Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 kumulativní 13

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2791312
ÚVOD
Nyní je k dispozici kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Tento článek popisuje opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci. Tato kumulativní aktualizace je k dispozici pro všechny jazyky, které jsou podporovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Poznámka: Kumulativní aktualizace 13 zavádí podporu pro Windows Server 2012 a Active Directory Federation Services (AD FS) 2.1. Self-Healing instalace (SHS) potřebné k instalaci 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 v systému Windows Server 2012 bude zveřejněno na webu Microsoft Update společně s kumulativní aktualizací v střední k pozdní duben 2013. Naleznete v následujícím článku kompatibility:


Poznámka: Předchozí kumulativní aktualizace (Update Rollup 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011) přináší další prohlížeče kompatibility. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:


Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 ve funkci Rychlé hledání optimalizace najít také nové indexy pro tyto entity. Tyto indexy jsou vytvořeny při instalaci aktualizace kumulativní 12. Navíc některé části procesu instalace trvat déle, než očekávané dokončení. To je protože indexy musí být vyplněno. Doba potřebná k naplnění indexy závisí na velikosti objektu DataSet.
 • Případy
 • Příležitosti
 • Konkurence
 • Kontakt ( telefonní číslo pole)
 • Organizační jednotka
 • Připojení
 • Propojovací Role
 • Článek znalostní BÁZE
 • Realizace
 • Produkt
 • Prodejní dokumentace
Další informace o indexy naleznete v tématu Indexy, které jsou přidány pomocí kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Poznámka: Kumulativní aktualizace 12 obsahuje také aktualizace pro software development kit (SDK), metadata a informační kanály o aktivitách. Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

Poznámka: Předchozí aktualizace kumulativní (aktualizace kumulativní 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011) zavedena další funkce a podpora v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace o tomto naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:


Kumulativní aktualizace 10 zahrnuje vylepšení výkonu pro dotazy a funkci Rychlé hledání. Další informace naleznete v tématu "Optimalizace výkonu dotazů proti velkých sad dat" a "Optimalizace výkonu dotazů rychle najít" oddíly na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Vytvořit čísla a názvy souborů této kumulativní aktualizace

Kumulativní balíčekČíslo sestaveníNázev souboru (32bitové verze)Název souboru (64bitová verze)
Server Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448Není k dispoziciSoubor CRM2011-Server-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikace Microsoft Office Outlook5.0. 9690.3448Soubor CRM2011-Client-KB2791312 -LangID-i386.exeSoubor CRM2011-Client-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448Soubor CRM2011-směrovače-KB2791312 -LangID-i386.exeSoubor CRM2011-směrovače-KB2791312 -LangID-amd64.exe
2011, jazykové sady aplikace Microsoft Dynamics CRM5.0. 9690.3448Soubor CRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-i386.exeSoubor CRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Rozšíření vykazování aplikace Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.3448Není k dispoziciSoubor CRM2011-Srs-KB2791312 -LangID-amd64.3exe

Informace o kumulativní aktualizaci

Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 je k dispozici pro místní zákazníky.

Následující soubor je k dispozici pro stažení z Microsoft Download Center:
Ke staženíStáhněte balíček 2791312 nyní.

Datum vydání: 26 březen 2013

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base: 119591 Jak získat odbornou pomoc společnosti Microsoft soubory z online služby Microsoft skenován tento soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Informace o instalaci

Důležité Nelze importovat databázi, která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 nebo novější verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 do nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s kumulativní aktualizaci 5 nebo starší verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Instalace aktualizací systému Windows

Systém Windows Update automaticky nainstalujte 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Tato kumulativní aktualizace bude k dispozici na Windows Updates v dubnu 2013.

Konfigurovat systém Windows automaticky instalovat doporučené aktualizace. Toto nastavení řeší méně podstatné problémy a pomáhá zlepšit práci s počítačem. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky při použití tohoto nastavení.

Další informace o nastavení pro instalaci aktualizací systému Windows, přejděte na následující weby společnosti Microsoft:
Chcete-li nainstalovat 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 pomocí systému Windows Update, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Starta poté zadejte Aktualizace do pole Zahájit hledání . V seznamu výsledků klepněte na položku Windows Update.
 2. V navigačním podokně klepněte na odkaz Vyhledat aktualizacea potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.
 3. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že důležité aktualizace jsou k dispozici nebo vás vyzve ke kontrole důležité aktualizace, zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko OK. Dále klepněte na položku aktualizace pro další informace.
 4. Klepněte na tlačítko instalovat aktualizace.
 5. Přečíst a přijmout licenční podmínky a (pokud to aktualizace vyžaduje tato akce) klikněte na tlačítko Dokončit . Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce, zadejte heslo. Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami, pokud se zobrazí výzva k tomu.

Ruční instalace

Chcete-li ručně nainstalovat 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011, postupujte takto.
 1. Přejděte na následující web Microsoft Update Catalog:
 2. V hledání zadejte2791312a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat přidat do košíku aktualizací.
 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.
 5. Klepněte na tlačítko Procházeta určete složku, do které chcete stáhnout aktualizaci.
 6. Klepněte na tlačítko pokračovata potom klepněte na tlačítko souhlasím přijmout licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft.
 7. Po stažení aktualizace do zadaného umístění, klepněte na tlačítko Zavřít.
Další informace o katalog služby Microsoft Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu systému Windows Update

Informace o dodatečné instalaci.

 • Po instalaci této kumulativní aktualizace ukončete všechny existující relace aplikace Microsoft Dynamics CRM a potom spusťte novou relaci aplikace Microsoft Dynamics CRM.
 • Při vypnutí je zřídit jazykovou sadu, jazykové nastavení všech uživatelů aplikace Microsoft Dynamics CRM, kteří používají tento jazyk bude obnoveno výchozí jazykové nastavení. Procesu znovu zajištění jazykové nastavení uživatele neaktualizuje. Proto uživatelé musí obnovit jejich jazykové nastavení v části osobní možnosti, při přihlášení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.

Předpoklady

Musíte mít Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (sestavení 5.0.9690.1992) nebo chcete-li instalaci této kumulativní aktualizace nainstalována novější verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011. Další informace o Update Rollup 6 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2600640 K dispozici je kumulativní aktualizace 6 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
Informace týkající se kompatibility klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2669091 Aplikace Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Požadavek na restartování

Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, tak udělejte po instalaci kumulativní aktualizace.

Informace o odinstalaci

13 kumulativní aktualizace můžete odinstalovat ze serveru se systémem Microsoft Dynamics CRM. Zálohování databáze před odinstalujte aktualizace kumulativní 13. Další informace naleznete na následujících webech Microsoft Developer Network (MSDN):Poznámka: Pokud použijete kumulativní aktualizaci 10v2 kromě 10v1 kumulativní aktualizace a potom odebrat kumulativní aktualizaci 10v2, znovu pro klienta aplikace Outlook klienta Microsoft Dynamics CRM.

Problémy, které jsou vyřešeny v 13 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011

Kumulativní aktualizace 13 řeší následující problémy:
 • Předpokládejme, že povolení Vyrovnávání zatížení sítě (NLB pro internetové nasazení (IFD) a nároky ověřování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011). Životnost tokenu lze nastavit na více než deset hodin pro pohledávky a koncové body služby IFD. V takovém případě neočekávaně zobrazí zpráva po deseti hodinách, který vyžaduje ověření.
 • Klient CRM pro aplikaci Outlook nelze konfigurovat pomocí adresy URL organizace organizace Office 365 CRM.
 • CallerId vlastnost není nakonfigurován pro volání služby Windows Communication Foundation (WCF), které jsou vyrobeny z Microsoft Silverlight nebo Microsoft Jscript.
 • Pokud přiřadíte všechny záznamy z jednoho uživatele na jiného uživatele, dojde k vypršení časového limitu.
 • Při exportu listu aplikace Microsoft Excel se liší od názvu zobrazení listu název exportovaného souboru.
 • Při pokusu o odpověď na sledované e-mailové zprávy, které jste obdrželi od jiného uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM dojde k chybě "prvWriteActivity oprávnění".
 • Úpravy nelze importovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM. Tento problém je způsoben vztahy, které nepoužívají správné předpony.
 • Out-of-Box SQL na základě zprávy nefungují podle očekávání, pokud je dynamicky generované řetězec delší než 4 000 znaků.
 • Při sloučení e-mailových zpráv pomocí pravidel v aplikaci Microsoft Word, Microsoft Outlook dojde k chybě.
 • Funkce WorkflowContext.CreateOrganizationService nepoužívá aktuální ID uživatele.
 • Předpokládejme, že vytvoříte aplikaci SDK a pak aplikace vytvoří e-mailovou zprávu. Vytvořit přílohu mime aktivity, které souvisí s e-mailovou zprávu a potom načíst všechny sloupce přílohy. V této situaci je nesprávně uveden logický název e-mailové zprávy jako název přílohu mime aktivity.
 • Po klepnutí na odkaz v mapě webu, očekávat všechny odkazy mapy webu jsou otevřeny pro odkaz, který jste klepli.
 • Při vytvoření entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM nejsou importovány vlastní úrovně pás karet formuláře.
 • Po instalaci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 kumulativní aktualizace 12for nelze konfigurovat vyhledávání hodnot pomocí jazyka Jscript.
 • Kopírování události do aplikace Microsoft Dynamics CRM se předpokládá. Však při zobrazení události v aplikaci Microsoft Dynamics CRM, budete přesměrováni na původní událost místo zkopírované schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • Čas není správně zobrazen v popisku pro následné úkoly pro záznamy aplikace Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Outlook.
 • Pokud nastavíte oprávnění pro čtení pro šablony e-mailové zprávy k Organizační jednotce, šablony pro osobní e-mailové zprávy nelze zobrazit.
 • Se předpokládá aktualizaci formuláře k načtení dat do formuláře pomocí tlačítka zelený kruh. Při exportu dat do aplikace Excel, není exportovat data v pátém podmřížku.
 • Změny v Služba asynchronního zpracování chyb při příjmu Obecná chyba SQL opakovat plugin.
 • Nelze přistupovat k CRM po importu organizace s uživateli z sekundární domény.
 • Pokud uživatelský účet je zakázán ve výchozím nastavení organizace, nemůžete spustit sestavy na základě cesty.
 • Při načítání formuláře na základě rolí, počítač zamrzne.
 • Je-li předmět prázdné e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, nelze převést e-mailové zprávy případů a příležitostí.
 • Postup integrace sběrnice služby Azure nebere v úvahu velikost zprávy.
 • Nelze exportovat překlady, které mají duplicitní popisky.
 • Po exportu dat do aplikace Excel pomocí možnost "Exportovat uložené zobrazení" data v aplikaci Excel nezobrazí.
 • Záznam nelze importovat, pokud neaktivní duplicitní záznam nadřazeného záznamu.
 • Při vyhledávání ve volbě "Rychlé hledání" hledání jsou vráceny žádné výsledky.
 • Při exportu dat do aplikace Excel pomocí dynamický list možnosti pro aktivity, dojde k chybě System.InvalidCastException.
 • Předpokládejme, že nastavíte chování vztahu pro přiřazení hodnotu na Sebe jako aktivní. V takovém případě nelze přiřadit schůzku uživateli.
 • Po načtení více dotazů můžete dojít ke snížení výkonu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Pokud existuje více než 1 000 organizační jednotky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM a potom načíst dotazy, dále se zobrazí následující chybová zpráva:
  Nesprávná syntaxe poblíž klíčové slovo "Unie".
 • Pokud dojde k chybě při volání funkce AppGridWebService.ashx, nikoli správné chybová zpráva.
 • 11 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nelze nainstalovat v počítači, který nemá francouzskou verzi systému Windows, serveru SQL Server a nainstalovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Když jsou odstraněny out-of-the-box řídicí panely, nelze importovat nebo exportovat řešení.
 • Při zrušení uložení v modulu plug-in operace produkt příležitosti, "zákazník výjimky" chybová zpráva nezobrazí.
 • Vyberete-li hodnotu Zobrazit pouze záznamy v dialogovém okně Vyhledat záznamy, které vlastní všichni uživatelé neočekávaně zobrazí.
 • Po změně některých rolí uživatelů žádné uživatelé mohou navštívit web aplikace Microsoft Dynamics CRM. K tomuto problému dochází z důvodu blokování řetězce SQL.
 • Při pokusu o vytvoření organizačních jednotek můžete dojít ke snížení výkonu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • Zobrazí se "Sledovat v aplikaci CRM", místo "Untrack" na tlačítko sledovat v aplikaci CRM pro schůzky.
 • Po odstranění oprávnění rolí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pomocí spravovaného řešení, nelze znovu přidat oprávnění role.
 • Nadpisy poznámek nejsou zobrazeny v ovládacím prvku poznámky.
 • Nelze změnit nadřazenou organizační jednotku na kořenovou organizační jednotku.
 • V měsíčním zobrazení kalendáře nelze otevřít vlastní aktivity.
 • Při konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook v systému Windows Server 2012 s Active Directory Federation Services 2.1 (ADFS 2.1) nainstalován, budete přesměrováni na koncový bod neplatná metadata exchange (MEX).
 • Pokud chcete přidat přílohu k dokumentu hromadné korespondence, název souboru připojeného souboru obsahuje úplnou cestu k souboru.
 • Při nastavení role zabezpečení jsou nakonfigurována tak, aby skryté skupiny ikon, pásy nejsou zobrazeny.
 • Poté, co odstraníte odkazované týmu ze záznamu, nelze zobrazit historii auditu odkazované týmu. Dále se zobrazí chybová zpráva.
 • Účty nejsou zobrazeny v zobrazení aktivní účet v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook.
 • Při exportu řešení po 12 kumulativní aktualizace, relace n: n neexportují.

Opravy hotfix a aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně


Kumulativní aktualizace 13 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM obsahuje následující opravu, musíte povolit ručně:

Při události Počkejte, dokud se podmínky jsou splněny, je podmínka není spuštěna.

Nastavení OrgDBOrg hodnotu True (ActivateAdditionalRefreshOfWorkflowConditionshttp://support.microsoft.com/kb/2691237)

Kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:


Synchronizovat soukromé vlastnosti z události aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011 s 13 kumulativní aktualizace

Kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 opravuje následující problém. Tento problém musí vyřešit ručně po dokončení instalace 11 kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011.


Průvodce nasazení pravidla e-mailů Microsoft Dynamics CRM směrovač nefunguje v kombinovaném prostředí serveru Exchange 2003 a Exchange 2010

Kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 nemá žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 8 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:
2651621 Nízký výkon při použití Najít dostupné časy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
Kumulativní aktualizace 7 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 6 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:
2664150 Jak ovládat tabulky PrincipalObjectAccess nárůst CRM 2011
Vyčistit tabulky PrincipalObjectAccess po instalaci Update Rollup 6, postupujte podle kroků v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2741514 Pomalý výkon při přidržení zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Kumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 neobsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje následující aktualizace, které musí povolit nebo konfigurovat ručně:
2535245 Pozorovat nízký výkon při provádění dotazů RetrieveMultiple na velkých sad dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011
Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 obsahuje žádné opravy hotfix nebo aktualizace, které je nutné nakonfigurovat ručně.

Opravy hotfix a aktualizace, které byly vydány jako jednotlivé opravy.

Následující problémy byly vyřešeny pomocí opravy kritických na vyžádání (COD):

 • Pokud přidáte záznam aktivity příjemci, sdílení záznamu neočekávaně všem příjemcům.
 • Při vytvoření telefonního hovoru od hodnoty není aktualizován plugin předběžná operace.
 • Při nulové čáře v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook dojde k přetečení zásobníku.
 • Při importu textových dat dojde k chybě SecLib::CheckPrivilege.
 • Odpovědi a předané zprávy sledované e-mailové zprávy jsou sledovány neočekávaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • Předpokládají spuštění funkce Nastavit týká se k položce v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook. Po zrušení průvodce nastavit týká se položka sledována neočekávaně.
 • Po importu do spravovaného řešení aplikace Microsoft Dynamics CRM zobrazí popisky ve formuláři pro řešení nesprávné informace.
 • Operaci importu nezdaří některé záznamy v nestandardní organizace se předpokládá. Při pokusu exportovat historii selhání, se zobrazí chybová zpráva oznamující, že tento záznam není k dispozici.
 • Definition language (WSDL) informace o webových službách pro soubor Organization.svc se nečekaně vrátila zátěže secure sockets layer (SSL).
 • Při změně vlastností v "Odeslat e-mail" nebo "Vytvoření e-mailu" krok pracovního postupu dojde k chybě výjimka.
 • Během BackgroundSendEmail dochází k výjimce chybu "By nikdy dosáhne tohoto bodu".
 • Po navrhnout nový čas pro opakované události opakované události jsou převedeny do neopakovanou schůzku.
 • Při události Počkejte, dokud se podmínky jsou splněny, je podmínka není spuštěna.
 • Při spuštění sledování kontaktu, který byl dříve sledovány v aplikaci Outlook, Duplicitní záznam Zobrazí se dialogové okno.
 • Doplňku Zarafa pro aplikaci Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 2011 pro aplikaci Outlook nefunguje.
Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Aktualizace kumulativní 13 informace o souborech

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Свойства

ИД на статията: 2791312 – Последен преглед: 07/03/2015 18:34:00 – Редакция: 11.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg atdownload kbmt KB2791312 KbMtcs
Обратна връзка