Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Kódy chyb při pokusech o instalaci prostředí .NET Framework 3.5 v systémech Windows 8 a Windows Server 2012

Příznaky
Při pokusu o instalaci prostředí Microsoft .NET Framework 3.5 v počítači se systémem Windows 8 nebo Windows Server 2012 obdržíte některý z následujících kódů chyb:
0x800F0906
0x800F081F
0x800F0907
Poznámky
 • Tento problém se může vyskytnout při aktivaci prostředí .NET Framework 3.5 pomocí průvodce instalací, nástroje Obsluha a správa bitových kopií (DSIM) nebo příkazů prostředí Windows PowerShell.
 • Úplný seznam chybových zpráv přidružených k těmto kódům chyb najdete v části Další informace.
Příčina
V systémech Windows 8 a Windows Server 2012 je prostředí .Net Framework 3.5 instalováno jako součást na vyžádání. Metadata součástí na vyžádání jsou obsažena v systémech Windows 8 a Windows Server 2012, binární a další soubory související s těmito součástmi však do systémů zahrnuty nejsou. Povolíte-li takovou součást, systém Windows se pokusí kontaktovat službu Windows Update a stáhnout chybějící informace, které potřebuje k instalaci součásti.

Tento proces může ovlivnit konfigurace sítě a také způsob, jakým jsou počítače nakonfigurovány pro instalaci aktualizací v daném prostředí. Při první instalaci těchto součástí se proto mohou vyskytnout potíže.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte tu z následujících metod, která odpovídá přijatému kódu chyby.

Kód chyby: 0x800F0906

Tento kód chyby se vyskytuje v případě, že počítač nemůže stáhnout potřebné soubory ze služby Windows Update.

Takové chování může být způsobeno konfigurací sítě, serveru proxy či brány firewall nebo jejich selháním. Tyto potíže se můžete pokusit odstranit připojením k následujícímu webu společnosti Microsoft:

Nemáte-li k tomuto webu přístup, zkontrolujte připojení k Internetu nebo se obraťte na správce sítě a zjistěte, zda není přístup k tomuto webu blokován nastavenou konfigurací.

Toto chování může být způsobeno také tím, že správce systému nastavil počítač pro servis s použitím služby WSUS (Windows Server Update Services) namísto serveru Microsoft Windows Update. V takovém případě se obraťte na správce systému a požádejte jej, aby povolil nastavení zásad skupiny Určit nastavení pro volitelnou instalaci a opravu součástí a nastavil hodnotu Cesta k alternativnímu zdrojovému souboru nebo vybral možnost Při stahování oprav kontaktovat přímo službu Windows Update, nikoli službu WSUS (Windows Server Update Services).

Chcete-li nastavit konfiguraci zásad skupiny, postupujte takto:
 1. Spusťte Editor místních zásad skupiny nebo Konzolu pro správu zásad skupiny.
 2. V části Konfigurace počítače rozbalte položku Šablony pro správu a potom vyberte možnost Systém.
 3. Otevřete nastavení zásad skupiny Určit nastavení pro volitelnou instalaci a opravu součástí a poté vyberte možnost Povoleno.
 4. Chcete-li zadat alternativní zdrojový soubor, zadejte do pole Cesta k alternativnímu zdrojovému souboru úplnou cestu ke sdílené složce, v níž se nachází obsah složky \sources\sxs z instalačního média. Také můžete zvolit soubor WIM. Chcete-li jako alternativní umístění zdrojového souboru zvolit soubor WIM, přidejte k cestě předponu WIM: a poté přidejte jako příponu index obrazu, který chcete použít, v souboru WIM. Následují příklady hodnot, které můžete zadat:
  1. Cesta ke sdílené složce: \\název_serveru\sdílená_složka\Win8sxs
  2. Cesta k souboru WIM, v níž číslo 3 reprezentuje index obrazu, ve kterém se nacházejí soubory součásti: WIM: \\název_serveru\sdílená_složka\install.wim:3
 5. Je-li to vhodné, zaškrtněte políčko Při stahování oprav kontaktovat přímo službu Windows Update, nikoli službu WSUS (Windows Server Update Services).
 6. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 7. Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter, čímž zásadu ihned uplatníte:
  gpupdate /force
Při aktivaci součásti .NET Framework 3.5 můžete jako zdroj souborů použít také instalační médium systému Windows. Postupujte takto:
 1. Vložte instalační médium systému Windows 8 nebo Windows Server 2012.
 2. Z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkaz:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<jednotka>:\sources\sxs /LimitAccess
  Poznámka: Text <jednotka> v tomto příkazu zastupuje písmeno označující jednotku DVD nebo instalační médium systému Windows 8. Spustíte tedy například následující příkaz:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Postup pro systém Windows Server 2012

V systému Windows Server 2012 můžete alternativní zdroj zadat také pomocí rutin prostředí Windows PowerShell nebo pomocí Průvodce přidáním rolí a funkcí.

Chcete-li použít prostředí Windows PowerShell, postupujte takto:
 1. Vložte instalační médium systému Windows Server 2012.
 2. Z příkazového řádku prostředí Windows PowerShell se zvýšenými oprávněními spusťte následující příkaz:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <jednotka>:\sources\sxs
  Poznámka: Text <jednotka> v tomto příkazu zastupuje písmeno označující jednotku DVD nebo instalační médium systému Windows Server 2012. Spustíte tedy například následující příkaz:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Chcete-li použít Průvodce přidáním rolí a funkcí, postupujte takto:
 1. Vložte instalační médium systému Windows Server 2012.
 2. Spusťte Průvodce přidáním rolí a funkcí.
 3. Na stránce Výběr součástí zaškrtněte políčko Součásti rozhraní .Net Framework 3.5 a poté klikněte na tlačítko Další.
 4. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace klikněte na odkaz Zadejte alternativní cestu ke zdroji.

 5. Na stránce Zadejte alternativní cestu ke zdroji zadejte cestu ke složce SxS jako místní cestu nebo sdílenou síťovou cestu.

 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. Kliknutím na tlačítko Instalovat ukončete práci s průvodcem.

Kód chyby: 0x800F081F

Tento kód chyby se může vyskytnout, je-li určen alternativní zdroj instalace a zároveň je splněna některá z následujících podmínek:
 • Na místě určeném cestou se nenacházejí soubory potřebné k instalaci součásti.
 • Uživatel, který se součást pokouší instalovat, nemá k danému místu a souborům alespoň oprávnění pro čtení.
 • Sada instalačních souborů je poškozená, neúplná nebo není platná pro spuštěnou verzi systému Windows.
Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte správnost úplné cesty ke zdroji (x:\sources\sxs) a ujistěte se, že máte k danému místu alespoň oprávnění pro čtení. Provedete to tak, že se pokusíte o přímý přístup ke zdroji z počítače, u nějž se problém vyskytl. Zkontrolujte, zda zdroj instalace obsahuje platnou a úplnou sadu souborů. Pokud problém přetrvává, zkuste použít jiný zdroj instalace.

Kód chyby: 0x800F0907

Tento kód chyby se vyskytne v případě, že alternativní zdroj instalace není určen nebo je neplatný a že je parametr Určit nastavení pro volitelnou instalaci a opravu součástí zásad skupiny nastaven na hodnotu Nepokoušet se stahovat datové soubory ze služby Windows Update.

Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda je nastavení zásad vhodné pro vaše prostředí. Nechcete-li stahovat datové soubory součásti ze služby Windows Update, zvažte možnost nastavení hodnoty Cesta k alternativnímu zdrojovému souboru v konfiguraci zásad skupiny.

Poznámka: Nastavení zásad skupiny v místním počítači smějí měnit jen členové skupiny Administrators. Je-li nastavení zásad skupiny pro počítač, který chcete spravovat, řízeno na úrovni domény, obraťte se na administrátora systému.

Postupujte takto:
 1. Spusťte Editor místních zásad skupiny nebo Konzolu pro správu zásad skupiny podle toho, jaké prostředí používáte.
 2. V části Konfigurace počítače rozbalte položku Šablony pro správu a potom vyberte možnost Systém.
 3. Otevřete nastavení zásad skupiny Určit nastavení pro volitelnou instalaci a opravu součástí a poté vyberte možnost Povoleno.
 4. Zjistěte, zda je aktivována položka nastavení zásad skupiny Nepokoušet se stahovat datové soubory ze služby Windows Update, a poté určete požadované nastavení pro dané prostředí.
 5. Chcete-li zadat alternativní zdrojový soubor, zadejte do pole Cesta k alternativnímu zdrojovému souboru úplnou cestu ke sdílené složce, v níž se nachází obsah složky \sources\sxs z instalačního média. Také můžete zvolit soubor WIM. Chcete-li jako alternativní umístění zdrojového souboru zvolit soubor WIM, přidejte k cestě předponu WIM: a poté přidejte jako příponu index obrazu, který chcete použít, v souboru WIM. Následují příklady hodnot, které můžete zadat:
  • Cesta ke sdílené složce: \\název_serveru\sdílená_složka\Win8sxs
  • Cesta k souboru WIM, v níž číslo 3 reprezentuje index obrazu, ve kterém se nacházejí soubory součásti: WIM: \\název_serveru\sdílená_složka\install.wim:3
 6. Chcete-li, zaškrtněte políčko Při stahování oprav kontaktovat přímo službu Windows Update, nikoli službu WSUS (Windows Server Update Services).
 7. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
 8. Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter, čímž zásadu ihned uplatníte:
  gpupdate /force
Další informace

Chybové zprávy přidružené k těmto kódům chyb

Kód chybyChybové zprávy
0x800F0906
Zdrojové soubory se nepodařilo stáhnout.
Pomocí možnosti Zdroj určete umístění souborů, které jsou zapotřebí k obnovení komponenty. Další informace o určení zdrojového umístění najdete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
Systému Windows se nepodařilo provést požadované změny.
Systém Windows se nemohl připojit k Internetu, aby stáhl potřebné soubory. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu, a zkuste to znovu kliknutím na tlačítko Opakovat.
Selhala instalace jedné či více rolí, služeb rolí nebo součástí.
Zdrojové soubory nebyly nalezeny. Zkuste tyto role, služby rolí nebo součásti nainstalovat znovu v relaci Průvodce přidáním rolí a funkcí, na potvrzovací stránce průvodce klikněte na možnost „Zadejte alternativní cestu ke zdroji“ a zadejte platné umístění zdrojových souborů, které jsou zapotřebí pro instalaci. Toto umístění musí být dostupné z účtu počítače cílového serveru.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Kód chyby: 0x800F0906
Chyba: 0x800f0906
0x800F081F
Zdrojové soubory nebyly nalezeny.
Pomocí možnosti Zdroj určete umístění souborů, které jsou zapotřebí k obnovení komponenty. Další informace o určení zdrojového umístění najdete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Kód chyby: 0x800F081F
Chyba: 0x800F081F
0x800F0907
Selhání prostředí DISM. Nebyla provedena žádná operace.
Další informace naleznete v souboru protokolu.
Soubor protokolu DISM se nachází v umístění C:\Windows\Logs\DISM\dism.log.
Vzhledem k nastavení síťových zásad se systém Windows nemohl připojit k Internetu a stáhnout soubory potřebné k provedení požadovaných změn. Další informace vám poskytne správce sítě.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Kód chyby: 0x800F0907
Chyba: 0x800F0907
Odkazy
Další informace o tom, jak naplánovat nasazení rozhraní .Net Framework 3.5 ve vašem prostředí, zobrazíte kliknutím na následující odkaz a stažením článku Microsoft .NET Framework 3.5 Deployment Considerations (Faktory ovlivňující nasazení rozhraní Microsoft .NET Framework 3.5):
Vlastnosti

ID článku: 2734782 - Poslední kontrola: 11/12/2012 16:05:00 - Revize: 4.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Hyper V, Windows Server 2012 Standard

 • kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2734782
Váš názor