Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis balíčku platformy Lync Server 2010\2013 základní součást diagnostiky SDP [71eeb57a-b16d-4b6b-bb3d-5c03e7cfec7d]

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2778244
Souhrn
2010\2013 Microsoft Lync Server Core součást diagnostiky balíčku pro Windows Server 2008 R2, slouží ke shromažďování komplexní sadu informací pro řešení potíží s 2010\2013 platformy Lync Server.
Další informace
Tento článek obsahuje informace, které mohou sloužit platformy Lync 2010\2013 základní součást diagnostiky balíček shromažďují z počítače se systémem Microsoft Office Communications Server 2007 R2, platformy Lync Server 2010 nebo 2013 platformy Lync Server.

Poznámka: Názvy výstupních souborů se předchází pomocí názvu položky, pro kterou byl vygenerován jejich výstup. V názvech souborů výstup, zástupný symbolPředpona> představuje název položky, pro které se generuje výstup.

Ze získaných informací

Protokoly událostí serveru platformy Lync
PopisNázev souboru
Formáty protokolu událostí – aplikace – text, CSV a.evt/.evtxPředpona> _evt_Application.*
Formáty protokolu událostí – systém – text, CSV a.evt/.evtxPředpona> _evt_System.*
Formáty protokolu událostí – platformy Lync Server – text, CSV a.evt/.evtxPředpona> _evt_LyncServer.*
Topologie serveru platformy Lync
PopisNázev souboru
Get-CsTopology - AsXML rutiny výstupPředpona> _lync_topology.xml
Výstup platformy Lync Server DHCPUtil
PopisNázev souboru
DHCPUtil - EmulateClientPředpona> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
Konfigurace platformy Lync Server
PopisNázev souboru
Get-CsConfiguarionPředpona> _LyncServer_CsConfiguration.zip
Soubor trasování platformy Lync Server
PopisNázev souboru
Soubory trasování_.etl _ {název souboru trasování} {předpona}
Informace o skupině odpovědí serveru platformy Lync
PopisNázev souboru
Informace o skupině odpovědí{Předpona} _ LyncServer_RGS _.txt
Informace o přiřazení uživatelských práv v cílovém počítači
PopisNázev souboru
Místní přiřazení uživatelských právPředpona> _UserRights.txt
Informace o operačním systému a zda je v cílovém počítači modul virtual machine
PopisNázev souboru
Zprávy o stavu virtualizace cíle VMPředpona> _Virtualization.htm
Zprávy o stavu virtualizace cíle VMPředpona> _Virtualization.txt
Informace o sítích
PopisNázev souboru
Základní IP sítě informace o konfiguraci, například klíče registru protokolu TCP/IP, ipconfig, arp,
výstup příkazu netstat, příkaz nbtstat a netsh
Předpona> _TcpIp Info.txt
Výstup z nástroje netdiag.exePředpona> _netdiag.txt
Informace o bráně firewall, programu netsh firewallPředpona> _FirewallConfig.txt
Informace o příkazu Netsh pro protokol IPv4Předpona> _TCPIP Netsh IPv4.txt
Informace o příkazu Netsh pro protokol IPv6Předpona> _TCPIP Netsh IPv6.txt
Informace Netsh pro protokol TCP globální a vymetáníPředpona> _TCPIP Netsh TCP.txt
Informace o funkci automatického spuštění

Poznámka: Další informace o nástroji automatického spuštění naleznete na následujícím webu TechNet:
http://technet.microsoft.com/en-us/Sysinternals/bb963902.aspx
PopisNázev souboru
Informace o funkci automatického spuštění ve formátu HTMPředpona> _Autoruns.htm
Automatické spuštění informace ve formátu XMLPředpona> _Autoruns.xml

Ostatní
PopisNázev souboru
Nainstalované aktualizace a opravy hotfixPředpona> _Hotfixes.*
Systémové informacePředpona> _sym_ *. *
Informace o rolích serveruPředpona> _ServerManagerCmdQuery.*
Kopírovat ServerManager.log ze složky Windows\LogsPředpona> _ServerManager.log
Informace o procesů a podprocesů pomocí pstat.exePředpona> _PSTAT.txt
Informace o ukládání/disku
PopisNázev souboru
Fibre Channel informace pomocí nástroje FCInfo.exePředpona> _FCInfo.txt
Informace o svazku stínové kopie Service (VSS)Předpona> _VSSAdmin.txt
Informace služby Active Directory a zásady
PopisNázev souboru
Výsledná sada zásad (RSoP) informace prostřednictvím gpresult.exePředpona> _GPResult.*
Šablony zabezpečení, které jsou aktuálně uložených v mezipaměti v systémuPředpona> _AppliedSecTempl.txt
Informace o úrovni funkčnosti a členství ve skupiněPředpona> _DSMisc.txt
Kontroly prováděné balíčku platformy Lync Server Core součást diagnostiky
NázevPopis
Detekce a upozornění na síťový adaptér týmové na serveru.Toto upozornění signalizuje, že síťový adaptér týmové je povolena na serveru platformy Lync, že probíhá analýza. Sice síťový adaptér týmové obvykle není problém, je třeba, aby týmovou spolupráci je správně nakonfigurován s nejnovější síťový adaptér týmové ovladače, které jsou k dispozici. Další informace získáte klepnutím na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
278431Používání adaptérů pro týmovou spolupráci se službou Vyrovnávání zatížení sítě může způsobit potíže se sítí
Zkontrolujte, zda není k dispozici novější CU.To by měla zkontrolovat, zda je použita nejnovější CU. Ideální pravidlo identifikuje konkrétní problém a lze jednoznačně uvést, že tento problém řeší zejména CU. Další informace získáte klepnutím na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2493736 Aktualizace platformy Lync Server 2010
Zkontrolujte, zda slabé certifikátů klíčů RSA.Chcete-li snížit riziko neoprávněného vystavení citlivých informací, společnost Microsoft vydala aktualizace netýká se zabezpečení (KB 2661254) pro všechny podporované verze systému Microsoft Windows. Tato aktualizace bude blokovat kryptografické klíče, které jsou menší než 1 024 bitů. Tato aktualizace se netýká Windows 8 Release Preview nebo aktualizaci 2012 Release Candidate systému Windows Server, protože tyto operační systémy již patří funkce blokování slabé RSA klíčů, které jsou menší než 1 024 bitů. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Pokud není spuštěna služba rozpoznat platformy Lync Server, spusťte službu.V počítači nejsou spuštěny služby, které jsou požadovány pro server platformy Lync. Pomocí rutiny Start služba spustit služby, které jsou potřeba a není v tomto počítači spuštěna. Další informace získáte klepnutím na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2747217Správa služby platformy Lync Server 2010 ze vzdáleného počítače se systémem Windows
Kontrola verze platformy Lync Server hodnocení.Na tomto serveru je nainstalována zkušební verze platformy Lync. Služby platformy Lync již nespustí po uplynutí zkušební doby. Další informace získáte klepnutím na tlačítko článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2468019 Vypršela lhůta pro hodnocení platformy Lync Server 2010
Externí uživatel se může přihlásit bez zadání pověřeníExterní uživatelé mohou připojit přes okraj sloužit bez zadání pověření (uživatelské jméno a heslo), vnější okraj Server certifikát je certifikát se zástupnými znaky. Nebo na vnitřní okraj Server rozhraní zákazník používal certifikát s SAN.
Platformy Lync uživateli přesunutí problémuProblém může dojít, pokud máte 2 (nebo více) FE Server nakonfigurován HLB a hodnoty registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows NT\RPC
RestrictRemoteClients je nastavena na "2"
Chcete-li vyřešit problém změnit hodnotu pro RestrictRemoteClients
Bez ochrany brány firewall, dojde k selhání replikace systému monitorování PadělkůProblém nastane, protože službu Brána Firewall systému Windows je zastavena nebo zakázána, ale ovladače filtrů jsou stále aktivní. Je vhodné mít službu Brána firewall spuštěna na všech serverech platformy Lync, řešení tedy start/povolit bránu firewall a otevřít požadované porty. Spuštění povolit CsComputer otevře požadované porty na základě konfigurace serveru.
Okraj platformy Lync server s více síťovými kartami externí musí mít výchozí brána nastavena na všech síťových karetPokud pouze jeden externí NIC výchozí brána nastavena, bude aktivována upozornění, rozlišení je nastavení výchozí brány na všech rozhraních vnějšího okraje.
Stav replikace platformy Lync není aktuálníStav replikace CMS není aktuální, což znamená, že tento server nemusí mít kopii nejnovější konfigurace platformy Lync.
2667713 Úvod do CMS platformy Lync Server 2010
PowerShell syntetických transakcí selžou, pokud existuje více než jeden server platformy Lync fonduPoradce pro zjistil, že je na tomto serveru povolena brána Windows Firewall a že neexistuje žádná výjimka pro prostředí Windows PowerShell. Máte-li více než jeden server platformy Lync je ve fondu, syntetické transakce selže. Naleznete v části Další informace v následujícím článku znalostní BÁZE.

2751720Selhání platformy Lync Server 2010 PowerShell syntetických transakcí
Povolit CsAdForest se nezdaří.Se stane uzamknout AD prostředí. Z tohoto důvodu požadovaná oprávnění chybí na odstraněné objekty kontejneru.
Vydat fondy aplikací služby webové platformy Lync Server 2010Ve výchozím nastavení verze rozhraní.NET Framework je v4.0 pro fondy aplikací platformy Lync Server 2010, nainstalujete-li v počítači se systémem Windows Server 2012 platformy Lync Server 2010. Však platformy Lync Server 2010 webové služby pomocí rozhraní.NET Framework aplikace Microsoft 2.0Preparing služba Active Directory Domain Services Locked-Down
2777747404.17 - Nebyla nalezena chybová zpráva při pokusu o připojení k webové službě platformy Lync Server 2010
Lync týkající se stavu certifikátů může vypršet za 21 dní nebo méněVypršela nebo brzy vyprší platnost certifikátů do 21 dnů bude rozpoznán
Certifikát platformy Lync může vyprší za 7 dní nebo méněVypršela nebo brzy vyprší za 7 dní certifikáty bude rozpoznán
Windows Server chybí KB975954 možné zablokování na platformy LyncChybí KB975954 systému Windows Update. Tato aktualizace rozhraní.NET Framework řeší známý problém, který vede ke snížení výkonu u serverů platformy Lync. Pokud k tomuto problému dochází, může se zobrazit narušení přístupu v několika procesy platformy Lync nebo vidíte zablokuje v některé procesy platformy Lync. Nainstalujte opravu hotfix pro rozhraní.NET Framework z KB975954. Naleznete v článku znalostní báze Knowledge Base další informace týkající se řešení tohoto problému.

975954 Oprava: Při spuštění aplikace založené na rozhraní.NET Framework 2.0, dochází k výjimce System.AccessViolationException nebo mrtvé uzamčení dochází ve dvou vláknech v doméně aplikace
Zprostředkování serveru síťová rozhraní nejsou správně nakonfigurovány.Všechny síťové rozhraní adresy IP pro server zprostředkování jsou ze stejné podsítě nebo je pouze 1 rozhraní NIC. Ujistěte se, že server má dvě síťová rozhraní, které jsou konfigurovány pomocí adres IP z různých podsítí. Naleznete v části Další informace v následujícím článku znalostní BÁZE.

2758662 Platformy Lync Server 2010 zprostředkování Server jeden síťový adaptér problém
Okraj server síťová rozhraní nejsou správně nakonfigurovány.Všechny síťové rozhraní adresy IP pro server okraj jsou ze stejné podsítě nebo je pouze 1 rozhraní NIC. Ujistěte se, že server má dvě síťová rozhraní, které jsou konfigurovány pomocí adres IP z různých podsítí. Naleznete v části Další informace v následujícím článku znalostní BÁZE.
2757916Platformy Lync Server 2010 okraj server síťové konfigurace problém
App úložiště systému Windows platformy Lync nelze se přihlásit do fondu platformy Lync Server 2010 s CU7 nebo do fondu platformy Lync Server 2013App úložiště systému Windows platformy Lync (také znám jako platformy Lync MX) nelze se přihlásit do fondu platformy Lync Server 2010 s CU7 (říjen 2012 aktualizace) nebo do fondu platformy Lync Server 2013 jako interní uživatel.

Stejný problém hodnotu lze vnímat jako externí uživatel i v případě, že certifikační služba platformy Lync přístup okraj má byl zapsán bez CDP, která odkazuje na umístění HTTP
Směrování dojde pokaždé, když servery front-end Zakážeme s primární a nic veřejné telefonní sítěPřední konec na zprostředkování server konfigurován s primární NIC směřující fondu (pro interní komunikaci) a externím PSTN NIC (pro zprostředkovatele komunikace brány/SIP), směrování může dojít k chybám - zahrnující zejména mobilní klienti platformy Lync.

platformy Lync server 2010 2013 komunikace SDP diagnostické základní součást

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2778244 - Poslední kontrola: 01/22/2013 18:12:00 - Revize: 1.1

Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition

  • kbsurveynew kbmt KB2778244 KbMtcs
Váš názor
html>l>