XADM: Obnovení systémových složek na serveru Exchange 2000 Server

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak vytvářet nové složky na serveru Exchange 2000. K vytváření nových složek na serveru je třeba použít nástroj Guidgen.exe. Tento nástroj je k dispozici ve složce Support\Utils\I386 na disku CD-ROM Exchange 2000 Server. Pokud k tomuto nástroji nemáte přístup, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, nebo si nástroj Guidgen.exe stáhněte z webu společnosti Microsoft.
StáhnoutStáhnout balíček GUIDGen.EXE.

Poznámka: Ačkoliv je stáhnutelný soubor GUIDgen.EXE určen pro Exchange Server 2003, funguje i v serveru Exchange 2000.

Nástroj Guidgen.exe náhodně vytváří identifikátor GUID, který se používá k opětovnému vytvoření složek serveru. Protože jsou složky vytvořeny znovu, data obsažená v původních složkách serveru budou ztracena.
Další informace
Upozornění: Pokud používáte modul snap-in editoru rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Ty mohou vést až k nutnosti přeinstalovat systém Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že problémy, které mohou být způsobeny nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory, bude možné řešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.

Obnovení složek na serveru Exchange 2000:
 1. Spusťte nástroj Guidgen.exe.
 2. Ve skupinovém rámečku GUID Format (Formát identifikátoru GUID) vyberte možnost Registry Format (Formát registru).
 3. Vygenerujte nový identifikátor GUID, zkopírujte jeho hodnotu a vložte ji do textového editoru, například do programu Poznámkový blok.
 4. Ukončete nástroj Guidgen.exe.
 5. Odeberte z nově vygenerovaného identifikátoru GUID všechny závorky a pomlčky.
 6. Před každé dva znaky vložte předponu 0x (nula) a za ně vložte mezeru. Například řetězec:
  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  se stane řetězcem:
  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
 7. Z nástrojů pro podporu systému Windows 2000 otevřete modul snap-in ADSI Edit a vyhledejte položky:
  CN=[Vaše skupina správců],CN=Administrative Groups,CN=[Vaše společnost],CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=[Vaše doména],DC=com
  Poznámka: Chcete-li tuto položku vyhledat, poklepáním rozbalte následující kontejnery:
  1. Configuration Container [Počítač.Doména.Com]
  2. CN=Configuration, DC=(Váš DC),DC=com
  3. CN=Services
  4. CN=Microsoft Exchange
  5. CN=(Vaše společnost)
  6. CN=Administrative Groups
  7. CN=(Vaše skupina správců)
 8. Otevřete vlastnosti položky CN=(Vaše skupina správců)
 9. Na kartě Attributes (Atributy) ve skupinovém rámečku Select a Property to View (Vybrat vlastnost k zobrazení) klepněte na tlačítko SiteFolderGuid.
 10. Vložte identifikátor GUID formátovaný pomocí 0x do pole Edit Attribute(Upravit atribut).
 11. Klepněte na tlačítko Set (Nastavit).
 12. Klepněte na tlačítko OK.
 13. Ukončete editor rozhraní ADSI.
 14. V závislosti na řadiči domény, ke kterému byl modul snap-in ADSI Edit připojen při přidávání identifikátoru GUID, bude možná třeba počkat na replikaci služby Active Directory nebo tuto replikaci vynutit.
 15. Restartujte služby serveru Exchange.
Další informace o nastavování serveru se systémem složek (obdoby prvního serveru u serveru Exchange 2000) získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
284200 XADM: Chybí volná nebo zaneprázdněná systémová složka aplikace Schedule+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li znovu publikovat informace týkající se volných a zaneprázdněných položek, použijte jednu z následujících metod:
 • Odeslání žádosti o schůzku:
  1. Odešlete všem uživatelům na serveru žádost o schůzku.
  2. Všichni uživatelé musí žádost o schůzku přijmout a znovu tak doplnit informace týkající se volných a zaneprázdněných položek. Pokud někteří uživatelé žádost odmítnou nebo klepnou na možnost Nezávazně, nebudou informace týkající se volných a zaneprázdněných položek doplněny.
 • Použití nástroje Updatefb.exe:Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  294282 XADM: Použití nástroje Updatefb.exe k opětovnému publikování chybějících dat týkajících se volných a zaneprázdněných položek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152959 XADM: Jak odebrat první server Exchange v síti
822444 Obnovení systémových složek na serveru Exchange Server 2003
guidgen exe
Vlastnosti

ID článku: 275171 - Poslední kontrola: 12/05/2015 22:00:31 - Revize: 5.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB275171
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)