Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Část 1: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu

Tento článek byl dříve publikován CZ278927
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Aplikace Microsoft Word 2002 obsahuje dvě nové metody zadávání dat: rozpoznávání řeči a rozpoznávání rukopisu.

Funkce rozpoznávání řeči vám umožňuje doslova hovořit se svým počítačem pomocí mikrofonu. Pokud počítač splňuje požadavky na systém, můžete do aplikace Word diktovat text a klepnutím myší na odpovídající příkaz (nebo jeho vyslovením) můžete přepnout do režimu Hlasový příkaz, ve kterém můžete ovládat aplikaci Word, aniž byste museli klepat na nabídky.

Funkce rozpoznávání rukopisu vám umožní zadávat ručně psaný text pomocí myši nebo pomocí kreslicího tabletu jiného výrobce, např. od společností Wacom a Calcomp. Zadaný text je možné automaticky převést na strojopisný text nebo jej lze ponechat ve formátu ručně psaného textu jako objekt rukopisu. Funkce rozpoznávání rukopisu také nabízí možnost kreslení, takže můžete do dokumentů aplikace Microsoft Word vkládat vlastní kreslené obrázky.

Tyto nové funkce k zapínání a vypínání režimů Hlasový příkaz a Diktování používají rozhraní SAPI 5. Tyto režimy jsou ovládány pomocí panelu jazyků.


TÉMATA

Další informace

Informace o panelu jazyků

Panel jazyků je upgradem systému, který je instalován se sadou Microsoft Office XP. Panel jazyků přidává alternativní vstupní zařízení a funkce přístupné a ovládané z centrálního umístění.

Panel jazyků se v aplikacích sady Microsoft Office zobrazuje v pravé horní části obrazovky. Funkce panelu jazyků závisí na nainstalovaných možnostech. Základní ovládací prvky přístupné z panelu jazyků jsou Klávesnice, Oprava, Mikrofon, Rukopis a Editory IME.

Dočasným skrytím můžete panel jazyků umístit stranou. Panel jazyků můžete také zavřít a zabránit tak jeho zobrazování. Pokud panel jazyků zavřete, nebudete moci používat jeho funkce.

POZNÁMKA:Panel jazyků nelze zavřít, pokud je nainstalován editor IME (Input Method Editor).

Jak odebrat panel jazyků

Panel jazyků není součástí funkcí rozpoznávání řeči nebo rukopisu, ale upgrade panelu Systém v Ovládacích panelech. Proto nemůže být panel jazyků po instalaci odebrán pomocí instalačního programu, i když je možné jej zavřít nebo minimalizovat.

Jak zavřít panel jazyků

Klepněte pravým tlačítkem myši na panel jazyků a potom klepněte na příkaz Zavřít panel jazyků. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
Rozhodli jste se zavřít panel jazyků.

Pokud budete později chtít panel jazyků znovu zobrazit, zaškrtněte políčko Zobrazit panel jazyků na ploše v dialogovém okně Nastavení panelu jazyků, který je součástí panelu Nastavení zadávání textu.
POZNÁMKA: Správný název ikony tohoto panelu je Textové služby.

Jak znovu zobrazit panel jazyků

Pokud chcete zobrazit panel jazyků, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Microsoft Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.)
 2. Poklepejte na panel Místní a jazykové nastavení.
 3. Na kartě Jazyk klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. V dialogovém okně ve skupinovém rámečku Předvolby klepněte na tlačítko Panel jazyků a potom zaškrtněte políčko Zobrazit panel jazyků na ploše.Požadavky na systém pro použití funkce rozpoznávání řeči

Rychlost odezvy při rozpoznávání závisí na rychlosti procesoru a kapacitě systémové paměti. Dobrou odezvu můžete očekávat při použití počítače alespoň s procesorem Pentium II 400 MHz a 128 MB paměti RAM. Pomalejší počítač nebo méně paměti znamená pomalejší rychlost odezvy.

Minimální požadavky pro funkci diktování jsou:
 • Počítač s procesorem Pentium 400 MHz nebo rychlejším,
 • alespoň 128 MB paměti RAM,
 • operační systém Microsoft Windows 98 nebo novější nebo systém Microsoft Windows NT 4.0 nebo novější,
 • aplikace Microsoft Internet Explorer 5 nebo novější,
 • vysoce kvalitní sluchátka s mikrofonem s možností nastavení zesílení.
POZNÁMKA: Jestliže instalujete funkci rozpoznávání řeči v systémech Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows Millennium Edition (ME), instalační program kontroluje pouze minimální nainstalovanou paměť. Pokud však tuto funkci instalujete v systémech Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows XP, instalační program kontroluje minimální nainstalovanou paměť RAM i minimální rychlost počítače.
Informace o instalaci a konfiguraci funkce rozpoznávání řeči

Funkce Rozpoznávání řeči je k dispozici ve zjednodušené čínské, anglické (USA) a japonské jazykové verzi sady Microsoft Office.

Po instalaci funkce rozpoznávání řeči můžete zvýšit přesnost rozpoznávání tím, že během několika minut naučíte počítač rozpoznávat způsob vaší mluvy. Chcete-li počítač naučit rozpoznávat způsob vaší mluvy, přečtěte nahlas připravený cvičební text.

Jak nainstalovat funkci rozpoznávání řeči

Pokud chcete nainstalovat funkci rozpoznávání řeči, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.)
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • V systémech Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) nebo Windows NT 4.0 klepněte na kartě Instalovat či odinstalovat na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na položku Přidat či odebrat.

   –nebo–
  • V systémech Windows XP a Windows 2000 klepněte na položku Změnit nebo odebrat programy. V seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko Změnit.
 4. Klepněte na přepínač Přidat nebo odebrat součást a klepněte na tlačítko Další.
 5. V seznamu Instalované součásti klepnutím rozbalte položku Sdílené součásti sady Office.
 6. Klepnutím rozbalte položku Alternativní vstup uživatele.
 7. Klepněte na ikonu Řeč a potom v místní nabídce klepněte na položku Spouštět vše z tohoto počítače.
 8. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat nainstalujete všechny součásti funkce rozpoznávání řeči.

Jak zapnout funkci rozpoznávání řeči

Po instalaci funkce rozpoznávání řeči bude spuštěn Průvodce nastavením mikrofonu. Tento průvodce je spuštěn po restartování počítače po instalaci rozpoznávání řeči nebo po prvním klepnutí na příkaz Řeč (v nabídce Nástroje).

POZNÁMKA: Průvodce nastavením mikrofonu také můžete spustit pomocí nové ikony Řeč v Ovládacích panelech. (Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a potom klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.)

Po dokončení nastavení mikrofonu je rozpoznávání řeči po technické stránce nainstalováno. Dále je třeba projít fází analýzy hlasu (doporučujeme nejméně dvakrát). Potom již můžete plně využít rozpoznávání řeči a změnit tak způsob, jakým komunikujete s počítačem.

Pokud chcete zapnout rozpoznávání řeči, klepněte na panelu Jazyk na položku Mikrofon a potom klepněte na položku Diktování nebo Hlasový příkaz.

Jak odebrat funkci rozpoznávání řeči

Pokud chcete odebrat funkci rozpoznávání řeči, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.)
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • V systémech Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) nebo Windows NT 4.0 klepnutím na kartě Instalovat či odinstalovat zaškrtněte políčko Microsoft Office XP a potom klepněte na položku Přidat či odebrat.

   –nebo–
  • V systémech Windows XP nebo Windows 2000 klepnutím zaškrtněte políčko Změnit nebo odebrat programy. V seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko Změnit.
 4. Klepněte na přepínač Přidat nebo odebrat součást a klepněte na tlačítko Další.
 5. V seznamu Instalované součásti klepnutím rozbalte položku Sdílené součásti sady Office.
 6. Klepnutím rozbalte položku Alternativní vstup uživatele.
 7. Klepněte na ikonu Řeč a potom v místní nabídce klepněte na položku Není k dispozici.
 8. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat odeberete součásti funkce pro rozpoznávání řeči.
DŮLEŽITÉ: Při odebírání funkce rozpoznávání řeči není možné odebrat panel jazyků. Další informace o panelu jazyků naleznete v části Informace o panelu jazyků v tomto článku.

Další informace o instalaci a konfiguraci rozpoznávání řeči zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu instalace řeči v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
Informace o instalaci a konfiguraci funkce Rozpoznávání rukopisu

Funkce Rozpoznávání rukopisu je k dispozici ve zjednodušené čínské, tradiční čínské, anglické, japonské a korejské jazykové verzi sady Microsoft Office.

Funkce Rozpoznávání rukopisu se používá pro zadávání textu do jakékoliv aplikace sady Office pomocí psaní rukou namísto psaní na klávesnici.

Psát můžete pomocí vstupního zařízení pro psaní rukou (například grafické tablety používané v programech pro trojrozměrné kreslení nebo v oblasti softwaru CAD, nebo počítače Tablet PC) nebo pomocí myši.

Váš skutečný pravopis je převeden na jednotlivé znaky a potom je připojen k již existujícímu textu při zachování stejné velikosti. V aplikacích Microsoft Word a Microsoft Outlook také můžete zvolit možnost ponechat text v ručně psané formě.

Chcete-li převést ručně psaný text z příručního zařízení do aplikace Microsoft Word, řiďte se pokyny obsaženými v dokumentaci k tomuto příručnímu zařízení.

Jak nainstalovat funkci Rozpoznávání rukopisu

Pokud chcete nainstalovat funkci rozpoznávání rukopisu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.)
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • V systémech Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) nebo Windows NT 4.0 klepněte na kartě Instalovat či odinstalovat na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na položku Přidat či odebrat.

   –nebo–
  • V systému Windows XP nebo Windows 2000 klepněte na položku Změnit nebo odebrat programy. V seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko Změnit.
 4. Klepněte na přepínač Přidat nebo odebrat součást a klepněte na tlačítko Další.
 5. V seznamu Instalované součásti klepnutím rozbalte položku Sdílené součásti sady Office.
 6. Klepnutím rozbalte položku Alternativní vstup uživatele.
 7. Klepněte na ikonu Psaní rukou a potom v místní nabídce klepněte na položku Spouštět vše z tohoto počítače.
 8. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat nainstalujete všechny součásti funkce psaní rukou.

Jak zapnout funkci rozpoznávání rukopisu

Na panelu Jazyk klepněte na položku Psaní rukou a potom vyberte metodu zadávání, kterou upřednostňujete. Můžete si vybrat z následujících metod rozpoznávání rukopisu:
 • Klepnutím na položku Panel pro zapisování se zobrazí linkované textové pole, do kterého můžete psát.

  –nebo–
 • Klepnutím na položku Psát kamkoli můžete psát kdekoli na obrazovce. Zapsaný text bude rozpoznán a vložen na místo kurzoru.

  –nebo–
 • Klepnutím na položku Kreslicí plocha se zobrazí vstupní pole pro tvorbu obrázků, pomocí kterého můžete do dokumentů vkládat kreslené obrázky.

Jak odebrat funkci rozpoznávání rukopisu

Pokud chcete odebrat funkci rozpoznávání rukopisu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely. (Pokud používáte systém Windows XP, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Ovládací panely.)
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Proveďte některý z následujících kroků:
  • V systémech Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) nebo Windows NT 4.0 klepněte na kartě Instalovat či odinstalovat na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na položku Přidat či odebrat.

   –nebo–
  • V systému Windows XP nebo Windows 2000 klepněte na položku Změnit nebo odebrat programy. V seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko Změnit.
 4. Klepněte na přepínač Přidat nebo odebrat součást a klepněte na tlačítko Další.
 5. V seznamu Instalované součásti klepnutím rozbalte položku Sdílené součásti sady Office.
 6. Klepnutím rozbalte položku Alternativní vstup uživatele.
 7. Klepněte na ikonu Psaní rukou a potom v místní nabídce klepněte na položku Neinstalovat.
 8. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat odeberete součásti funkce pro rozpoznávání rukopisu.
DŮLEŽITÉ: Při odebírání funkce rozpoznávání rukopisu není možné odebrat panel jazyků. Další informace o panelu jazyků naleznete v části Informace o panelu Jazyk v tomto článku.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283160 Část 3: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu
Další informace o instalaci a použití funkce rozpoznávání rukopisu zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu rukopis v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.

inf kbspeech kbhandwriting
Vlastnosti

ID článku: 278927 - Poslední kontrola: 12/05/2015 22:38:51 - Revize: 2.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbspeech kbhandwriting kbhowto KB278927
Váš názor