Při spouštění systému Windows ME dochází k chybě "Výjimka 03h v modulu..."

Tento článek byl dříve publikován CZ275003
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek prohlížíte z funkce Nápověda a odborná pomoc společnosti Microsoft a chcete jej vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P. Pokud chcete zobrazit místní nabídku, klepněte na pravé tlačítko myši. Pokud tento článek nepopisuje chybové zprávy, které se zobrazily ve vašem případě, naleznete další články popisující chybové zprávy na webu na adrese:
Příznaky
Po defragmentaci disku pomocí nástroje Defragmentace disku (či jiného nástroje) běží počítač bezchybně. Po restartování se ovšem zobrazují následující chybové zprávy:
Aplikace Scandskw způsobila kritickou výjimku O3H v modulu user32.dll.

Aplikace Mprexe způsobila výjimku 03h v modulu user32.dll.

Aplikace Statemgr způsobila výjimku 03h v modulu user32.dll.

Aplikace Rundll32 způsobila výjimku 03h v modulu user32.dll.

Aplikace Mstask způsobila výjimku 03h v modulu user32.dll.
K chybám také může docházet v různých jiných zdrojích a všechny ukazují na modul Gdi32.dll či Winmm.dll.
Příčina
Ovladač Cmapieng.vxd poškozuje následující soubory:
User32.dll
Gdi32.dll
Winmm.dll
Řešení
Společnost Network Associates vytvořila pro uživatele systému Windows ME opravu, kterou je možné získat na následující webové stránce společnosti:

Při odstraňování těchto potíží postupujte podle následujících pokynů:
 1. Do disketové jednotky vložte spouštěcí disketu systému Windows ME a restartujte počítač. Pokud nebyla spouštěcí disketa s počítačem dodána, naleznete informace o možnostech jejího vytvoření v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  267287 Jak vytvořit spouštěcí disketu systému Windows ME
 2. Ve spouštěcí nabídce vyberte položku Spustit počítač s podporou jednotky CD-ROM .
 3. Zadejte následující příkazy a za každým z nich stiskněte klávesu Enter. windows je název složky systému Windows.
  c:
  cdwindows\system
  ren user32.dll user32.dlx
  ren gdi32.dll gdi32.dlx
  ren winmm.dll winmm.dlx
  a:
  smartdrv.exe
  ext.exe
 4. Při výzvě "Zadejte cestu k souborům CAB systému Windows" zadejte příkaz cd-rom :\win9x , kde cd-rom je písmeno jednotky CD-ROM, a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud používáte spouštěcí disketu, bude toto písmeno jiné. Poznámka : Některé instalace systému Windows ME od výrobce OEM mohou používat instalační soubory CAB uložené na pevném disku. Výchozí umístění těchto souborů je C:\Windows\Options\Install. Tuto cestu můžete zadat při zobrazení výše uvedené výzvy. Pokud ovšem instalační soubory na pevném disku uložené nejsou a výrobce počítače vám nedodal disk CD-ROM systému Windows ME, obraťte se na něj se žádostí o určení umístění těchto souborů.
 5. Při výzvě "Zadejte názvy souborů, které chcete extrahovat" zadejte user32.dll gdi32.dll winmm.dll a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Při výzvě "Zadejte cestu, do které chcete soubory extrahovat" zadejte jednotka :\ windows \system , kde jednotka :\ windows je jednotka a složka, ve které je nainstalovaný systém Windows, a poté stiskněte klávesu Enter.
 7. Pročtěte si zobrazené informace. Pokud jsou správné, stiskněte klávesu A a poté klávesu Enter.
 8. Zadejte následující příkazy, kde windows je název složky systému Windows. Za každým příkazem stiskněte klávesu Enter:
  c:
  cd \windows
  ren cmapieng.vxd cmapieng.vxx
  Poznámka : Pokud soubor Cmapieng.vxd ve složce C:\Windows není, ověřte po restartování systému, zda není ve složce C:\Program Files\Cybermedia, a poté jej přejmenujte. Můžete také pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace zakázat jeho načtení. Další informace o použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace k zakázání načtení určitých souborů při spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millennium Edition
 9. : Pokud soubor Cmapieng.vxd ve složce C:\Windows není, ověřte po restartování systému, zda není ve složce C:\Program Files\Cybermedia, a poté jej přejmenujte. Můžete také pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace zakázat jeho načtení. Další informace o použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace k zakázání načtení určitých souborů při spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Restartujte počítač.
 10. : Pokud soubor Cmapieng.vxd ve složce C:\Windows není, ověřte po restartování systému, zda není ve složce C:\Program Files\Cybermedia, a poté jej přejmenujte. Můžete také pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace zakázat jeho načtení. Další informace o použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace k zakázání načtení určitých souborů při spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Opakujte defragmentaci disku.


Často kladené dotazy týkající se těchto potíží

D : Je pro tyto potíže k dispozici oprava?
O : Ano, společnost Network Associates vytvořila pro uživatele systému Windows ME opravu, kterou je možné získat na následující webové stránce společnosti:
D : S počítačem jsem neobdržel žádnou spouštěcí disketu. Jak ji mohu získat?
O : Další informace o vytvoření spouštěcí diskety pro systém Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

267287 Jak vytvořit spouštěcí disketu systému Windows ME

Q : Jak zjistím, jestli se mne tento článek týká?
A : Pokuste se v počítači nalézt soubor Cmapieng.vxd. Pokud jej naleznete, článek se vás týká. Pokud soubor nenaleznete, k popisovaným potížím ve vašem případě nedochází. Při hledání souboru v počítači klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Hledat a poté klepněte na položku Soubory či složky . Zadejte název hledaného souboru či složky. V seznamu Oblast hledání klepněte na jednotku, složku či síť, ve které chcete hledat, a poté klepněte na tlačítko Hledat .


D : Soubor Cmapieng.vxd jsem v počítači nenalezl, ale dochází k některým z uvedených chyb. Co mám dělat?
O : Návštivte následující webovou stránku centra Windows 98 and Windows Me Error Message Resource Center:


D : Co mám dělat, pokud dochází k jiným potížím s programem Defragmentace disku?
O : Následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base obsahuje seznam článků týkajících se nástroje Defragmentace disku:

286263 Seznam článků týkajících se nástroje Defragmentace disku

Další informace
Následující produkty společnosti Network Associates obsahují soubor Cmapieng.vxd, který způsobuje popisované potíže:
Cybermedia's Oil Change
Uninstaller verze 5 a nižší
Guard Dog verze 2.5 a nižší
First Aid 97, 98 a 2000
McAfee Utilities 3.0
McAfee Office verze 2
McAfee Office 2000 (verze 3.0)
The Help Spot
Následující aktuální verze těchto produktů (platné k říjnu 2000) neobsahují soubor Cmapieng.vxd:
Uninstaller verze 6 a vyšší
Guard Dog verze 3.0 a vyšší
McAfee Utilities verze 3.1 a vyšší
McAfee Office verze 3.1 a vyšší


Následující seznam obsahuje produkty, které požadují instalaci opravy z důvodu odstranění potíží s defragmentací v systému Windows ME:
McAfee Office 1.0
McAfee Office 2.0
McAfee Office 2000
McAfee Office 3.11***
First Aid 98**
First Aid 98 Deluxe
First Aid 2000
First Aid 2000 Deluxe
Guard Dog 2.01*
Guard Dog 2.5
Guard Dog 2.05
Internet Guard Dog 3.01
Internet Guard Dog 3.11
McAfee Utilities 3.0
McAfee Utilities 3.01
* Verze programu Guard Dog nižší než 2.0 požadují úplnou inovaci.

** Verze programu First Aid nižší než First Aid 98 požadují úplnou inovaci.

*** Soubor Cmapieng.vxd je při instalaci těchto produktů zkopírován do počítače, ale není zaregistrován do registru. Aby k popisovaným potížím došlo, museli byste ručně upravit registr a přidat položku způsobující načtení souboru Cmapieng.vxd.

Poznámka : Tato oprava neučiní tyto produkty kompatibilní se systémem Windows ME. Informace o možnostech získání verzí produktů kompatibilních se systémem Windows ME naleznete na výše uvedené webové stránce společnosti McAfee.

Kontaktní informace jiných výrobců uvedené v tomto článku jsou poskytovány pouze pro informaci a snazší nalezení potřebné odborné pomoci. Tyto kontaktní informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky na přesnost těchto kontaktních informací.

Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
qdefrag spouštění spouštění defrag exe scandisk Průvodce údržbou user32 wmehem wmehemapr wmehemmay
Vlastnosti

ID článku: 275003 - Poslední kontrola: 02/14/2014 06:06:53 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbprod2web kbtool kbwinme KB275003
Váš názor