Kumulativní oprava hotfix 2783808 pro 4.5 rozhraní .NET Framework v systému Windows 7, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 a Windows Vista SP2

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2783808
Úvod
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 2783808 pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 Service Pack 2 (SP2) v systému Windows 7, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 a Windows Vista SP2. Tato kumulativní oprava hotfix je k dispozici v rozhraní.NET Framework 4.5 vyřešit několik problémů. Další informace o problémech, které řeší oprava hotfix naleznete v části "Problémy, že tato kumulativní oprava řeší".
Další informace

Informace o opravě hotfix

K dispozici je nyní podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Je však určena opravit pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být účtované poplatky podpory stornovány, pokud pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že váš problém vyřeší konkrétní aktualizace. Obvyklé náklady na podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou vyřešeny v dané konkrétní aktualizaci.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní.NET Framework 4.5 SP1 nainstalována v systému Windows 7, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 nebo Windows Vista s aktualizací SP2.

Požadavek na restartování

Musí restartování počítače po instalaci této opravy hotfix Pokud všechny zasažené soubory jsou používány. Doporučujeme ukončit všechny aplikace rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tento balíček oprav hotfix nenahrazuje dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Informace o souboru

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Datum a čas jednotlivých souborů jsou uvedeny v seznamu Koordinovaného světového času (UTC). Pokud zobrazíte informace o souboru, jsou konvertovány do lokálního času. Rozdíl mezi místním ČASEM a časem UTC, Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.
Pro všechny podporované verze x 86 systému Windows 7, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 2008 SP2 a Windows Vista SP2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828. Listopadu 201201:28x86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028. Listopadu 201201:28x86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628. Listopadu 201201:28x86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228. Listopadu 201202:39x86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190473,224,56028. Listopadu 201202:39x86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.190476,187,01628. Listopadu 201202:39x86
Sos.dll4.0.30319.19047746,94428. Listopadu 201201:28x86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828. Listopadu 201202:39x86
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190471,084,92828. Listopadu 201202:39x86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028. Listopadu 201202:39x86
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19047158,76828. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190476,368,78428. Listopadu 201202:39x86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.190471,237,48828. Listopadu 201202:39x86
Pro všechny podporované verze x 64 systému Windows 7, Windows 7 s aktualizací SP1, Windows 2008 R2, Windows 2008 R2 SP1, Windows 2008 SP2 a Windows Vista SP2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
CLR.dll4.0.30319.190479,804,22428. Listopadu 201200:33x64
CLR.dll4.0.30319.190476,876,60828. Listopadu 201201:28x86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,742,81628. Listopadu 201200:33x64
Mscordacwks.dll4.0.30319.190471,299,44028. Listopadu 201201:28x86
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,497,04028. Listopadu 201200:33x64
Mscordbi.dll4.0.30319.190471,096,65628. Listopadu 201201:28x86
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,120,46428. Listopadu 201200:33x64
Mscorlib.dll4.0.30319.190475,171,15228. Listopadu 201202:39x86
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190473,207,68028. Listopadu 201200:33x64
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190473,224,56028. Listopadu 201202:39x86
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.190476,187,01628. Listopadu 201202:39x86
Sos.dll4.0.30319.19047785,34428. Listopadu 201200:33x64
Sos.dll4.0.30319.19047746,94428. Listopadu 201201:28x86
System.dll4.0.30319.190473,449,28828. Listopadu 201202:39x86
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190471,084,92828. Listopadu 201202:39x86
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,01628. Listopadu 201200:33x64
System.Printing.dll4.0.30319.19047342,00028. Listopadu 201202:39x86
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190471,051,69628. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19047158,76828. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19047312,36028. Listopadu 201202:39x86
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190476,368,78428. Listopadu 201202:39x86
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.190471,237,48828. Listopadu 201202:39x86

Tato kumulativní oprava řeší problémy

Společný jazykový modul runtime Problémy (CLR)

Problém 1

Pokud aplikace .NET Framework 4.5 se pokusí spustit uvolňování pozadí na počítači, který má málo paměti, může dojít k zablokování.

Problém 2

Metodu PerformanceCounterCategory.GetCategories nelze vrátit seznam výkon kategorií čítače v některých operačních systémech, které používají jiné než anglické národní prostředí. Dále pokud aplikace rozhraní.NET Framework spustí kód, který se podobá následující výčet kategorií čítače výkonu, je vrácena žádná hodnota:
PerformanceCounterCategory[] categories;categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();Console.WriteLine(categories.Length + " categories are registered on this computer");
Po instalaci opravy hotfix, je nutné přidat následující nové konfigurační klíč LocalizedPerfCounter v konfiguračním souboru aplikace pro aplikace rozhraní.NET Framework:
<configuration>  <appSettings>    <add key="LocalizedPerfCounter" value="true" />  </appSettings></configuration>

Problémy s Windows Communication Foundation (WCF)

Problém 1

Předpokládá se, že aplikace, která používá třídu System.Xml.XmlDictionaryReader WCF přečíst UTF-8 kódování znaků Unicode. Pokud aplikace čte určité znaky sady Unicode, které spadají do určité oblasti, může být proces čtení.

Poznámka:Další informace o třídě System.Xml.XmlDictionaryReader naleznete na následujícím webu MSDN:

Problém 2

V počítači běží .NET Framework 4.5 nebo starší verze aplikací WCF nelze získat přístup klientského certifikátu je vlastnost HttpsTransportBindingElement.RequireClientCertificate nastavena na hodnotu FALSE. Pokud se aplikace pokusí o přístup ke klientským certifikátům, WCF pracuje v jednom z následujících režimů:
 • povolit nebo odmítnout
 • nevyžadují a bez ověření
V takovém případě nelze vytvořit aplikaci pro který certifikát je kontrola povolující (například nelze vytvořit aplikaci, která používá režim , ale nevyžadují certifikáty ověření, zda je k dispozici ). Tato oprava hotfix umožňuje aplikaci přidat na koncový bod nastavení, které poskytuje klientský certifikát k aplikacím WCF Pokud klient obsahuje certifikát. Nicméně certifikát je volitelné. Připojení nebude odmítnuta, pokud certifikát není k dispozici. Web může pokusit ověřit pokus o přístup na server a udělit další oprávnění, pokud je přítomnost klientský certifikát je předkládán serveru použití ověřování formulářů.

Při vývoji aplikace, vytvořte chování EndpointBehavior a pak přidejte chování do vazby koncového bodu. Například spustíte následující kód pro vytvoření a přidání chování:
class ValidateOptionalClientCertificateBehavior : IEndpointBehavior    {      private const string ValidateOptionalClientCertificates = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";       public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint, BindingParameterCollection bindingParameters)      {        IDictionary<string, object> endpointSettings = bindingParameters.Find<IDictionary<string, object>>();         if (endpointSettings == null)        {          endpointSettings = new Dictionary<string, object>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);          bindingParameters.Add(endpointSettings);        }         if (endpointSettings.ContainsKey(ValidateOptionalClientCertificates))        {          endpointSettings[ValidateOptionalClientCertificates] = true;        }        else        {          endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificates, true);        }      }       public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint, ClientRuntime clientRuntime)      {      }       public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint, EndpointDispatcher endpointDispatcher)      {      }       public void Validate(ServiceEndpoint endpoint)      {        if (endpoint.ListenUri.Scheme != "https")        {          throw new InvalidOperationException();        }      }    }  }
Alternativně můžete přidat následující nastavení koncového bodu bindingParameters kolekce:
string ValidateOptionalClientCertificatesString = "wcf:HttpTransport:ValidateOptionalClientCertificates";      Dictionary<string, object> endpointSettings = new Dictionary<string, object>();      endpointSettings.Add(ValidateOptionalClientCertificatesString, true);      bindingParameters.Add(endpointSettings);


Problém 3

Spustíte-li službu WCF, která podporuje WS-Discovery přes protokol UDP (User Datagram) na serveru, může dojít jeden nebo více z následujících problémů:
 • Se zvyšuje využití procesoru neočekávaně na serveru.
 • Vícesměrové vysílání je větší, než bylo očekáváno.
 • Mnoho zpráv SOAP poruchy jsou pozorovány v síti, kde je rozhraní .NET Framework 4.5 nasazen ve všech nebo podmnožinu počítačů.
Tato oprava hotfix zabrání chybu SOAP zprávy vracených z UDP endpoint-li na koncového bodu, který není nakonfigurován protokolu WS-Discovery je přijata zpráva vícesměrového vysílání WS-Discovery.

Poznámka: Tyto problémy mohou nastat i v případě, že služba nebyla kompilován do cíle rozhraní .NET Framework 4.5. K těmto potížím může dojít v prostředí nebo v síti, ve kterém je k dispozici na jeden nebo více koncových bodů rozhraní .NET Framework 4.5.

Problémy s Windows Presentation Foundation (WPF)


Problém 1

Snížení výkonu při tisku dochází při a.NET Framework 4.5 založena WPF služeb slouží k tisku na tiskárně rozhraní grafických zařízení (GDI) v operačním systému. K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Používá operační systém, který je hostitelem služby jiné než anglické národní prostředí.
 • Operační systém má jeden nainstalované následující produkty:
  • WPF verze 4.0
  • WPF verze 4.5
  • WPF verze 3.5 a opravy hotfix, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (nebo upgrade opravy hotfix, která obsahuje tuto opravu hotfix):
   980294 Znaky písma čárového kódu jsou vytištěny v písmu Wingdings v dokumentu XPS, který je vytvořen pomocí verze rozhraní.NET Framework 3.0
 • Při tisku dokumentu, který má mnoho bloků textu.
K tomuto problému dochází, protože vyhledávací operace proběhne při každém tisku volá blok textu najít písmo rozhraní GDI, který se používá k zobrazení textu. Využití prostředků operace vyhledávání se zvyšuje použitím opravy hotfix, který je distribuován ve verzi KB980294, WPF verze 4.0 a WPF 4.5. Navíc využití prostředků operace vyhledávání dominuje celkové využití prostředků proces tisku. Tato oprava hotfix řeší známé problémy s logikou, která ukládá do mezipaměti výsledky operace vyhledávání. Po instalaci opravy hotfix, využití prostředků vyhledávací operace způsobí jedno písem GDI místo, které se vyskytnou jednou za blok textu.

Problém 2

Zvažte následující scénář:
 • Máte jiné aplikace založené na rozhraní .NET Framework 4.5, který obsahuje upravitelné ovládací prvek WPF. Ovládací prvek používá Editor IME (Input Method Editor).
 • Zadá text do ovládacího prvku.
 • Ovládací prvek můžete změnit text, který je vstup. Následují příklady tohoto chování:
  • Předpokládá se, že jste na textové pole ovládací prvek má vlastnosti Text vázaného na data. Aktivační událost aktualizace zdroj pro TextBox.Text vazbu vlastnosti je nastavena na PropertyChanged. Jako text vkládáte, je odeslána na vlastnost podkladové datové položky popsané v cestu vazby. Kromě toho můžete nahrazuje jiným řetězcem samotné položky dat nebo převaděče, které jsou zahrnuty ve vazbě.
  • Předpokládejme, že máte upravitelné seznamem nastavení hledání textu povoleno. Při zadávání textu se pokusí vyhledat text v seznamu možnosti k dispozici ovládací prvek pole se seznamem. Ovládací prvek zjistí-li možnost, která začíná s textem, text nahrazuje úplný text odpovídající možnost.
 • Povolíte IME odeslat zprávu WM_IME_CHAR WPF aplikace, pokud je ovládací prvek ve stavu "text byl změněn pomocí ovládacího prvku".

  Poznámka: Přesné pořadí znaků, který způsobuje, že tato zpráva se značně liší mezi různými editory IME. Některé editory IME Neodesílat zprávu vůbec.
V tomto scénáři aplikace založené na rozhraní .NET Framework 4.5 může dojít k selhání s výjimka System.InvalidOperationException výjimku.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte opravy hotfix. Tato oprava hotfix také řeší konkrétní problém, ve kterém Visual Studio 2012, dojde k chybě při úpravě Team Foundation Server (TFS) pracovní položka s Engkoo pchin-jin Editor IME povolen. Zde je podrobný popis tohoto problému:

Zadání textu do pole "Přiděleno" pracovní položku v aplikaci Visual Studio 2012 se předpokládá. Když potom stisknete Enter po zadání textu, editor IME Engkoo odešle zprávu WM_IME_CHAR. Proto aplikace Visual Studio 2012 zhroutí.

Poznámka:Vložení textu dotento problém může také způsobit ostatní pole pracovní položka TFS.
Poznámka: Tomuto problému dochází také v WPF verze 4.0 nebo dřívější verze aplikace WPF. Oprava se však vztahuje pouze na WPF verze 4.5.
Problém 3

Zvažte následující scénář:
 • Máte aplikace WPF, který deklaruje vlastnosti vázaného na data. Vázané na data vlastnost obsahuje vazba, která má složitou cestu. Vazba má například následující cestu:
  {Vazby Path=A.B.C.D}
 • Můžete vytvořit datový model, který vyvolává PropertyChanged oznámení některých součástí cesty v pracovní podproces. Například pracovní vlákno vyvolává oznámení o změně vlastnosti C.

  Poznámky
  • Pracovní podproces může být libovolného vlákna, která se liší od vlákno uživatelského rozhraní.
  • Vlákno uživatelského rozhraní je vlákna, která byla prohlášena za vazbu.
 • Před vlákno uživatelského rozhraní zpracovává oznámení PropertyChanged, datový model vyvolává další oznámení PropertyChanged pro starší součásti cesty. Můžete mít například podproces vyvolá upozornění na změnu pro vlastnost A.

  Poznámka: Druhé oznámení PropertyChanged může dojít z libovolného vlákna. Jedná se o vlákno uživatelského rozhraní.
V tomto případě bude ignorována druhé oznámení. Kromě toho dojde ke ztrátě dat. Například vlastnost D získává původní hodnota vlastnosti A. Očekávaný výsledek je však tuto vlastnost, kterou D získá hodnotu změněné vlastnosti A.

Poznámka: Tento problém může ovlivnit také starší verze než verze 4.5 WPF. Oprava se však vztahuje pouze na WPF verze 4.5.


Problém 4

Zvažte následující scénář:
 • Máte aplikace WPF, který spustí kód deklarovat ovládací prvek TextBlock a kód podobá následující:
  <TextBlock TextTrimming="CharacterEllipses" TextWrapping="NoWrap">
 • Vstupní text, který má dlouhý řetězec znaků 9600 nebo déle.
 • Spouštět aplikaci v počítači se systémem verze 4.5 WPF.
V tomto scénáři ovládací prvek TextBlock zobrazí několik řádků textu a každý řádek textu končí se třemi tečkami. Je například počet řádků, které jsou zobrazeny n/ 9600.

Poznámka:n je zástupný symbol, který představuje délku původního textu. Očekávaný výsledek je, že ovládací prvek TextBlock zobrazí jeden řádek textu, který končí na elipsu.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2783808 - Poslední kontrola: 06/16/2013 02:12:00 - Revize: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2783808 KbMtcs
Váš názor