Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Některé použitelné ve skriptech ovládací prvky ActiveX nelze vložit do dokumentů sady Office 2013

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2793374
Důležité Tento článek obsahuje informace o tom, jak snížit nastavení zabezpečení nebo vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit konkrétní problém. Před provedením těchto změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, přijmout vhodná dodatečná opatření k ochraně počítače.
Příznaky
Při pokusu o vložení ovládacího prvku webového prohlížeče do dokumentu aplikace Microsoft Word, sešit aplikace Microsoft Excel nebo prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:
  • V aplikaci Excel 2013: "Nelze vložit objekt"
  • V aplikaci Word 2013: "Tento objekt nelze vložit z důvodu nastavení zásad. Této chybě může dojít, je-li ovládací prvky ActiveX nebo vložené objekty v tomto souboru jsou blokovány nastavením zásad. Další informace o této chybové zprávě online"
  • V aplikaci PowerPoint 2013: "Tento ovládací prvek ActiveX nelze vložit"
Příčina
K tomuto problému dochází, protože některé ovládací prvky použitelné ve skriptech jsou prohlášeny za zastaralé v Office 2013 z bezpečnostních důvodů. Toto chování je záměrné a jsou očekávány tyto chyby. Tyto ovládací prvky použitelné ve skriptech jsou zakázány pomocí specifické pro verzi dezaktivační bit, platí pouze pro tyto ovládací prvky a tato situace nastane pouze pokud jsou použity v dokumentu. Doporučujeme není zkusit vložit scriptable ovládací prvky přímo do dokumentů, protože k tomuto chování může snížit zabezpečení systému.
Jak potíže obejít
Upozornění:Toto řešení může způsobit počítači nebo síti zranitelnější vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Doporučujeme toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace tak, aby vám pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, důrazně doporučujeme to provést pouze pro ovládací prvky, které je nutné použít.

Chcete-li tento problém vyřešit, zakažte dezaktivační bity 32bitové procházením umístění v registru následující a potom změňte hodnotu DWORD pro použitelné ClassID z od 1024 do 0.

Klepněte na tlačítko Spustit instalaci Office 2013 vyhledejte následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID> </ClassID>

Instalačního balíčku MSI Office 2013 vyhledejte následující podklíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Common\COM Compatibility\<ClassID> </ClassID>
Poznámka:K identifikaci verze instalace sady Office 2013, postupujte takto:
  1. Spustíte aplikaci Office 2013, jako je například aplikace Word 2013.
  2. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Účet.
  3. Office 2013 byl nainstalován pomocí klepněte na tlačítko spustit, zobrazí se položka "Možnosti aktualizace". Pro instalačního balíčku MSI není zobrazena položka "Možnosti aktualizace".
Tento problém se týká následujících ID třídy:
PopisID třídy
Ovládací prvek webového prohlížeče{8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2}
Součást Microsoft Scriptlet{AE24FDAE-03C6-11D1-8B76-0080C744F389}
Ovládací prvek jazyka HTML pro úpravy{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
{25336921-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
Ovládací prvek úpravy MHTML{3050F3D9-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

{3050F5C8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

{3050F67D-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
Ovládací prvek DHTML pro úpravy{2D360200-FFF5-11d1-8d03-00a0c959bc0a}
(Bezpečné pro skriptování) ovládacího prvku pro úpravy DHTML{2D360201-FFF5-11d1-8D03-00A0C959BC0A}
Poznámka: Wow6432Node vyloučeny z klíče registru pro sadu Office pro případy, ve kterých v 32bitové verzi systému Windows je spuštěna 32bitová verze systému Office nebo v 64bitové verzi systému Windows je spuštěna 64bitové verze systému Office. Nicméně Wow6432Node má být při zahrnuta v 64bitové verzi systému Windows je spuštěna 32bitová verze systému Office.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2793374 - Poslední kontrola: 12/14/2012 12:17:00 - Revize: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2793374 KbMtcs
Váš názor