MS00-077: S Microsoft NetMeeting může vyskytnout odmítnutí služby

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:273854
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Port útok na port 1720, které používá proces NetMeeting Remote Desktop sdílení (RDS) (Mnmsvc.exe) může způsobit nadměrné PROCESORU využití.

V tomto případě jedním procesorem počítače může docházet k využití 100 procent; procesoru dvou počítačů setkat 50 procent PROCESORU využití atd.
Příčina
RDS nezpracovává správně vrácená hodnota z Winsock.
Řešení

NetMeeting pro Windows 2000

Chcete-li tento problém vyřešit, opatřete si opravu hotfix uvedenou v této části nebo balíček Windows 2000 Security Rollup Package 1 (SRP1). Další informace o balíčku SRP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311401Opravný balíček Security Rollup Package 1 (SRP1) pro systém Windows 2000, leden 2002
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u počítačů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Viz přidružené Microsoft Security Bulletin pomoci určit stupeň rizika. Tato oprava pravděpodobně projde dalším testováním. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, společnost Microsoft doporučuje použít tuto opravu ihned. V opačném případě bude třeba počkat na další aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000, který obsahuje tuto opravu.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu podle pokynů uvedených dále v tomto článku nebo se obraťte na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel podpory pro produkty společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: ve zvláštních případech mohou být poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory stornovány, jestliže Microsoft pracovník Určuje, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 20. června 2001

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů. Anglická verze této opravy má následující atributy souborů nebo novější:
  Date    Time  Version   Size  File name  --------------------------------------------------  5/24/2001 1:45p 4.4.0.3385 384 KB Callcont.dll				

NetMeeting pro Windows NT 4.0

Chcete-li vyřešit tento problém pro NetMeeting pro Windows 95, Windows 98, Windows ME a Windows NT 4.0, získejte NetMeeting Service Pack 2 (SP2) z následujícím webu: Poznámka: SP2 není k dispozici pro NetMeeting v systému Windows 2000 není zpřístupněna pro systém Windows 2000.
Prohlášení

NetMeeting pro Windows 2000

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v NetMeeting 3.01 pro systém Windows 2000.

NetMeeting pro Windows NT 4.0

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v NetMeeting 3.01 pro systémy Windows NT 4.0.
Další informace
Související informace o tomto problému naleznete na následujícím webu: Další informace týkající se zabezpečení o Microsoft produktů, navštivte následující web:
využití oprava_zabezpečení kbWin2000srp1

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 273854 - Poslední kontrola: 02/08/2014 04:46:41 - Revize: 4.1

Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbenv kbfix kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp3fix KB273854 KbMtcs
Váš názor