Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Kumulativní oprava hotfix 2803754 je k dispozici rozhraní .NET Framework 4.5 v systému Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows Vista

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2803754
Úvod
Tento článek popisuje kumulativní oprava hotfix 2803754, která je k dispozici pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5. Tato kumulativní oprava hotfix opravuje několik problémů v 4.5 rozhraní .NET Framework. Další informace o problémech, které řeší oprava hotfix naleznete v části "Další informace".

Další informace

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Je však určena opravit pouze problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft získat opravu hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být účtované poplatky podpory stornovány, pokud pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že váš problém vyřeší konkrétní aktualizace. Obvyklé náklady na podporu použije dalších otázek a problémů, které nejsou vyřešeny v dané konkrétní aktualizaci.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musíte mít rozhraní .NET Framework 4.5 nainstalovány v počítači s některým z operačních systémů:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista s aktualizací SP2

Požadavek na restartování

Musí restartování počítače po instalaci této opravy hotfix Pokud všechny zasažené soubory jsou používány. Doporučujeme ukončit všechny aplikace založené na rozhraní.NET Framework před instalací této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tento balíček oprav hotfix nenahrazuje dříve vydaná oprava hotfix balíček.

Informace o souboru

Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny koordinovaný světový čas (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převést na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a časem UTC, Časové pásmo karty v Datum a čas Chcete-li zobrazit položky v Ovládacích panelech.
Pro všechny podporované verze x 86 4,5 rozhraní .NET Framework v systému Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Vista
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422. Ledna 201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422. Ledna 201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022. Ledna 201310:46
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622. Ledna 201310:46
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822. Ledna 201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222. Ledna 201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022. Ledna 201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022. Ledna 201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622. Ledna 201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422. Ledna 201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022. Ledna 201310:46
System.Xml.dll4.0.30319.190562,687,96022. Ledna 201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822. Ledna 201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822. Ledna 201312:29
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422. Ledna 201310:46
Pro všechny podporované verze x 64 systému rozhraní .NET Framework 4.5 v systému Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows Vista
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČas
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905648,61622. Ledna 201313:01
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422. Ledna 201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.190561,235,40022. Ledna 201313:01
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422. Ledna 201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022. Ledna 201310:46
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190563,207,66422. Ledna 201313:01
Knihovně PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622. Ledna 201310:46
Knihovně PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822. Ledna 201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222. Ledna 201313:01
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222. Ledna 201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022. Ledna 201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022. Ledna 201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622. Ledna 201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,415,38422. Ledna 201313:01
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422. Ledna 201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022. Ledna 201310:46
System.XML.dll4.0.30319.190562,687,96022. Ledna 201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905626,59222. Ledna 201313:01
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822. Ledna 201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056618,45622. Ledna 201313:01
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822. Ledna 201312:29
Knihovně WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422. Ledna 201310:46


Tato kumulativní oprava řeší problémy

Problémy společného jazykového modulu runtime (CLR)

Problém 1

Nesprávná hodnota je vrácena pomocí metody DateTime.TryParse při použití kódu, která se podobá následující:

DateTime dt = DateTime.Parse("4/21 5pm");Console.WriteLine(dt.ToString());if (DateTime.TryParse("4/21 5pm", out dt)){   Console.WriteLine(dt.ToString());}Console.ReadLine();
V tomto příkladu je nesprávný výstup 4:00 hodin na dnešní datum.

Řešení

Po instalaci opravy hotfix, pokusí se vytvořit lepší pokusy o analýze tohoto konkrétního vzoru.

Chcete-li povolit opravu hotfix, přidejte následující kód do konfiguračního souboru aplikace:

<configuration>  <runtime>    <EnableAmPmParseAdjustment enabled=”1” />    </runtime></configuration>
Poznámka: Žádné jiné datum a čas vzorku bude těžit z opravy hotfix.

Problém 2

Aplikace založené na rozhraní .NET Framework 4.5, která nadměrně používá objektů ExecutionContext nebo WCF může mít za následek příliš mnoho objektů, které jsou drženy na haldě uvolňování paměti. To způsobí, že fragmentace haldy a zvýšení paměti a zatížení procesoru službou systému uvolňování paměti.

Řešení

Tato oprava hotfix zabrání objekty jsou drženy v určitých případech. Chcete-li povolit opravu hotfix, použijte jednu z následujících metod:
 • Vytvořte proměnnou prostředí COMPLUS_DisableRetStructPinning a nastavte hodnotu proměnné na hodnotu 1.
 • Vytvořte hodnotu DWORD na [HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\DisableRetStructPinning] podklíč registru a nastavte hodnotu DWORD na hodnotu 1.

Problémy v technologii ASP.NET

Problém 1

Výstupu dočasné kompilace technologie ASP.NET, který je vytvořen v počítači nemůže být znovu použity v jiném počítači i v případě, že oba počítače mají stejnou verzi technologie ASP.NET a identické kopie na webu.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože informace specifické pro počítač se používá jako součást rozhodnutí, zda je aktuální výstup dočasné kompilace technologie ASP.NET.

Řešení

Chcete-li povolit opravu hotfix po jejím použití, je nutné přidat následující položku AppSettings oddíl v souboru Web.config aplikace. Jakmile to provedete, ASP.NET určuje, zda výstup dočasné kompilace technologie ASP.NET je aktuální informace specifické pro počítač nepoužívá. Výstup je tedy přenosný mezi počítači, které mají stejnou konfiguraci.

<add key="aspnet:PortableCompilationOutput" value="true"/>
Problém 2

Spor ve třídě technologie ASP.NET CacheManager může způsobit selhání Pokud webové aplikace technologie ASP.NET vytvoří nové objekty MemoryCache při CacheManager zmenšuje mezipaměť pracovního procesu služby Internetová informační služba (IIS).

Příčina

K tomuto problému dochází, protože třída ASP.NET CacheManager může použití více vláken pro čtení nebo zápisu do kolekce tak, že není bezpečné podprocesu. To způsobí, že neošetřené výjimky.

Issue 3

Pokud webové aplikace technologie ASP.NET zpracovává časově náročné požadavky, které často volat metodu Response.Flush , může být nárůst spotřeby paměti webové aplikace. Problém 4

Pokud webové aplikace technologie ASP.NET používá ukládání výstupu do mezipaměti, když operační systém upraví hodiny, způsobí, že výjimky a způsobí, že požadavky selhání. Problém 5

Aplikace založené na rozhraní .NET Framework 4.5, která používá vlastnost HttpResponse.ClientDisconnectedToken může dojít selhání pracovního procesu při zavření klientů, jejich připojení k serveru.

Problémy s Windows Communication Foundation (WCF)

Problém 1

Při vyvolání ASMX webové služby, který je umístěn ve službě IIS, webové služby se nezdaří a je občas nedostupný, až dojde k jeho recyklaci pracovního procesu služby IIS.

Poznámka: K tomuto problému obvykle dochází při operačním systému dojde k vysoké "shluku zatížení."

Navíc je vyvolána Výjimka System.InvalidOperationException výjimku, s následující zásobník volání:

Výjimka System.InvalidOperationException: Formát požadavku rozpoznán u adresy URL neočekávaně končící řetězcem "/Název metody'.
v System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (typ typu HttpContext kontextu, beginRequest, HttpResponse odpověď)
v System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontextu, sloveso řetězec, řetězec url řetězec cesty)
v System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontextu, requestType řetězec, řetězec adresy url řetězec pathTranslated)
na System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep krok, Boolean & completedSynchronously)

Poznámka: "Název metody"představuje metodu webové služby, které můžete vyvolat.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu konfliktu časování, ke kterému dochází při nulování a čtení konfigurace naleznete v části <webServices>.

Issue 2

Aplikace, která je vytvořen pomocí 4.5 rozhraní .NET Framework může dojít k selhání při velkém zatížení a dojde k následující výjimce:

</webServices>
Typ výjimky: Výjimka System.InvalidOperationException
Zpráva: Hashtable vložení se nezdařilo. Příliš vysoká Vytíženost

Poznámka: Výjimka nastane v horní části následující zásobník volání:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic
Příčina

Pokud je rozhraní.NET Framework jsou dynamická sestavení z důvodu souběžných vloží do tabulky hash, která není správně synchronizován, k tomuto problému dochází z důvodu konfliktu časování.

Problémy s Windows Presentation Foundation (WPF)

Problém 1

Jiné aplikace založené na rozhraní .NET Framework 4.5 přestane reagovat při posunu je komponenta DataGrid nebo ItemsControl.

K tomuto problému dochází, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Vlastnost VirtualizingPanel.IsVirtualizingWhenGrouping je nastavena na hodnotu true.
 • Jeden nebo více ItemsPresenter nebo VirtualizingStackPanel tříd, které jsou součástí rozložení ItemsControl nebo jejích podskupin má rozpětí, které se liší od výchozího nastavení. Konkrétně, pokud vlastnost Margin.Top nebo Margin.Left (pro posouvání ve vodorovném směru) není nula.
Problém 2

Předpokládejme, že pokusu o tisk dokumentu specifikace XPS (XML Paper) k tiskárně rozhraní GDI (Graphics Device) do neanglické verze operačního systému. V této situaci jsou některé znaky nesprávně vytištěn. Tyto nesprávné znaky mohou být zobrazeny příliš malé nebo příliš tučné a může být splněn jemné podrobnosti, například háky na konci dlouhé tahy. Nesprávné znaky obvykle pochází z písma obsahujícího glyfy non-Latin, například asijské písmo jako "MS Mincho."

Formulář Windows problémy

Problém 1

Předpokládejme, že máte ovládací prvek ActiveX, který zaregistruje knihovny typů, jehož cesta obsahuje číslo typ knihovny pro poskytnutí lokalizovaného obsahu.

Například cesta knihovny typ má následující formát:

Cesta knihovny typu> \2

V tomto scénáři nemůže umístit ovládací prvek na formuláři v aplikaci Microsoft Visual Studio 2012 v operačním systému, jehož aktivní jazyk nastaven na odpovídající jazyk lokalizovaného obsahu.
Problém 2

Předpokládejme, že máte formulář založený na rozhraní .NET Framework 4.5 Windows projektu, který obsahuje formulář pro systém Windows s názvem formá. Formá dědí z jiného formuláře systému Windows s názvem BaseForm a BaseForm obsahuje ovládací prvek kontejner (například skupinový rámeček, Panel nebo jiné nádoby). Přidat vlastní ovládací prvek kontejneru ve formá a změnit libovolné vlastnosti formá. Potom uložte a zavřete Návrhář formuláře Windows bez nutnosti opětovného sestavení projektu. V takovém případě nové vlastní ovládací prvek chybí při otevření formá.

Poznámka: K tomuto problému dochází při použití systému Windows Form designer v Microsoft Visual Studio 2010 a Visual Studio 2012. Tento problém nenastane, pokud po ukončení Windows Form designer znovu sestavit projekt.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2803754 - Poslední kontrola: 02/12/2013 19:01:00 - Revize: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803754 KbMtcs
Váš názor
ody>1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">=">/html>&t=">