Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nastavení programu Windows Media Player jako výchozího přehrávače

Souhrn
Tento článek popisuje postup při nastavení programu Windows Media Player jako výchozího systémového přehrávače médií.
Další informace
Chcete-li nastavit program Windows Media Player jako výchozí přehrávač médií, postupujte takto:
 1. V programu Windows Media Player klepněte na nabídku Nástroje a poté na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Typy souborů klepněte na tlačítko Vybrat vše pod rámečkem Typy souborů. Tím vyberete všechny formáty souborů uvedené v seznamu (můžete také zaškrtnout všechna políčka ručně).
 3. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
Program Windows Media Player je nyní nastaven jako výchozí přehrávač médií pro všechny vybrané formáty médií.

Klepnutím na libovolný formát souborů podporovaný programem Windows Media Player můžete program Windows Media Player nastavit jako výchozí přehrávač pro daný formát souborů. Chcete-li jako výchozí přehrávač pro některý formát použít jiný program, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka v seznamu Typy souborů.
  NÁZEV POLÍČKA           TYP SOUBORU  ==============           =========   Soubor ve formátu Windows Media  .asf, .asx, .wm, .wmx, .wmp  Zvukový soubor Windows Media   .wma, .wax  Soubor zvuku/videa Windows Media .wmv, .wvx  Videosoubor            .avi  Zvukový soubor          .wav  Filmový soubor (MPEG)       .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mpa  Zvuk ve formátu MP3        .mp3, .m3u  Soubor ve formátu MIDI      .mid, .midi, .rmi  Videosoubor Indeo         .ivf  Zvukový soubor AIFF        .aif, .aifc, .aiff  Zvukový soubor AU         .au, .snd  Zvuková stopa disku CD      .cda				
Poznámka: Je-li některé zaškrtávací políčko šedé, znamená to, že program Windows Media Player vlastní daný typ souboru pouze částečně. K danému formátu je přiřazeno více přípon souborů a program Windows Media Player standardně přehrává jen některé z těchto přípon. Chcete-li, aby program Windows Media Player převzal plné vlastnictví daného typu souborů, poklepejte na šedé zaškrtávací políčko.
wmp wmp7
Vlastnosti

ID článku: 271949 - Poslední kontrola: 03/13/2006 16:36:47 - Revize: 2.1

Microsoft Windows Media Player 7.0, Microsoft Windows Media Player 7.1

 • kbhowto KB271949
Váš názor