Po odebrání programu Adaptec Easy CD Creator z počítače není dostupná jednotka CD-ROM a zobrazuje se zpráva s chybovým kódem 31

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314060.

Tento článek platí také pro program Adaptec Easy Creator 5.01. DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po odebrání programu Adaptec Easy CD Creator verze 5.01 nebo nižší nebo DirectCD verze 3.01 či 3.01c z počítače se můžete setkat s následujícím chováním počítače:
 • V okně Tento počítač nejsou dostupné jednotky CD-ROM.
 • Ve Správci zařízení se u všech zařízení CD-ROM připojených k systému objevuje následující chybová zpráva:
  Zařízení nepracuje správně, protože systém Windows nemůže zavést požadované ovladače. (kód 31)
 • Ve Správci zařízení se zobrazuje následující zpráva o kódu chyby:
  Ovladač pro toto zařízení nebyl vyžadován, a proto byl zakázán (kód 32 nebo 31).
  POZNÁMKA: Může se zobrazit také chybová zpráva s kódem 39 informující o poškození ovladače.

 • Ve Správci zařízení se zobrazuje následující zpráva o kódu chyby:
  Registr může být poškozen. (kód 19)
Tento kód znamená, že registr vrátil neznámý výsledek.
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Tento problém lze vyřešit dvěma podporovanými metodami.

1. metoda

 1. Zcela odeberte hodnoty Upperfilters a Lowerfilters z následujícího klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Poznámka: Pokud se zobrazuje zpráva s kódem 39, může to znamenat, že do hodnot UpperFilters a LowerFilters byly kromě ovladačů filtrů Adaptec přidány ještě další ovladače filtrů třetích stran. V tom případě můžete nejprve odebrat ovladače filtrů jiných výrobců než Adaptec, filtry programu Easy Creator ponechat na místě a zkontrolovat, zda kód 39 zmizí. Pokud se i nadále zobrazuje kód chyby 39, 32 nebo 31, zcela odeberte z výše uvedeného klíče hodnoty Upperfilters a Lowerfilters.

 2. Restartujte počítač.

2. metoda

Pokud se vám nepodaří odstranit zprávu s chybovým kódem 31 a obnovit přístup k jednotkám CD-ROM pomocí první metody a je-li v počítači nainstalován přehrávač Media Player 7.0, můžete program Media Player 7.0 odinstalovat a poté stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi, která je k dispozici na následujícím webovém serveru společnosti Microsoft:
Prohlášení
Jedná se o známý problém s programem Easy CD Creator verze 5.01 a staršími a s programem DirectCD verze 3.01c a staršími.
Další informace
Může se vyskytnout také u nejnovějších verzí programů Easy CD Creator 5.01 a DirectCD 3.01d nebo vyšších.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

POZNÁMKA: K podobnému chování může dojít i u jiných softwarových produktů pro zápis na disky CD. Mohou pro ně být použitelné některé nebo všechny uvedené kroky řešení za předpokladu, že tyto produkty také mění položky v hodnotách registru UpperFilters či LowerFilters přidáváním vlastních ovladačů filtrů nebo odebíráním klíčů registru a hodnot uvedených v tomto článku, které začínají následujícím řetězcem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
UPOZORNĚNÍ: Dříve než provedete v registru jakékoli změny, je nutné vytvořit jeho záložní kopii.
Vlastnosti

ID článku: 270008 - Poslední kontrola: 12/05/2015 21:15:59 - Revize: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb KB270008
Váš názor