Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)

Tento článek byl dříve publikován CZ269425
Souhrn
Tento článek tvoří část 2 ze 3 částí seznamu čísel článků popisujících opravy chyb systému Windows 2000 v aktualizaci Service Pack 1. Aktualizace Service Pack jsou kumulativní a obsahují všechny opravy všech předchozích aktualizací. Pokud chcete zobrazit článek týkající se určité chyby, vyhledejte jej ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base podle čísla Qxxxxxx předcházejícího název článku.
259524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 1 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Pošta

262685 XADM: Protokol SMTP způsobuje po přesunutí poštovní schránky zacyklování zpráv
262327 Služba Simple Mail Transfer Protocol Service se neočekávaně zastavuje
257217 Služba Simple Mail Transfer Protocol Service se neočekávaně zastavuje nebo chybně předává zprávy
253611 Nové sestavení poškozené zatřiďovací tabulky (hash) služby NNTP nefunguje
253607 Služba NNTP systému Windows 2000 nefunguje správně se serverem Exchange Server 2000 (RC1)
253606 Funkce CExpire::GetExpireBlockProperties nevrací paměť a kritické oddíly
253284 Velký počet alias domén způsobuje chybu 550 pro platné domény
257358 Pokud hlavička zprávy obsahuje znaky v kódu DBCS, způsobuje knihovna Cdosys.dll chybu narušení přístupu

Správa

264344 Program Sledování výkonu zobrazuje chybně čítače
260938 Při použití sekundárního jazyka zobrazuje program Sledování výkonu chybně čítače
260936 Příjemce protokolu SMTP neodesílá e-mailové zprávy s kritickými oznámeními
260921 Program Sledování výkonu zobrazuje chybně čítače ve vícejazyčné verzi systému Windows 2000

MDAC / Přístup k datům

267307 INFO: Aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows 2000 obsahuje aktualizaci programu MDAC 2.5
257953 FIX: Při zařazení pole sad záznamů došlo k chybě "Sadu řádků nelze načíst z důvodu neplatného datového proudu"
254795 XADM: Rozhraní CDO (Collaboration Data Objects) pro systém Windows 2000 přestává reagovat při odeslání nebo vystavení s použitím portu
254669 Při použití rozhraní DAO 3.6 nejsou navracena připojení ODBC
249221 FIX: Pokud je hodnota datového typu Datum/čas v nanosekundách, dochází k chybě překladače jazyka XML
249175 BUG: Ukládání sady záznamů rozhraní ADO do GIT způsobuje chybu narušení přístupu
247488 ACC2000: Po spuštění kódu rozhraní DAO nebo průvodce mizí vlastnosti sloupců v dotazu

MSMQ

254295 FIX: Při použití nástroje pro přenesení fronty MSMQ dochází k potížím
254294 FIX: Zpracování chyb protokolování fronty MSMQ způsobuje při chybách hardwaru ztrátu dat
254293 FIX: Čítače fronty MSMQ způsobují chybu narušení přístupu v programu Wbemtest
254292 FIX: Klient MSMQ vždy při inicializaci hledá server pomocí všesměrového vysílání
254290 FIX: Nástroj MSMQ Transaction Commit při vysokém zatížení přestává reagovat
254289 FIX: MSMQ: Nelze zrušit zaškrtnutí políčka "Povolit dědění"
254287 BUG: Při konfiguraci fronty MSMQ pro pracovní skupinu na clusteru systému Windows 2000 se prostředek nepřepne do režimu online
254286 FIX: MSMQ: Jsou doručovány duplicitní obnovitelné zprávy
254284 FIX: Odinstalace fronty MSMQ neodebrala z aktivního adresáře všechny objekty MSMQ
254283 FIX: MSMQ: Došlo ke ztrátě transakčních zpráv
254218 FIX: MSMQ: Při nárůstu velikosti sady záznamů rozhraní ADO klesá výkonnost

Sítě

268267 Ovladač Dlc.sys vrací po dosažení limitu SAP chybné hodnoty
265830 Nastavení pro případ nečinnosti telefonického připojení sítě má přednost před nastavením pro případ nečinnosti Správce připojení
262497 Po přepnutí z režimu spánku se ztrácí připojení k síti
262423 Klient FTP obdržel při odeslání parametru ACCT serveru chybu narušení přístupu
262376 Název počítače se po inovaci neshoduje s názvem domény systému Windows 2000
261957 Funkce Vyrovnávání zatížení sítě dočasně přestává fungovat v přepínaném prostředí
261218 Protokol TCP systému Windows 2000 neprošel testem Web Polygraph "msl_test"
261125 Služba WINS se zastavila nebo nespustila a došlo k události 4319 nebo 4165
260934 Server IIS odpovídá na příkazy PASV v posloupnosti podle čísel portů
260929 Po přepnutí počítače do režimu spánku nelze povolit připojení k místní síti
260926 Průvodce službou Routing and Remote Access pro server VPN vytváří nespecifické vstupní a výstupní filtry
260917 Panel Přidat nebo odebrat programy v systému s maďarským národním prostředím zobrazuje chybně službu File Services for Macintosh
260915 Zrušení vazby protokolu IPX s jedním adaptérem zruší vazbu NetBIOS-IPX všech adaptérů
260888 Směrovače vytáčení na požádání nepravidelně navazují připojení při použití automaticky konfigurovaných adres
260549 Použití hvězdičky jako nastavení upřednostňovaného serveru v konfiguraci klienta systému NetWare způsobuje chybu programu Dr. Watson v procesu Services.exe
259728 Systém Windows přestává reagovat z důvodu fragmentace datagramů protokolu IP
259593 Prostředek WINS nepřechází po převzetí služeb po chybě clusteru (failover) do režimu online
259591 Prohlížeč událostí zobrazuje, že protokol IP Security dostává nešifrované protokoly
259148 Při zatížení dochází ve funkci EnumProtocolsW() náhodně k chybě narušení přístupu
257991 Služba FTP neukončuje po vypršení časového intervalu neaktivní relace
257986 Přihlášení se nezdařilo po novém připojení k doméně systému Windows 2000 pomocí nástroje Netdom a s použitím explicitní organizační jednotky
257949 Připojení ke klientům s protokolem IPSec je přerušeno po povolení filtrování paketů na serveru
257870 Chybný požadavek na tisk zastavil službu TCP/IP Printing Service systému Windows 2000
257365 Nelze otevřít soubory zkopírované přes port pro infračervený přenos
257355 Program LANDesk Client nerozpoznává síťovou kartu 3Com EtherLink 90X
257309 XADM: Sledování zpráv pro dva virtuální počítače Exchange 2000 Server v clusteru je zapisováno do stejného souboru protokolu
257304 Nelze použít program NetMeeting k účasti na schůzce online pomocí služby Microsoft Exchange Conferencing
257298 BUG: Funkce WNetUseConnection vrací v systému Windows 2000 hodnotu ERROR_ALREADY_ASSIGNED
257277 Jak povolit funkci WakeOnLAN pouze pro definované pakety
255724 Potíže s výkonností serveru proxy s více než 5 000 současných připojení
255593 Pokud je používáno velké množství fragmentovaných paketů protokolu UDP, může docházet k zahazování paketů
255569 Při běhu Průvodce identifikací v síti dochází k chybě narušení přístupu
255494 Událost 34001 neobsahuje popis
255014 Vylepšení výkonnosti funkce Vyrovnávání zatížení sítě
254728 Protokol IPSec nezabezpečuje datové přenosy protokolu Kerberos mezi řadiči domény
254495 Chybová zpráva: Datagram chyby výrazu: Potíže s podprocesem mutex připojení
254387 Seznam exportu serveru WINS nevrací 1 MB paměti za minutu
254245 Filtry připojení na požádání nefungují, pokud je nainstalována funkce pro překlad síťových adres
254136 Pouze jeden server obdrží depeši, když více služeb vyvolá funkci SnmpMgrTrapListen()
253302 Depeše protokolu SNMP nejsou správně přijímány systémem Windows 2000
252818 Překlad názvů serveru DNS nefunguje pro GUID protokolu FTP
252676 Funkce MprAdminUserGetInfo() a MprAdminUserSetInfo() vrací chybu, pokud uživatelské jméno obsahuje lomítko
252522 Do počítače používajícího cestovní plochu nelze přenášet soubory přes infračervený port
250502 Při spuštění programu jako službu nelze přistupovat ke sdílené položce systému Novell pomocí adresy UNC
246173 Protokol FTP neumožňuje připojení FTP Server-to-Server
244539 Pokud je nutná fragmentace protokolu ICMP, může být odstraněna trasa hostitele

Ostatní

255008 Program Chkdsk systému Windows 2000 hlásí odstraňování nepoužívaných popisovačů zabezpečení
266072 FIX: Ve vytvářeném programovém kódu je chyba neinicializované paměti
266071 FIX: Funkce JScript Garbage Collector je v nekonzistentním stavu, pokud je provedeno mnoho volání mezi podprocesy
265889 INFO: Seznam chyb modulu Microsoft VM opravených aktualizací Service Pack 1 pro systém Windows 2000
264346 Pro zóny s omezeným přístupem je ve výchozím nastavení povoleno používání aktivních skriptů
262551 Systém Windows 2000 zobrazuje chybně znaky s diakritikou
262081 Znaky farsijštiny jsou chybně řazeny
260951 V dotazové relaci služby Terminal Services nejsou správně zobrazovány rozšířené znaky
260942 Při výběru českého národního prostředí je v Ovládacích panelech zobrazený chybný krátký formát data
260922 Maďarská verze systému Windows 2000 chybně zobrazuje výchozí časové pásmo
260360 FIX: Modul Virtual Machine způsobuje zablokování
258067 Uživatelé se mohou místně přihlásit k počítači se službou Terminal Services
257998 FIX: Použití převodu rozhraní JDBC-ODBC způsobuje při vysokém zatížení v aplikacích s více podprocesy chybu narušení přístupu
256854 Aktivace OEM služby Terminal Services pomocí serveru License Server se nezdařila, protože nebyl ověřen kód PIN nebo nebyl rozpoznán kód ID serveru License Server
256843 Při používání vypršení časového intervalu dochází v programu Termsrv.exe k chybě narušení přístupu
256310 Po přepnutí počítače z úsporného režimu se znovu objeví ikona zakázaného svazku
255871 Nelze otevřít soubory .evt, které jsou součástí instalačního souboru Winrep .cab
253562 FIX: Nedůvěryhodný kód může v počítačích koncových uživatelů přistupovat k souborům
253147 Při práci s velkými soubory protokolu dochází k potížím programu Sledování systému
252667 Předinstalace softwarového modemu výrobcem OEM používá chybnou cestu k souboru Modem.sys

Tisk

247574 Cestovní profily a tisk přes Internet nejsou kompatibilní, protože nejsou ukládány profily
260948 V systému Windows 2000 dochází k zablokování programu Tcpmon, pokud neodpovídají tiskárny SNMP
258069 Na tiskovém serveru dochází k chybě "Stop 0xC2 BAD_POOL_CALLER"
258061 V zařazovacím modulu tisku v systému Windows 2000 dochází k chybě narušení přístupu
257555 Za určitých podmínek generují klienti systému Windows 2000 na tiskových serverech velké množství pojmenovaných kanálů
255824 Aktualizace programu Adobe FrameMaker pro Windows 2000 způsobuje chybu "Nebyl nalezen digitální podpis"
255496 Nelze přidat tiskárnu na serveru nižší verze, pokud se neshodují název domény systému Windows 2000 a název domény pro rozhraní NetBIOS
252891 Program Adobe FrameMaker nemůže uložit soubory ve formátu PDF nebo Tiskové separace
247408 Při pozastavení nebo pokračování v tiskové úloze dochází k chybě nebo zablokování zařazovacího modulu tisku
244938 Nelze nainstalovat ovladač tiskárny pro sledování jazyka s oprávněním Power User
259524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 1 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Win2000SP1FixList
Vlastnosti

ID článku: 269425 - Poslední kontrola: 10/11/2006 03:24:01 - Revize: 9.0

  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbinfo kbtool KB269425
Váš názor
ref="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> Ochrana soukromí a soubory cookie
  • Ochranné známky
  • © 2015 Microsoft