Jak vynutit vytvoření protokolu Internet kód Download

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:271451
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru, nezapomeňte vytvořit zálohu a ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte následujícím článku znalostní báze Microsoft:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Pokud se nezdaří Internet kód stáhnout stažení součásti, jako jsou například ovládací prvek ActiveX protokolu chyb generováno bez zásahu uživatele ve složce Temporary Internet Files. Ve výchozím není generován tento protokol je-li stahování úspěšný.

Pokud takové protokolu je nezbytné pro účely odstraňování potíží, tento protokol lze generovat i pro úspěšné kód stahování pomocí použití klíče registru zvláštní.
Další informace
Upozornění: Pokud použijete Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že budete schopni vyřešit problémy, ke kterým dojde v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.


Chcete-li vynutit Internet kódu stažení ke generování protokolu pro každou instanci stahování, přidejte následující položku registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ForceCodeDownloadLog
(Přidat "ForceCodeDownloadLog" jako řetězec hodnotu klíče Nastavení sítě Internet.)

Při tomto nastavení zapnuto, po úspěšné stahování obdržíte protokol, který označuje chyby důsledku "0". Například:
Code Download Error: (hr = 0) Unknown Error!!					
Poznámka: Pro ovládací prvky, které jsou již nainstalovány v místním počítači budou generovány žádné protokoly. Protokol Internet kódu stažení se pouze vytvoří, když již není nainstalován ovládací prvek a musí projít proces stahování Internetu.

Odkazy
Další informace získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
252937Jak najít informace O Proč nelze stáhnout kód
Na Další informace o vývoji řešení založených na webu pro aplikaci Microsoft Internet Explorer naleznete následujících webech společnosti Microsoft:
codedownload

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 271451 - Poslední kontrola: 05/11/2006 11:59:25 - Revize: 3.0

Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer (Programming) 5.01 SP1, Microsoft Internet Explorer 5.5

  • kbmt kbcode kbdownload kbhowto KB271451 KbMtcs
Váš názor