Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbmt kbinfo KB269082 KbMtcs
Feedback