Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zablokovat webový modul plug-in Java v aplikaci Internet Explorer

ÚVOD
Jazyk Java představuje jedinečnou formu rozšiřitelnosti, protože jej lze vyvolat následujícími dvěma způsoby:
 • Pomocí elementu applet
 • Pomocí elementu object, který obsahuje identifikátor CLSID prostředí Java Virtual Machine (JVM)
Tyto dvě metody vyvolání využívají různé ovládací prvky zabezpečení. Tento článek znalostní báze Knowledge Base obsahuje opravu, která zakáže načtení webového modulu plug-in Java prostřednictvím těchto ovládacích prvků. Tato oprava rovněž zakáže obslužnou rutinu JNLP (Java Network Launching Protocol).
Další informace
Zákazníci mohou zakázat webový modul plug-in Java v aplikaci Internet Explorer instalací příslušné opravy v tomto článku. Tato oprava využívá infrastrukturu kódu shim kompatibility aplikací. Při každém načtení aplikace Internet Explorer bude vložena knihovna, která zablokuje všechny instance pokoušející se načíst webový modul plug-in Java.

Tato oprava rovněž obsahuje proceduru, která změnou registru systému Windows zakáže obslužnou rutinu JNLP.

Důležité

Tato oprava provádí akce, které mění registr a konfiguraci systému. Přestože se ve spojitosti s instalací této opravy neočekávají žádné potíže, navrhujeme před spuštěním tohoto řešení vytvořit bod obnovení a záložní kopii registru. V případě, že dojde k potížím, pak lze obnovit registr a systémové soubory počítače.

Další informace o vytvoření bodu obnovení naleznete v následujících článcích:
948247 Nastavení bodu obnovení v systému Windows XP
Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Klikněte na tlačítko Opravit nebo na odkaz pod nadpisem Zákaz webového modulu plug-in Java a pak stáhněte opravu pro zákaz webového modulu plug-in Java v aplikaci Internet Explorer:
Zákaz webového modulu plug-in Java
Poznámky:
 • Změny se projeví až po restartování aplikace Internet Explorer.
 • Průvodci v této opravě mohou být pouze v angličtině. Tato oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete tuto opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
 • Chcete-li spustit bezobslužnou instalaci této opravy, postupujte takto:
  1. Otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními s oprávněními správce.

   Další informace o tomto postupu naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
  2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   msiexec /i MicrosoftFixit50994.msi /quiet

Vrácení změn zpět

Klikněte na tlačítko Opravit nebo na odkaz pod nadpisem Obnovení webového modulu plug-in Java a pak stáhněte opravu pro obnovení webového modulu plug-in Java a obslužné rutiny JNLP:
Obnovení webového modulu plug-in Java
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 2751647 - Poslední kontrola: 06/14/2013 13:14:00 - Revize: 2.0

Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbmsifixme kbfixme KB2751647
Váš názor
>