Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak upravit seznam programů spouštěných automaticky při startu

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ270035
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak lze upravit seznam programů spouštěných automaticky po spuštění systému Windows.

V systému Windows je možné vytvořit a následně upravovat seznam programů, které se automaticky spustí při každém spuštění počítače či přihlášení k němu. Některé z těchto programů mohou být nastaveny tak, aby se automaticky nakonfigurovaly pro spuštění při přihlášení uživatele k počítači.
Další informace
Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

Pro úpravu seznamu programů spouštěných po spuštění systému Windows zvolte jeden z následujících postupů:

Počítač se systémem Microsoft Windows 95 či Microsoft Windows 98

  1. Spusťte program Editor zásad (Poledit.exe).
  2. Otevřete objektMístní počítača poté najděte část nazvanou "Spustit programy".
Tato část obsahuje seznamy Spustit, Spustit jednou a Spustit služby. Pomocí nich můžete nakonfigurovat programy, které chcete či nechcete spouštět při spuštění počítače.

Počítač se systémem Microsoft Windows NT 4.0 Server


  1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuProgramy, dále na položkuNástroje administrace (společné)a poté klepněte na položkuEditor systémových zásad.
  2. Otevřete složkuZásady místního počítače, otevřete složku Systém a poté otevřete složku Spustit.
Složka Spustit obsahuje zásadu Spustit pro spouštění programů po spuštění počítače, kterou je možné upravit.

Počítač se systémem Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Nainstalujte Serverové nástroje a poté postupujte podle pokynů pro systém Windows NT 4.0 Server.

Další informace o instalaci Serverových nástrojů pro systém Windows NT do počítače se systémem Windows NT 4.0 Workstation naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
173673 Serverové nástroje systému Windows NT Server pro systém Windows NT Workstation 4.0

Počítač se systémem Windows 2000

Systém Windows 2000 má dvě samostatné zásady Spustit:
  • Zásada Spustit po spuštění počítače
  • Zásada Spustit starší programy po spuštění počítače
Tyto zásady používají systémy Windows 2000 Professional a Windows 2000 Server. Zásada Spustit po spuštění je podobná zásadám ostatních systémů Windows.

Při úpravě tohoto seznamu postupujte podle následujících pokynů:
  1. Otevřete konzolu Microsoft Management Console (MMC) a poté přidejte modul snap-in Zásady skupiny.
  2. Klepněte na položkuZásady místního počítače, dále klepněte na položkuKonfigurace počítačea poté klepněte na položkuŠablony pro správu.
  3. Klepněte na objektSystém, poklepejte na zásaduPři přihlášení uživatele spustit tyto programyv seznamu zásad Místní systém v pravém podokně a poté klepněte na přepínačPovolit,ZakázatneboNení nakonfigurováno.
Aby bylo možné upravit tento seznam, musíte tuto zásadu povolit. Poté klepněte na tlačítkoZobrazita upravte seznam programů spouštěných po spuštění počítače. Tento seznam je uložený v registru v následujícím klíči:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Druhá z uvedených zásad se týká starších programů. Do této kategorie patří i řada programů jiných výrobců, například RealAudio. Tyto programy používají pro konfiguraci spouštění po spuštění počítače jiný klíč registru. Tento klíč (stejný klíč používaný systémy Windows 95, Windows 98 a Windows NT) se nachází:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-nebo-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programy nakonfigurované pro spouštění po spuštění počítače z tohoto klíče registru jsou považované za starší programy.

Systém Windows 2000 neumožňuje upravovat tento seznam přímo z modulu snap-in Zásady skupiny. Umožňuje pouze povolit či zakázat celý tento seznam. Přejděte do objektu v konzole MMC obsahujícího zásadu "Při přihlášení uživatele spustit tyto programy", jak je uvedeno výše. Poté najděte zásadu "Zakázat seznam pro spuštění pocházející ze starší verze systému". Pokud nechcete spouštět žádný z programů v tomto seznamu, povolte tuto zásadu.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostminezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky,ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcíchznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
147381 Jak používat systémové zásady v samostatném počítači
159936 Použití Editoru systémových zásad systému Windows NT 4.0 či Windows 95
179365 INFO: Klíče registru Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce a Startup
Vlastnosti

ID článku: 270035 - Poslední kontrola: 09/23/2011 13:56:00 - Revize: 6.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbappdev kbenv kbhowto w2000apps KB270035
Váš názor