Použití sady Office 2013 a aplikace (nasazení MSI) v počítači s jinou verzí systému Office

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2784668

Microsoft Office 2010 verzi tohoto článku naleznete 2121447.
2007 Microsoft Office verze tohoto článku v tématu 928091.
Microsoft Office 2003 verzi tohoto článku naleznete v tématu 828956.
Microsoft Office XP verzi tohoto článku naleznete v tématu 290576.
Microsoft Office 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu 218861.
ÚVOD
Tento článek obsahuje informace o použití sady Microsoft Office 2013 a programy v počítači s jinou verzí systému Office. Tento článek také obsahuje doporučení, která pomáhají zabránit konfliktům mezi různými verzemi sady Office.

Další informace
Můžete nainstalovat a používat více než jednu verzi sady Office v jednom počítači. Můžete například nainstalovat a použít Office 2013 a Office 2010 ve stejném počítači. Avšak nedoporučujeme to.

Poznámka: Nepodporujeme použití více verzí sady Office ve verzích systému Windows, která je povolena Terminálová služba. Pokud chcete spustit více verzí sady Office v systému Windows, měli byste zakázat služby Terminal Services.

Virtualizace

Chcete-li zabránit problémům, které jsou zmíněny v tomto článku, lze ve virtualizovaném prostředí pomocí jedné z následujících řešení zavést jeden nebo více produktů sady Office.

Windows Virtual PC a Windows 7

Windows Virtual PC je volně ke stažení pro systém Windows 7, který lze použít k instalaci více verzí sady Office v jednom počítači Windows 7 bez konfliktů.

Další informace o systému Windows Virtual PC naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
958559 Popis Windows Virtual PC
Služba Vzdálená plocha a Terminálová služba

Vzdálená plocha a Terminálové služby lze provozovat instalace na serveru, ke kterému se klienti mohou připojit poskytuje úplné prostředí systému Windows.

Další informace o vzdálené ploše přejděte na následující webu Microsoft TechNet:
Virtualizace aplikací

Microsoft Application Virtualization (App-V), můžete povolit kompatibilní aplikací pro spuštění na stejnou instanci operačního systému. Centrálně spravované aplikace nikdy nainstalované služby, které minimalizuje konflikty a která jsou datovým proudem na vyžádání pro koncové uživatele.

Další informace o aplikaci App-V naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace o sadě Office 2013 Resource Kit naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:Windows 8 a Hyper-V

Vzhledem k tomu, že technologie Hyper-V je součástí systému Windows 8, není nutné stáhnout a nainstalovat.

Další informace o technologii Hyper-V v systému Windows 8 a Windows Server 2012 naleznete na následujících webech společnosti Microsoft TechNet:

Pořadí instalace

Pokud chcete nainstalovat a používat více než jednu verzi systému Office ve stejném počítači bez virtualizace, použijte následující pořadí.

VerzePořadí instalace
Microsoft Office 2003První
Microsoft Office 2007Druhé
Systém Microsoft Office 2010 a programy (pouze 32bitová verze)Třetí
Sady Microsoft Office 2013 a aplikace (pouze 32bitová verze)Čtvrtý
Je nutné nejdříve nainstalovat nejstarší verzi systému Office. Například pokud chcete použít programy Office 2007 a Office 2013 ve stejném počítači, Office 2007 nejprve nainstalujte. Toto pořadí je třeba použít z důvodu způsobu správy klíčů registru, sdílených programů, přípony názvů souborů a dalších nastavení pro každou verzi sady Office a aplikací.

Poznámky
 • Toto pořadí instalace se týká také samostatné produkty sady Office, například aplikace Visio.
 • Office 2003 není podporována v systému Windows 8
 • Pokud nainstalujete některou z verzí systému Office, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat zbývající verze sady Office v tomto pořadí, aby správně fungovat.
 • Je třeba dodržovat toto pořadí instalace při instalaci aktualizací sady Office (například soubory s příponou MSP). Důvodem je, že při aktualizaci bude opraven cílový produkt sady Office. Použití starší verze sady Office aktualizace může způsobit, že novější verze systému Office pracovat nesprávně. Musí nejprve provést aktualizace nejstarší verzi systému Office a buď opravit nebo nainstalovat aktualizace pro novější verze systému Office v chronologickém pořadí.

Typy instalace

2013 sady Office nebo aplikace můžete nainstalovat pomocí tradiční MSI nebo klepněte na tlačítko Run (C2R) metod nasazení. Přestože je možné pomocí obou metod instalace Office 2013, nepodporujeme koexistence 2013 MSI sady Office a systému Office klepněte na 2013 ke spuštění instalace ve stejném počítači.

Produkty a sady Office 2013 64bitové verze

Toinstall a používat více než jednu 64bitové verzi systému Office ve stejném počítači bez použití virtualizace, je nainstalovat v tomto pořadí:
VerzePořadí instalace
Microsoft Office 2010 64-bitPrvní
Microsoft Office 2013 64-bit Druhé

Nelze spustit 64bitovou verzi všechny sady Office 2013 nebo program při 32bitové verze systému Office je nainstalována ve stejném počítači. Instalační program zjistí předchozí verze 32bitových aplikací sady Office v počítači a mají být odstraněny před instalací Office 2013 64-bit.

Poznámka: Toto prohlášení se vztahuje na MSI, klepněte na tlačítko Run (C2R) a App-V typy nasazení.

Umístění složky Office Bin

Při instalaci sady Office 2013 nebo programy, používá instalační program složku Program Files\Microsoft Office jako výchozí složku v 32bitové verzi systému Windows nebo ve složce Program Files (x 86) \Microsoft Officejako výchozí složku v 64bitové verzi systému Windows. Výchozí složky Bin systému Office v těchto verzích systému windows jeProgram Files\Microsoft Office\Office15 a \Microsoft Office\Office15 Program Files (x 86) . Složka Bin systému Office je složka, do které budou nainstalovány spustitelné soubory systému Office. Toto umístění poskytuje výhodné pro ty, kteří chtějí používat více verzí sady Office v jednom počítači. Uvědomte si, že nelze změnit název složky Bin systému Office.

Zástupci v nabídce Start

Chcete-li určit jiné umístění pro Office 2007, Office 2010 a Office 2013 klávesové zkratky můžete použít nástroj pro přizpůsobení sady Office. Přístup nástroj pro přizpůsobení sady Office, spusťte příkazsetup/Admin v kořenovém adresáři disku CD-ROM Office 2013 na příkazovém řádku:

Poznámka: Nástroj pro přizpůsobení sady Office je k dispozici pouze pro jiné prodejní verzi systému Office 2007, Office 2010 a Office 2013.

Další informace o nástroj pro přizpůsobení sady Office naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Více verzí aplikace Outlook

2013 pro aplikaci Outlook nelze spustit současně s jakékoli starší verze aplikace Outlook. Při instalaci aplikace Outlook 2013 instalační program odebere předchozí verze aplikace Outlook, které jsou nainstalovány. Instalační program odebere tyto verze aplikace Outlook, i když zaškrtnete políčko zachovat tyto programy v dialogovém okně Odebrání předchozích verzí .

Microsoft Office Groove 2007 a Microsoft SharePoint Workspace 2010


Aplikace Microsoft SharePoint Workspace 2010 nelze spustit současně s Microsoft Office Groove 2007. Při instalaci aplikace SharePoint Workspace 2010 instalační program odebere aplikaci Groove 2007. Instalační program odebere aplikaci Groove 2007, i když zaškrtnete políčko zachovat tyto programy v dialogovém okně Odebrání předchozích verzí .

Více verzí aplikace Word

Pokud máte dvě verze aplikace Word nainstalovány ve stejném počítači, dochází k prodlevě při spuštění aplikace Word 2010. K tomuto chování dochází, protože aplikace Word 2010 automaticky zaregistruje v počítači.

Můžete obejít tato registrace umožňuje rychlejší spouštění aplikace Word 2010. Avšak nedoporučujeme to vzhledem k tomu, že aplikace Word nemusí fungovat správně, pokud nelze registrovat.

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které se dozvíte, jak změnit registr. Pokud nesprávně změníte registru mohou však nastat závažné problémy. Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany zálohujte registr před jeho změnou. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li zakázat automatickou registraci aplikace Word 2010, postupujte takto:
 1. Spusťte Editor registru.
  • V systému Windows 7 nebo Windows Vista klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a stiskněte klávesu Enter.

   Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start , na příkaz Spustit , do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK .
 2. Vyhledejte a klepnutím vyberte následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. Vyberte podklíč určený v kroku 3 a v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte NoReReg a stiskněte klávesu Enter.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši NoReReg a potom klepněte na příkaz změnit .
 6. Do poleÚdajhodnotyzadejte 1a klepněte na tlačítko OK .
 7. V nabídce soubor klepněte na příkaz Konec a ukončete Editor registru.
Poznámka: Chcete-li zakázat registrace v jiných verzích aplikace Word, je nutné tento klíč registru vytvořit pro každou verzi. Chcete-li to provést, nahraďte číslo verze v cestě odpovídající verzi aplikace Word.

Soubory sady Office v aplikaci Microsoft Windows Explorer

Při poklepání na soubor v programu Průzkumník Windows k otevření souboru sady Office, platí následující pravidla. Tato pravidla platí také při poklepání na soubor sady Office ve složce posledních dokumentů v systému Windows.
 • Pokud v počítači běží verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen, je soubor otevřen v této verzi.
 • Přístup a aplikace Word, pokud je spuštěna žádná verze programu, ve kterém byl soubor vytvořen v počítači, soubor otevřen v verzi programu, který byl naposledy spuštěn.
 • Pokud chcete přidružit soubory programů, které jsou součástí určité verze sady Office, spuštění instalačního programu sady Office a potom klepněte na tlačítko Opravit Office. Když toto provedete, jsou registrovány přidružení souborů pro danou verzi systému Office.
Poznámka: Tuto metodu nelze použít k registraci přidružení souborů v aplikaci Word nebo Access.

Poznámka: Pokud nainstalujete aktualizaci softwaru pro verze sady Office, softwarové aktualizace opraví danou verzi systému Office. Bude pravděpodobně nutné opravit některé nebo všechny produkty sady Office po instalaci aktualizace softwaru pro obnovení přidružení souborů. Další informace o opravě funkcí systému Office 2013 získáte klepnutím na následující odkaz zobrazíte téma nápovědy:

Oprava nebo odebrání aplikací sady Office

Windows 8 kroků opravit nebo odebrat Office 2013:

Oprava sady Office
 1. Z obrazovky Start systému Windows 8 zadejte Ovládací panely.
 2. Klepněte na tlačítko, nebo klepněte na položku Ovládací panely.
 3. Ve skupinovém rámečku Programy, klepněte na příkaz na Odinstalovat program.
 4. Klepněte na příkaz aplikace sady Office, kterou chcete opravit a klepněte na tlačítko nebo klepněte na tlačítko Změna.
 5. Klepněte na položku nebo klepněte na Oprava > Pokračovat. Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po dokončení opravy.
Odinstalování sady Office
 1. Z obrazovky Start systému Windows 8 zadejte Ovládací panely.
 2. Klepněte na tlačítko, nebo klepněte na Ovládací Panel.
 3. Ve skupinovém rámečku Programy, klepněte na příkaz na Odinstalovat program.
 4. Vyberte verzi sady Office, kterou chcete odinstalovat.
 5. Klepněte na položku nebo klepněte na Odinstalovat > Pokračovat. Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po dokončení odebrání.

Objekty OLE systému Office v jiných aplikacích

Pokud vložíte objekt systému Office do jiné aplikace v počítači se systémem více verzí sady Office, je použít nejnovější verzi programu. Například pokud vložíte objekt listu aplikace Microsoft Excel do dokumentu aplikace Word, jsou použity nejnovější verze aplikací Word a aplikace Excel. To může způsobit problémy, pokud sdílíte kontejnerový soubor s uživateli, kteří nepoužívají aplikace systému Office 2010.

Sdílené programy

Jestliže instalujete různé verze systému Office v pořadí, která je popsána v části "Instalace pořadí", by nemělo dojít případné problémy při používání sdílených programů, jako je Editor rovnic a Galerie klipů. V dialogovém okně objektu však může zobrazit více než jedna položka pro jednotlivé sdílené programy. K tomuto chování dochází, protože v počítači je nainstalováno více verzí sdílených programů.

Instalační služba Windows Installer zpráv v aplikaci Word

Pokud máte více verzí aplikace Word v počítači nainstalována, Instalační služba Windows Installer může spustit při spuštění aplikace Word 2013. Kromě toho může být zobrazena zpráva, že Instalační služba Windows Installer je připravuje instalaci aplikace Word před spuštěním aplikace Word. K tomu dochází, pokud verze aplikace Word spuštění není ten, který je registrován. Operace opravy může trvat několik minut na dokončení.

Instalační služba Windows Installer zprávy v aplikaci Access

Při spuštění verze aplikace Access v počítači, který má více verzí aplikace Access, může se spustit Instalační služba Windows Installer a zpráva oznamující, že Instalační služba Windows Installer připravuje instalaci aplikace Microsoft Access může zobrazit před spuštěním aplikace Access.

Při každém spuštění aplikace Access 2003, aplikace Access 2007 nebo 2010 přístup po použití aplikace Access 2013 operace opravy Instalační služba Windows Installer registruje danou verzi aplikace Access. Podobně operace opravy Instalační služba Windows Installer registruje aplikaci Access 2010 pokaždé, když spustíte jej po použití starší verze aplikace Access. To může dojít při spuštění aplikace Access 2002 ani nastane Pokud znovu spusťte stejnou verzi aplikace Access.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 2784668 - آخر مراجعة: 08/04/2015 22:57:00 - المراجعة: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013

 • kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2784668 KbMtcs
تعليقات