Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis kumulativní aktualizace 1 pro Exchange Server 2010 Service Pack 3

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2803727
Souhrn
Společnost Microsoft vydala kumulativní aktualizaci 1 pro Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Tato aktualizace byla vydána 29. května 2013. Tento článek popisuje následující informace o kumulativní aktualizaci:
 • Problémy, které tato kumulativní aktualizace řeší.
 • Jak získat kumulativní aktualizaci.
 • Požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace.
Poznámka: Pokud kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 SP3 instalujete v prostředí Windows Server 2012 dvoubajtové znakové sady (DBCS), je třeba nejprve změnit jazykové předvolby systému pro programy nepodporující kód Unicode. Chcete-li tuto změnu provést, naleznete "Další informace$$$$
ÚVOD

Problémy, které tato kumulativní aktualizace řeší

Kumulativní aktualizace 1 pro Exchange Server 2010 SP3 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2561346 Chyba limitu úložiště poštovní schránky Pokud delegát používá odeslat e-mailovou zprávu v prostředí Exchange Server 2010 poštovní
 • 2729954 Hlasové zprávy nelze odeslat na vybrané jiná než primární e-mailovou adresu v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2750846 Služba úložiště informací serveru dojde k chybě při připojování databází veřejné složky na serveru Exchange Server 2010
 • 2751628 ID události 9682 nezaznamenává název složky odstranění veřejné složky v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2756460 Nelze otevřít poštovní schránky, který je umístěn v jiné síti pomocí aplikace Outlook Anywhere v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2763065 Po instalaci kumulativní aktualizace 3 nebo novější kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2010 s aktualizací SP2 se nezdaří operace přesunutí poštovní schránky
 • 2777742 Při serveru byla spuštěna 25 dní nebo více adresa kniha služby dojde k chybě na serveru Exchange Server 2010 Client Access
 • 2781488 Kód chyby RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA) při použití MAPI nebo CDO aplikace v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2782683 E-mailové zprávy, které uživatel odesílá pomocí oprávnění "Odeslat jako" nebo "Odeslat v zastoupení" je uložen pouze ve složce Odeslaná pošta odesílatele v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2784210 Etické zdi nefunguje podle očekávání, pokud je zakázána vlastnost ReportToOriginatorEnabled v Exchange Server 2003 a v prostředí 2010 Exchange Server koexistence
 • 2793348 Přečtení odesílána neočekávaně při zobrazení e-mailové zprávy pomocí aplikace Outlook Web App
 • 2796490 Dochází k selhání služby Microsoft Exchange Information Store na serveru Exchange Server 2010 poštovní schránky
 • 2802569 Dojde k chybě synchronizaci poštovní schránky na zařízení Exchange ActiveSync v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2803132 Zpožděné doručení e-mailové zprávy v mobilním zařízení BlackBerry po instalaci 4 kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2010 s aktualizací SP2
 • 2806602 EdgeTransport.exe procesu dojde k chybě na serveru Exchange Server 2010 předávací
 • 2814723 Server ztratí připojení k síti a porty UDP jsou čerpány na serveru Exchange Server 2010
 • 2814847 Rychlého nárůstu protokolů transakcí, využití procesoru a paměti spotřebě v roce 2010 Exchange Server při uživatel synchronizuje poštovní schránky pomocí 6.1.1-based zařízení s iOS 6.1 nebo
 • 2816934 Kód chyby 0X800CCC13 při další účet POP3 nebo IMAP lze odeslat e-mailové zprávy a online režimu aplikace Outlook slouží k připojení do prostředí Exchange Server 2010
 • 2817140 Nepravidelně zhroutí služba replikace serveru Exchange v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2817852 Cyrilice znaky jsou zobrazeny jako otazníky v poli "Na" položky zpráv do složky Odeslaná pošta v prostředí Exchange 2010
 • 2818456 Vložená zpráva v prostředí Exchange Server 2010 SP2 chybí přílohy
 • 2822208 Měkké nelze odstranit některé zprávy po instalaci serveru Exchange 2010 SP2 RU6 nebo SP3
 • 2826066 Antivirový software založený na rozhraní VSAPI způsobí, že opožděné reakce v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2827037 Je vytvořena kopie položky v podsložce verze v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2833888 Žádné položky jsou zobrazeny v aplikaci Outlook po instalaci SP3 2010 Exchange Server nebo 6 kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2010 s aktualizací SP2
 • 2840099 ArgumentOutOfRangeException výjimku při aplikaci EWS vytvoří nový MIME e-mailu v prostředí 2010 Exchange Server
 • 2855809 Přílohy e-mailových zpráv jsou nesprávně odstraněn na serveru Exchange Server 2010 okraj dopravní
Řešení

Informace o kumulativní aktualizaci

Chcete-li stáhnout a nainstalovat kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 s aktualizací SP3, přejděte na následující web Microsoft Update: Další informace o tom, jak nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci pro server Exchange 2010, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Web Microsoft Update nezjistí kumulativní aktualizace na serverech Exchange Server 2010 poštovní schránky, které jsou součástí skupiny dostupnosti databáze (DAG).

Povolit instalaci této kumulativní aktualizace v následujících scénářích, kumulativní aktualizace je také k dispozici z centra pro stahování Microsoft Download Center:
 • Nasaďte kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 SP3 do více počítačů se systémem Exchange Server 2010 s aktualizací SP3.
 • Nasaďte kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 SP3 poštovních serverů, které jsou součástí DAG.
Soubor je k dispozici ke stažení z webu Microsoft Download Center: Datum vydání: 29 května 2013.

Důležité informace pro zákazníky, kteří instalují aktualizace do počítačů, které nejsou připojeny k síti Internet

Instalaci této kumulativní aktualizace v počítači, který není připojen k Internetu, může trvat dlouho. Navíc se může zobrazit následující zpráva:
Vytváření nativních bitových kopií pro sestavení .net.
Toto chování je způsobeno síťové požadavky na připojení k webu:

http://CRL.microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL

Tyto síťové požadavky představují pokusy o přístup k seznamu odvolaných certifikátů pro každé sestavení, které generování nativního obrazu (NGen) zkompiluje do nativního kódu. Protože však server Exchange není připojen k Internetu, každý požadavek musí čekat na vypršení časového limitu, než může proces pokračovat.

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:
 1. Na Nástroje v aplikaci Windows Internet Explorer, v nabídce klepněte na příkaz Možnosti Internetua klepněte Rozšířené na kartě.
 2. V dialogovém okně Zabezpečení Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele Zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK.
Zrušte zaškrtnutí této možnosti zabezpečení v aplikaci Internet Explorer, pouze pokud je počítač v přísně kontrolovaném prostředí. Po dokončení nastavení vyberte klepnutím Kontrolovat odvolání certifikátů vydavatele políčko znovu.

Problémy s aktualizací v počítačích s přizpůsobenými soubory aplikace Outlook Web App

Důležité Před instalací kumulativní aktualizace, vytvořte záložní kopii všechny vlastní soubory aplikace Outlook Web App. Další informace o vlastním nastavení aplikace Outlook Web App najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Při použití balíčku kumulativní aktualizace proces aktualizace aktualizuje soubory webové aplikace Outlook Web App, pokud jsou požadovány. Proto jsou všechny úpravy souboru Logon.aspx nebo jiných souborů aplikace Outlook Web App přepsány a je nutné znovu vytvořit vlastní nastavení aplikace Outlook Web App v souboru Logon.aspx.

Problém s aktualizací u zákazníků s pravidly pro nasazení zásad CAS Proxy, kteří nasazují při připojení přes CAS-CAS

Pokud splňujete obě následující podmínky, použijte nejprve kumulativní aktualizaci na serverech pro klientský přístup s připojením k Internetu, pak použijte kumulativní aktualizace na serverech pro klientský přístup bez připojení k Internetu:
 • Jste zákazníkem s pravidly pro nasazení zásad serveru proxy CAS.
 • Nasadili jste servery proxy CAS-CAS.

Poznámka: Jinou konfiguraci 2010 Exchange Server není nutné použít kumulativní aktualizaci na serverech v libovolném pořadí.

Další informace o serverech proxy CAS-CAS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Známý problém

Po instalaci této aktualizace je v jaké zprávy stick poškozená fronty a selhání služby dopravní problém.

Tento problém je způsoben pokusí připojit na konec zprávy ve formátu HTML právní omezení dopravy pravidlo (omezení). V tomto případě zprávy jsou umístěny do fronty poškozená a selhání služby dopravy s výjimkou. Jsme investuje nemalé prostředky pro vývoj opravy kódu. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zakázat nebo znovu nakonfigurovat pravidlo omezení dopravy.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto kumulativní aktualizaci, musí být nainstalována aktualizace Exchange Server 2010 SP3.

Důležité Odeberte všechny dočasné aktualizace pro Exchange Server 2010 SP3 před instalací této kumulativní aktualizace.

Požadavek na restartování

Po instalaci této kumulativní aktualizace, budou automaticky restartovány požadované služby.

Informace o odinstalaci

Chcete-li odebrat kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 SP3, použijte Přidat nebo odebrat programy Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech odeberte aktualizaci 2803727.


Další informace
Nelze nainstalovat nebo odinstalovat kumulativní aktualizaci 1 pro Exchange Server 2010 SP3 na dvoubajtové znakové sady (DBCS) verze Windows Server 2012 Pokud je nastaven výchozí jazyk jazykové předvolby pro programy nepodporující kód Unicode. Chcete-li tento problém vyřešit, je nutné nejprve změnit toto nastavení. Postupujte následujícím způsobem
 1. V Ovládacích panelech otevřete Hodiny, oblast a jazyk položka a potom klepněte na tlačítko Oblast.
 2. Klepněte Pro správu na kartě.
 3. V dialogovém okně Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode oblast, klepněte na tlačítko Změnit místní nastavení.
 4. Na Aktuální národní prostředí systému Klepněte na položku Angličtina (Spojené státy)a potom klepněte na tlačítko OK.
Po úspěšné instalaci nebo odinstalaci kumulativní aktualizace 1, vrátit tento jazyk nastavení podle potřeby.
Prohlášení
Mají být zahrnuta do budoucí kumulativní oprava oprava tohoto problému.
Odkazy
Další informace o terminologii používané společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru získáte v následujícím článku naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2803727 - Poslední kontrola: 07/01/2013 07:57:00 - Revize: 4.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2803727 KbMtcs
Váš názor
html>