Při použití funkce Page Size Extension na procesoru Athlon přestávají reagovat programy používající port AGP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ270715
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při spuštění programu využívajícího port AGP (Accelerated Graphics Port), jako například Ziff Davis 3D WinBench 2000, v počítači se systémem Windows 2000 přestává počítač reagovat. K tomuto chování dochází s různou četností v závislosti na typu procesoru, paměti a grafické kartě počítače. Je známo, že k těmto potížím dochází s grafickými kartami Nvidia GeForce 256 a Matrox G400 v počítačích s procesorem AMD Athlon. Tyto potíže se ovšem netýkají žádného konkrétního typu grafické karty.
Příčina
K tomuto chování dochází tehdy, pokud je poškozena paměť přidělená grafické kartě.
Řešení
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Následující řešení brání Správci paměti v používání funkce PSE (Page Size Extension, Rozšíření velikosti stránky) a může ovlivnit výkon některých programů v závislosti na chování stránkování. Tato hodnota registru také omezuje velikost nestránkovaného fondu na 128 megabajtů (MB) namísto 256 MB.
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: LargePageMinimum
  Datový typ: REG_DWORD
  Číselná soustava: Šestnáctková
  Hodnota dat: 0xffffffff
 4. Ukončete program Editor registru.
 5. Restartujte počítač.
Další informace
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
kbfaqw2kperf
Vlastnosti

ID článku: 270715 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:51:06 - Revize: 4.3

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbprb kbgraphic KB270715
Váš názor