Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprávnění systému souborů NTFS systému Windows jsou vyžadovány při spuštění aplikace Word na oddíl systému souborů NTFS, který má systém Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 n...

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 277867
Souhrn
Tento článek popisuje oprávnění systému souborů NTFS systému Windows společnosti Microsoft, které jsou vyžadovány při provedení určité operace aplikace Microsoft Word na oddíl NTFS, který obsahuje jeden z následujících operačních systémů Microsoft Windows nainstalována:
 • Systém Windows 2000
 • Systém Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Systém Windows Vista
Další informace

Popis oprávnění souboru a složky systému souborů

Systém Windows vynucuje zabezpečení na úrovni každé složky. V počítači se systémem Windows Pokud uživatel nemá oprávnění pro složku nejvyšší úrovně, nelze uživateli přístup k této složce nebo zobrazit jeho obsah.

Oprávnění ke složce řídit obecný přístup do složky, soubory a podsložky. Při poskytnuté na úrovni složky oprávnění platí pro všechny soubory a podsložky v této složce, pokud jsou předefinovány oprávnění na úrovni souborů nebo podsložek.

Následujících šest oprávnění mohou být udělena na úrovni složky v systému souborů systému Windows.
Oprávnění složkyVysvětlení
Zobrazovat obsah složkyUživatel může pouze seznam souborů a podsložek v této složce. Uživatel nemůže otevřít soubory vytvořené v této složce.
Pro čteníUživatel může číst obsah souborů v této složce.
Čtení & provedeníUživatel může číst obsah souborů v této složce a také spouštět soubory v této složce.
UpravitUživatele můžete číst, zapisovat, spustit, vytvořit a odstranit soubory v této složce.
ZápisUživatele lze čtení, zápis a vytvořit soubory nebo složky v této složce.
Úplné řízeníUživatel může číst a měnit soubory, přidat nové, změnit oprávnění pro složky a soubory a převzetí vlastnictví složky a soubory.
Následující tabulka zobrazuje logické skupiny zvláštních oprávnění přidružená oprávnění ke složce.
Zvláštní oprávněníÚplné řízeníUpravitČtení & provedeníZobrazovat obsah složkyPro čteníZápis
Přecházet složku/spouštět souboryxxxx
Zobrazovat obsah složky/Číst Dataxxxxx
Číst atributyxxxxx
Číst rozšířené atributyxxxxx
Vytvářet soubory/Zapisovat Dataxxx
Vytvářet složky/Připojovat Dataxxx
Zapisovat atributyxxx
Zapisovat rozšířené atributyxxx
Odstraňovat podsložky a souboryx
Odstranitxx
Oprávnění ke čteníxxxxxx
Změna oprávněníx
Převzít vlastnictvíx
Synchronizovatxxxxxx
Soubor oprávnění řízení přístupu k určité soubory ve složce. Používají se k předefinování oprávnění uživatelé dědit oprávnění ke složce.

Následující oprávnění mohou být udělena na úrovni souborů systému souborů systému Windows.
Oprávnění k souboruPopis
Čtení & provedeníUživatel může číst obsah souboru nebo spuštění souboru.
Pro čteníUživatel může číst obsah souboru.
UpravitUživatel může číst, zapsat, odstranit a vytvořit soubor.
ZápisUživatel může zapisovat soubory.
Úplné řízení (vše)Uživatel může číst soubor změnit, přidat nové, změnit oprávnění k souboru a převzít vlastnictví souboru.
Následující tabulka zobrazuje logické skupiny zvláštních oprávnění přidružená oprávnění k souboru.
Zvláštní oprávněníÚplné řízeníUpravitČtení & provedeníPro čteníZápis
Přecházet složku/spouštět souboryxxx
Zobrazovat obsah složky/Číst Dataxxxx
Číst atributyxxxx
Číst rozšířené atributyxxxx
Vytvářet soubory/Zapisovat Dataxxx
Vytvářet složky/Připojovat Dataxxx
Zapisovat atributyxxx
Zapisovat rozšířené atributyxxx
Odstraňovat podsložky a souboryx
Odstranitxx
Oprávnění ke čteníxxxxx
Změna oprávněníx
Převzít vlastnictvíx
Synchronizovatxxxxx

Popis zvláštních oprávnění u souborů a složek

Můžete nastavit některá nebo všechna následující zvláštní oprávnění u souborů a složek.
Zvláštní oprávněníPopis
Přecházet složku/spouštět soubory Oprávnění Procházet složkou povoluje nebo zakazuje procházení složek k dosažení jiné soubory či složky i v případě, že uživatel nemá žádná oprávnění u procházených složek (platí jen pro složky). Oprávnění Procházet složkou platí pouze v případě, že uživateli nebo skupině nebylo uděleno uživatelské právo Obejít křížovou kontrolu v modulu snap in Zásady skupiny (ve výchozím Everyone skupiny uděleno uživatelské právo Obejít křížovou kontrolu.)

Spouštět soubory může povolit nebo odepřít spouštění programových souborů (týká se pouze souborù).

Poznámka: Nastavením oprávnění Procházet složkou u složky nenastavíte automaticky oprávnění spustit soubor u všech souborů v této složce.
Zobrazovat obsah složky/Číst DataZobrazovat obsah složky povolí nebo odepře zobrazování názvů souborů a podsložek ve složce (platí jen pro složky). Oprávnění číst Data povoluje nebo zakazuje zobrazení dat v souborech (platí jen pro soubory).
Číst atributyPovoluje či zakazuje zobrazování atributů souboru nebo složky, například jen ke čtení nebo skrytý. Atributy jsou definovány systémem souborů NTFS.
Číst rozšířené atributyPovolí nebo odepřou zobrazení rozšířených atributů souboru nebo složky. Rozšířené atributy jsou definovány programy a mohou lišit podle programu.
Vytvářet soubory/Zapisovat DataVytvářet soubory povolí nebo odepře vytváření souborů ve složce (platí jen pro složky).

Zapisovat Data povoluje nebo zakazuje provádět v souboru změny a přepisovat existující obsah (platí jen pro soubory).
Vytvářet složky/Připojovat DataVytvářet složky povolí nebo odepře vytváření složek ve složce (platí jen pro složky).

Připojovat Data povolí nebo odepře provádění změn na konec souboru, ale však změnu, odstranění nebo přepisovat existující data (platí jen pro soubory).
Zapisovat atributyPovoluje nebo zakazuje změnu atributů souboru nebo složky, například jen pro čtení nebo skrytý. Atributy jsou definovány systémem souborů NTFS.
Zapisovat rozšířené atributyPovoluje nebo zakazuje měnit rozšířené atributy u souboru nebo složky. Rozšířené atributy jsou definovány programy a mohou lišit podle programu.
Odstraňovat podsložky a souboryPovoluje nebo zakazuje odstraňovat podsložky a soubory i v případě, že u podsložky nebo souboru nebylo uděleno oprávnění odstraňovat.
OdstranitPovoluje nebo zakazuje odstranit soubor nebo složku. Pokud nemáte oprávnění odstranit soubor nebo složku, můžete stále odstranit ji Pokud vám byl udělen odstraňovat podsložky a soubory v nadřazené složce.
Oprávnění ke čteníPovoluje nebo zakazuje číst oprávnění souboru nebo složky, například Úplné řízení, číst nebo zapisovat.
Změna oprávněníPovoluje nebo zakazuje změnu oprávnění souboru nebo složky, například Úplné řízení, číst nebo zapisovat.
Převzít vlastnictvíPovolit nebo odepřít převzetí vlastnictví souboru nebo složky. Vlastník souboru nebo složky může kdykoli měnit oprávnění bez ohledu na stávající oprávnění chránící soubor či složku.
SynchronizovatPovoluje nebo zakazuje různým podprocesům čekat u popisovače daného souboru nebo složky a synchronizaci s jiným podprocesem, který ji může signalizovat oprávnění. Toto oprávnění se vztahuje pouze k programům s více podprocesy.

Oprávnění NTFS vyžadovaná pouze číst dokumenty

ČÍST, NEBO ČÍST & PROVEDENÍ
Následuje seznam složek, které uživatelé potřebují pouze pro čtení nebo pro čtení & spouštění oprávnění ke spuštění aplikace Word (stačí umět číst z těchto složek):
 • Server umístění stromu složek programu Word (instalace pro správu)
 • Umístění serveru sdílené Microsoft aplikace (pro sdílené aplikace) pro strom složek (instalace pro správu)
 • Pokud systém Windows sdílený program složky Windows
 • Všechny adresáře serveru, kde jsou uloženy obrázky nebo jiné zdrojové soubory pro odkazy, které nechcete, aby uživatelé mohli upravovat v aplikaci Word
Poznámka: Kromě toho je nutné použít příznaky jen pro čtení a sdílet všechny soubory v těchto umístěních. Správce sítě systému Windows obvykle nastaví tuto řadu oprávnění a atributy po provedení instalace serveru systému Windows nebo programu.

Oprávnění NTFS vyžadovaná vytvářet nebo upravovat dokumenty

ZMĚNIT NEBO ÚPLNÉ ŘÍZENÍ
Následuje seznam složek, které uživatelé potřebují oprávnění ke spuštění aplikace Word:
 • Pracovní stanici aplikace Word program stromovou strukturu složek, pokud je umístěn na serveru
 • Dočasné složky, pokud je umístěn na serveru
 • Všechny složky serveru, pokud uživatel uloží dokumenty
 • Všechny složky serveru, kde jsou umístěny, že uživatel potřebuje upravit (například aplikace Microsoft Excel nebo grafy) zdrojové soubory pro odkazy
Poznámka: nastavení minimální oprávnění potřebné k otevření, úpravy a ukládání dokumentů v systému Windows je složka změnit.

Příznaky chybějících oprávnění systému souborů NTFS

OprávněníPříznak
Obsah zápisu a zobrazovat obsah složkyDošlo k chybě při pokusu o otevření souboru se zobrazí zpráva "Aplikace Word nemůže otevřít dokument".
Číst, zapisovatTato oprávnění umožňují otevření dokumentu, ale při zavření dokumentu nejsou odstraněny dočasné soubory spojené s tímto dokumentem. Také nelze uložit dokument, protože nelze upravit nebo odstranit dočasné soubory.
práva winnt wd2000 WD2002 WD2003 WD2007

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 277867 - Poslední kontrola: 04/02/2015 02:01:00 - Revize: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtcs
Váš názor