Místní uživatelé nemohou trvale zobrazit informace o volném čase pro uživatele služeb Office 365 v hybridní nasazení

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2758215
Poznámka: Průvodce konfigurací Hybrid, který je součástí konzoly Exchange Management Console v Microsoft Exchange Server 2010 již není podporována. Proto již používejte stará Průvodce konfigurací Hybrid. Místo toho použijte Průvodce konfigurací hybridní Office 365, která je k dispozici na http://aka.MS/HybridWizard. Další informace naleznete v tématu Průvodce konfigurací hybridní Office 365 Exchange 2010.
PROBLÉM
Máte hybridní nasazení v prostorách Microsoft Exchange Server a Microsoft Exchange Online v aplikaci Microsoft Office 365. Místní uživatelé však nemůže trvale zobrazit informace o volném čase pro uživatele služeb Office 365. Místní uživatelé zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Zobrazí se informace o volném čase pro uživatele služeb Office 365 pro čtyři až šest hodin, ale po uplynutí této doby se nezobrazí informace.
 • Jako znaky hash v Pomocníkovi pro plánování v aplikaci Microsoft Outlook se zobrazí informace o volném čase pro uživatele služeb Office 365.
Místní, že uživatelé zaznamenat tyto příznaky, i když stav v aplikaci Outlook zobrazuje úspěšné připojení k serveru veřejné složky Exchange 2010 a externí (FYDIBOHF25SPDLT) veřejné složky je již nakonfigurováno na serveru veřejné složky.

Kromě toho protokoly RPC Client Access na serveru veřejné složky zobrazit následující chybová zpráva:

<Date><Time>.000Z,505,4,/O=TailspinToys/ou=External (FYDIBOHF25SPDLT) / cn = Recipients/cn = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, aplikace OUTLOOK. EXE, 11.0.6352.0, Classic,,, ncacn_ip_tcp,, -2147024891 (rop::AccessDenied), 00:00:02.8234733, "RopHandler: FindRow: [AccessDeniedException] nelze uložit změny provedené na položku uložit. -> [MapiExceptionNoAccess] MapiExceptionNoAccess: nelze uložit změny. (hr = 0x80070005 = ES-2147024891) "</Time></Date>

ŘEŠENÍ
Na serveru Exchange 2010 hybrid změňte oprávnění pro repliku veřejné složky (FYDIBOHF25SPDLT) externí editor. Další informace o tomto postupu naleznete v následujícím článku Microsoft TechNet:
DALŠÍ INFORMACE
K tomuto problému dochází, pokud nejsou nastaveny výchozí oprávnění klienta repliku veřejné složky (FYDIBOHF25SPDLT) externí Editor. Standardně nastaveno oprávnění pro repliky veřejných složek autorovi hybridní Exchange 2010 server.

Pokud jsou oprávnění nastavena na cokoli, co je nižší než Editor, služby RPC Client Access na serveru veřejné složky Exchange 2010 nelze zapsat informace o dostupnosti, služba převzato z federovaného organizace pro repliky veřejných složek vnější (FYDIBOHF25SPDLT).

Další informace o scénářích organizace k dispozici naleznete v následujícím článku Exchange Team Blog:Blogu popisuje kroky pro konfiguraci veřejných složek vnější (FYDIBOHF25SPDLT). Tyto kroky jsou následující:
 1. Ujistěte se, že je server poštovní schránky serveru Exchange 2010, který je hostitelem databáze veřejné složky.
 2. Pokud již není přítomen, vytvořit složku volného času, která se nazývá externí (FYDIBOHF25SPDLT) a ujistěte se, že jediné repliky složky je umístěn na serveru Exchange 2010.
Poznámka: Složky volném je vytvořen pouze na novou instalaci serveru Exchange 2010, pokud je vybrána možnost vytvoření veřejné složky během instalace. Možnost je k dispozici, pouze pokud je první server, který je nainstalován v organizaci. Veřejné složky databáze nebyla vytvořena během instalace, je nutné vytvořit složku ručně. Chcete-li ručně vytvořit složku, postupujte takto:
 1. Připojte k serveru veřejné složky Exchange 2010 v prostorách.
 2. Prostředí Windows PowerShell otevřete a potom spusťte následující příkazy:
  • Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup
  • Install-FreeBusyFolder
  Po provedení těchto kroků je vytvořena nová složka plán + volného času, který se nazývá externí (FYDIBOHF25SPDLT).

Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365Web neboServer Exchange fór TechNet.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Propiedades

Id. de artículo: 2758215 - Última revisión: 05/10/2016 09:53:00 - Revisión: 6.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • o365 hybrid o365022013 kbmt KB2758215 KbMtcs
Comentarios