Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Do protokolu Aplikace jsou opakovaně zaznamenávána ID události ESENT 1000, 1202, 412 a 454

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Každých pět minut jsou do protokolu Aplikace zaznamenávány zprávy s následujícími ID událostí:

Zpráva 1

Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 1000
Datum: 7. 6. 2000
Čas: 14:56:53
Uživatel: WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM
Počítač: ASKO-ONE
Popis: Klientské straně rozšíření Zabezpečení zásad skupiny byly předány příznaky (17), rozšíření vrátilo chybový kód (1208).

Zpráva 2

Typ události: Upozornění
Zdroj události: SceCli
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 1202
Datum: 7. 6. 2000
Čas: 14:56:53
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: ASKO-ONE
Popis: Zásady zabezpečení jsou šířeny s upozorněním. 0x4b8: Došlo k rozšířené chybě. Další informace naleznete v Nápovědě k zabezpečení v části Poradce při potížích.

Zpráva 3

Typ události: Chyba
Zdroj události: ESENT
Kategorie události: Protokolování a zotavení
ID události: 454
Datum: 7. 6. 2000
Čas: 14:56:53
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: ASKO-ONE
Popis: služby (PID) Při zotavení či obnovení databáze došlo k neočekávané chybě -530.

Zpráva 4

Typ události: Chyba
Zdroj události: ESENT
Kategorie události: Protokolování a zotavení
ID události: 412
Datum: 7. 6. 2000
Čas: 14:56:53
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: ASKO-ONE
Popis: služby (PID) Nelze přečíst hlavičku souboru protokolu z důvodu Chyba -530.

Příčina
K tomuto problému dochází v případě, že je poškozen soubor databáze zásad skupiny.
Řešení
Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle kroků popsaných v této části a znovu vytvořte soubor místních zásad skupiny.

Důležité: Implementace šablony zabezpečení v řadiči domény může změnit nastavení výchozích zásad řadiče domény nebo výchozích zásad domény. Může se stát, že použitá šablona přepíše oprávnění u nových souborů, klíčů registru a systémových služeb vytvořených jinými programy. Po použití šablony zabezpečení bude pravděpodobně nutné tyto zásady obnovit. Před provedením následujících kroků u řadiče domény vytvořte zálohu sdílené položky SYSVOL.

Poznámka: Po provedení následujícího postupu bude v počítači obnoven stav původní instalace, ve kterém nejsou definovány místní zásady zabezpečení. Za účelem přejmenování nebo přesunutí souborů bude pravděpodobně nutné spustit počítat v nouzovém režimu. Další informace o příslušném postupu získáte v nápovědě k systému Windows 2000.
  1. Otevřete složku %SystemRoot%\Security, vytvořte novou složku a zadejte pro ni název Security_old.
  2. Přesuňte všechny soubory s příponou LOG ze složky %SystemRoot%\Security do složky Security_old.
  3. Ve složce %SystemRoot%\Security\Database vyhledejte soubor Secedit.sdb a přejmenujte jej na soubor Secedit.old.
  4. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a pak klepněte na tlačítko OK.
  5. Klepněte na nabídku Konzola, klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in a přidejte modul snap-in Zabezpečení a konfigurace.
  6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Konfigurace a analýza zabezpečení a poté klepněte na příkaz Otevřít databázi.
  7. Přejděte do složky %TEMP%, do pole Název souboru zadejte Secedit.sdb a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
  8. Až budete vyzváni k importu šablony, klepněte na položku Setup Security.inf a potom na tlačítkoOtevřít.
  9. Zkopírujte soubor %TEMP%\Secedit.sdb do složky %SystemRoot%\Security\Database.
Secedit sdb
Vlastnosti

ID článku: 278316 - Poslední kontrola: 12/07/2007 15:20:00 - Revize: 7.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kberrmsg kbprb KB278316
Váš názor
pt>