Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak opravit soubor osobních složek aplikace Outlook (PST)

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Při opravě souboru osobních složek aplikace Outlook (PST) pomocí Nástroje pro opravu doručené pošty použijte následující postup. Můžete přitom využít i následující odkaz Video: Oprava souborů osobních složek v aplikaci Outlook (PST) v části Další informace.

Krok 1: Ukončení aplikace Outlook a spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty spusťte aplikaci Outlook.

Automatické spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty

Klikněte na následující odkazy. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Otevřít nebo Spustit a postupujte podle pokynů v průvodci opravou.Jakmile je Nástroj pro opravu doručené pošty spuštěn, pokračujte krokem 2. (Nelze spustit Nástroj pro opravu doručené pošty?)

Ruční spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty

Chcete-li ručně spustit Nástroj pro opravu doručené pošty, vyhledejte příslušnou složku v Průzkumníku Windows a pak dvakrát klikněte na soubor Scanpst.exe.

Poznámka: Soubor nebo složky mohou být skryté. Pokyny týkající se zobrazení skrytých souborů a složek naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.
Obvyklé umístěníPoznámka
<disková_jednotka>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15Aplikace Outlook 2013 v 32bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15Aplikace Outlook 2013 v 64bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>:\Program Files\Microsoft Office\Office14Aplikace Outlook 2010 v 32bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14Aplikace Outlook 2010 v 64bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>:\Program Files\Microsoft Office\Office12Aplikace Outlook 2007 v 32bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12Aplikace Outlook 2007 v 64bitové verzi systému Windows
<disková_jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1029\Jiné obvyklé umístění
<disková_jednotka>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1029Jiné obvyklé umístění
<disková_jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT Jiné obvyklé umístění (pro systém Windows NT a Windows 2000)
<disková_jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95Jiné obvyklé umístění (pro systém Windows 95 a Windows 98)
(Nemůžete najít Nástroj pro opravu doručené pošty?)
Krok 2: Oprava souboru PST
V Nástroji pro opravu doručené pošty zadejte cestu a název souboru osobních složek (PST) nebo klikněte na tlačítko Procházet,vyhledejte daný soubor pomocí systému souborů Windows a pak klikněte na tlačítko Spustit.
Poznámka: Pokud nevíte, kde je soubor PST umístěn, použijte postup popsaný v článkuJak vyhledat, přesunout nebo zálohovat soubor PST.
Snímek obrazovky pro Nástroj pro opravu doručené pošty
Poznámka: Nástroj pro opravu doručené pošty nemůže opravit všechny zjištěné problémy. V některých případech nelze položky obnovit, pokud byly trvale odstraněny nebo nevratně poškozeny.

Krok 3: Obnovení opravených položek do nového souboru PST
Po použití Nástroje pro opravu doručené pošty můžete spustit aplikaci Outlook a obnovit opravené položky. Můžete se rovněž pokusit o obnovení dalších opravených položek ze záložní osobní složky.

Nejprve vytvořte ve svém profilu novou položku souboru osobních složek (PST). Poté můžete obnovené položky přesunout do nového souboru osobních složek (PST).
 1. Spusťte aplikaci Outlook. Používáte-li v aplikaci Outlook více profilů, ujistěte se, že jste vybrali profil obsahující soubor osobních složek (PST), který jste se pokusili opravit.
 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+6 zobrazte seznam složek.
 3. V seznamu složek by měly být zobrazeny následující obnovené složky:
    Obnovené osobní složky   Kalendář   Kontakty   Odstraněná pošta   Doručená pošta   Deník   Poznámky:   Pošta k odeslání   Odeslaná pošta   Úlohy				
  Poznámka: Tyto obnovené složky jsou obvykle prázdné, protože se jedná o znovu vytvořený soubor PST. Měla by se tu zobrazit i složka s názvem Ztráty a nálezy. Tato složka obsahuje složky a položky obnovené nástrojem pro opravu doručené pošty. Položky, které ve složce Ztráty a nálezy chybí, nemusí být možné opravit.
 4. Vytvořte ve svém profilu novou položku souboru osobních složek (PST). Postup se může lišit v závislosti na tom, kterou verzi aplikace Outlook používáte.

  Outlook 2010 a Outlook 2013
  1. Klikněte na pásu na kartu Soubor a pak v nabídce klikněte na příkaz Informace.
  2. Klikněte na kartu Nastavení účtů a pak znovu klikněte na položku Nastavení účtů.
  3. Klikněte na kartu Datové soubory.
  4. Kliknutím na tlačítko Přidat otevřete dialogové okno Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook.
  5. Zadejte název pro nový datový soubor aplikace Outlook (PST) a pak klikněte na tlačítko OK.
  6. V profilu by měl být vytvořen nový datový soubor aplikace Outlook (PST).
  Outlook 2007
  1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Správa datových souborů.
  2. Kliknutím na tlačítko Přidat otevřete dialogové okno Nový datový soubor aplikace Outlook.
  3. V dialogovém okně Typy úložišť vyberte kliknutím položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Office Outlook a potom klikněte na tlačítko OK.
  4. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook vyberte umístění a pak název nového souboru osobních složek (PST) a pak klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. V profilu by měl být vytvořen nový soubor osobních složek (PST).
  Outlook 2003
  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na položku Datový soubor aplikace Outlook.
  2. Kliknutím na tlačítko OK otevřete dialogové okno Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook.
  3. Zadejte název pro nový soubor osobních složek (PST) a pak kliknutím na tlačítko OK otevřete dialogové okno Vytvořit osobní složky.
  4. Zadejte název pro nový soubor osobních složek (PST) a pak klikněte na tlačítko OK.
  5. V profilu by měl být vytvořen nový soubor osobních složek (PST).
  Outlook 2002
  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na položku Soubor osobních složek (.pst).
  2. V dialogovém okně Vytvořit osobní složky klikněte na tlačítko Vytvořit.
  3. Zadejte název pro nový soubor osobních složek (PST) a pak klikněte na tlačítko OK.
  4. V profilu by měl být vytvořen nový soubor osobních složek (PST).
 5. Přetáhněte obnovené položky ze složky Ztráty a nálezy do nového souboru osobních složek (PST).
 6. Až přesunete všechny položky, můžete ze svého profilu soubor obnovených osobních složek (PST) odebrat. To platí i pro složku Ztráty a nálezy.
 7. Pokud jste s obnovenými informacemi spokojeni, jste hotovi. Pokud se však chcete pokusit obnovit další informace, přejděte k části Obnovení opravených položek ze záložního souboru.

Další informace
Co je Nástroj pro opravu doručené pošty
Nástroj pro opravu doručené pošty (Scanpst.exe) pomáhá odstranit potíže související se soubory osobních složek (PST).
Nástroj pro opravu doručené pošty se v závislosti na používaném operačním systému automaticky nainstaluje se všemi možnostmi instalace sady Microsoft Outlook v angličtině. Další informace o Nástroji pro opravu doručené pošty.
Nemůžete najít nebo spustit Nástroj pro opravu doručené pošty
Pokud nemůžete ručně nebo automaticky spustit Nástroj pro opravu doručené pošty, můžete zkusit opravit aplikace systému Office.
Obnovení opravených položek ze záložního souboru (volitelné)
Poznámka: Pokud se vám nepodařilo před spuštěním Nástroje pro opravu doručené pošty otevřít původní soubor osobních složek (PST), nemusí následující postupy fungovat. Pokud tento postup nefunguje, nelze bohužel obnovit žádné další údaje. Pokud se vám podařilo poškozený soubor osobních složek (PST) otevřít, může být možné pomocí následujícího postupu obnovit další položky z tohoto souboru.

Při spuštění Nástroje pro opravu doručené pošty je automaticky vybrána možnost pro vytvoření záložní kopie původního souboru osobních složek (PST). Tato možnost vytvoří v počítači soubor s názvem název_souboru.bak. Tento soubor je kopií původního souboru název_souboru.pst a má jinou příponu. Pokud se po provedení kroků v předchozí části domníváte, že stále chybí některé položky, můžete se pokusit z tohoto záložního souboru obnovit další informace. Postupujte takto:

Vyhledejte soubor BAK. Je umístěn ve stejné složce jako původní soubor osobních složek (PST).
 1. Vyhledejte soubor BAK. Je umístěn ve stejné složce jako původní soubor osobních složek (PST).
 2. Vytvořte kopii souboru BAK a pojmenujte tento soubor novým názvem s příponou PST. Soubor pojmenujte například takto: Nový_název.pst.
 3. Importujte soubor Nový_název.pst, který jste vytvořili v předchozím kroku, pomocí průvodce importem a exportem v aplikaci Outlook. Postupujte takto:
  1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Import a export.
   Poznámka: V aplikaci Outlook 2010 klikněte na pásu na kartu Soubor, klikněte na položku Otevřít a pak klikněte na položku Import.
  2. Klikněte na položku Importovat z jiného programu nebo souboru a potom na tlačítko Další.
  3. Kliknutím vyberte položku Soubor osobních složek (.pst) a potom klikněte na tlačítko Další.
  4. V části Importovat soubor klikněte na možnost Procházet a pak dvakrát klikněte na soubor nový_název.pst.
  5. Ve skupinovém rámečku Možnosti klikněte na přepínač Neimportovat duplicitní položky a potom klikněte na tlačítko Další.
  6. V části Vyberte složku, ze které chcete importovat klikněte na soubor osobních složek (PST) a pak vyberte možnost Včetně podsložek.
  7. Vyberte možnost Importovat položky do stejné složky v a vyberte nový soubor osobních složek (PST).
  8. Klikněte na tlačítko Dokončit.
  Poznámka: Jelikož byl záložní soubor vytvořen z původního poškozeného souboru, může se stát, že nebudete moci obnovit žádné jiné položky, než které byly obnoveny ve složce Ztráty a nálezy. Pokud není možné importovat soubor nový_název.pst do aplikace Outlook, došlo bohužel ke ztrátě veškerých informací, které nejsou ve složce Ztráty a nálezy.
Video: Jak opravit soubory osobních složek aplikace Outlook (PST) (video je v angličtině)


fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 272227 - Poslední kontrola: 11/03/2015 18:41:00 - Revize: 10.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Outlook 2016

 • kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp kbconsumer KB272227
Váš názor