Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis záznamu na disky CD-R a CD-RW v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje funkce zápisu na disky CD. Na disky CD-R lze data pouze zapisovat. Na disky CD-RW lze data také zapisovat, navíc je však možné je na těchto discích přepisovat. Z disků CD-RW lze navíc data mazat, z disků CD-R však nikoli.
Další informace

Podpora bitových kopií ISO (International Standards Organization)

Funkce záznamu na disky CD-RW, která je integrována v prostředí systému Windows XP, nepodporuje vytváření bitových kopií ISO (International Standards Organization). Chcete-li v systému Windows XP vytvořit bitovou kopii ISO, je nutné nainstalovat nástroj od jiného výrobce podporující tuto funkci.

Soubor s bitovou kopií ISO je snímek dat a rozložení na disku CD uložený ve formátu ISO-9660. Soubory s bitovými kopiemi ISO se často používají k ukládání obsahu disků CD. ISO je běžným formátem bitových kopií disků CD pro systém DOS, Windows (rozšíření Joliet ISO), Linux (rozšíření RockRidge ISO) a další operační systémy.

Popis pracovní oblasti

Za účelem usnadnění záznamu na disky CD se v systému Windows XP k uložení dat pro záznam využívá pracovní oblast. Tato oblast se nachází v následující skryté složce:
Písmeno_jednotky:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Zápis na CD
Informace v pracovní oblasti jsou navíc před záznamem dat zkopírovány do jediného souboru obsahujícího bitovou kopii disku. Soubor má ve výchozím nastavení název Cd burning stash file.bin a je uložen v kořenové složce. Umístění souboru můžete změnit v dialogovém okně Zápis na CD – vlastnosti.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že složka Local Settings je skrytá, bude nutné změnit nastavení programu Průzkumník, aby se zobrazila. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a klepněte na kartu Zobrazení.
 3. Ve složce Skryté soubory a složky zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a poté klepněte na tlačítko OK.

Jak přesunout soubory do pracovní oblasti

Soubory lze do pracovní oblasti zkopírovat čtyřmi způsoby:
 • Metoda 1: Soubory můžete přetáhnout myší na ikonu zápisu na disk CD.
 • Metoda 2: Klepněte na soubory pravým tlačítkem, klepněte na příkaz Odeslat a klepněte na název nebo písmeno jednotky zapisovatelného disku CD.
 • Metoda 3: Klepněte na soubor, klepněte na příkaz Odeslat v nabídce Soubor a klepněte na název nebo písmeno jednotky zapisovatelného disku CD.
 • Metoda 4: Zkopírujte soubory do pracovní oblasti ručně.

Jak zahájit zápis na disk

Proces zápisu lze po přesunutí souborů do pracovní oblasti zahájit dvěma způsoby:
 • Metoda 1: V části Zápis na disk CD klepněte na možnost Zapsat soubory na disk CD.
 • Metoda 2: Pravým tlačítkem myši klepněte na jednotku CD-ROM a klepněte na příkaz Zapsat soubory na disk CD.
Data jsou nyní zkopírována z pracovní oblasti do jediného souboru, který je následně zapsán na disk jako bitová kopie.

Chcete-li si prohlédnout video s pokyny, jak přesunout soubory do pracovní oblasti a iniciovat proces zápisu, klepněte dále na tlačítko Přehrát (Tlačítko Přehrát) v prohlížeči programu Windows Media Player:POZNÁMKA: Aby bylo možné přehrát výše uvedený soubor videa, musí být v počítači nainstalován program Windows Media Player 7.0 nebo novější. Další informace o možnostech získání programu Windows Media Player verze 7.1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
299321 Popis a dostupnost programu Windows Media Player 7.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Popis dialogového okna Zápis na CD – vlastnosti

Jednou z vlastností zápisu na disky CD je kromě standardních karet, které jsou k dispozici pro všechny jednotky, karta Záznam. Tato karta obsahuje následující nastavení, které je specifické pro jednotky CD-R:
 • Povolit zápis na disk CD v této jednotce: Toto nastavení umožňuje zapisovat na jednotce CD-R přetažením souborů a složek myší.
 • Umístění pro uložení bitové kopie: Pomocí tohoto nastavení lze změnit umístění, ve kterém se má uložit soubor s bitovou kopií disku před tím, než je soubor zapsán na disk v jednotce CD-ROM.
 • Rychlost zápisu: Pomocí této možnosti můžete nastavit rychlost zápisu zařízení až na maximální rychlost, kterou hardware umožňuje.
 • Po dokončení zápisu automaticky vysunout disk CD: Pomocí této možnosti lze povolit nebo zakázat vysunutí média po dokončení zápisu.
Vlastnosti

ID článku: 279157 - Poslední kontrola: 08/02/2006 08:17:58 - Revize: 7.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbdriver kbenv kbarttypeshowme kbhowto KB279157
Váš názor