Řešení potíží při spuštění aplikace Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Existuje několik důvodů, proč mohou při spuštění aplikace Excel nastat potíže. V tomto článku jsou popsány způsoby, kterými je možné odstranit příčiny problémů se spuštěním, a možné způsoby odstranění problémů. Článek rovněž obsahuje odkazy na další články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které se známými potížemi při spuštění zabývají podrobněji.

Poznámka: Je důležité vést si záznam o instalacích nového softwaru nebo aktualizacích, které byly provedeny předtím, než se objevily problémy. Mohou být totiž přímou příčinou těchto problémů. Tyto informace budou užitečné v případě, že problém nebude možné vyřešit pomocí tohoto článku a bude třeba kontaktovat technickou podporu společnosti Microsoft.
Další informace
Při spuštění aplikace Excel mohou nastat potíže z libovolného z následujících důvodů:
 • Poškozený zástupce aplikace Excel
 • Problematický soubor ve spouštěcí složce aplikace Microsoft Excel nebo v alternativním umístění spouštěcích souborů
 • Konflikt s jiným programem
 • Nesprávná verze základního souboru systému Microsoft Office
 • Poškozený soubor panelu nástrojů aplikace Excel (*.xlb) nebo soubor PIP aplikace Excel
 • Poškozené doplňky v nabídce Nástroje
 • Poškozené klíče registru
 • Jiné problémy s otevřením souborů aplikace Microsoft Excel
Pokud se při spuštění aplikace Microsoft Excel objeví chybové hlášení, můžete jej vyhledat, v přesném znění, ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base prostřednictvím následujícího webu společnosti Microsoft: Pokud se žádné chybové hlášení nezobrazí, nebo pokud není možné o chybovém hlášení najít ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base potřebné informace, použijte k vyřešení potíží se spuštěním aplikace Microsoft Excel následující postup.

Nejprve si ujasněte rozsah problému. Nastane problém pokud spustíte aplikaci Excel kliknutím na soubor sešitu nebo pokud spustíte aplikaci Excel prostřednictvím nabídky Start?

Jestliže problém nastane, pouze pokud otevřete soubor aplikace Excel, přejděte do části tohoto článku nazvané Jiné problémy s otevřením souborů aplikace Excel. Otherwise, proceed to the next section.

Poškozený zástupce aplikace Excel

Jestliže problém nastane pouze při spuštění aplikace Excel, postupujte podle níže uvedených kroků:
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Najít a pak klikněte na položku Soubory či složky.
 2. Do pole Vyhledat soubory a složky s názvem zadejte název Excel.exe.
 3. V rozevíracím seznamu Cíl vyhledávání vyberte položku Tento počítač a poté klikněte na tlačítko Hledat.
 4. Jakmile naleznete soubor Excel.exe, dvakrát na něj klikněte. Spustí se aplikace Microsoft Excel.

  Poznámka: Obvyklé umístění souboru Excel.exe závisí na verzi, kterou jste nainstalovali.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Pokud se aplikace Excel spustí očekávaným způsobem, mohl být problém způsoben poškozeným zástupcem programu. Tento problém je možné vyřešit vytvořením nového zástupce aplikace Excel, kterého potom budete používat ke spouštění aplikace.

Pokud se aplikace Excel nespustí očekávaným způsobem, je třeba spustit ji v nouzovém režimu podle následujících kroků.

Chcete-li, abychom zástupce vytvořili za vás, přejděte k části Automatická oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.


Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže nebyly vyřešeny, můžete kontaktovat podporu.

Spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu

Chcete-li, abychom aplikaci Excel spustili v nouzovém režimu za vás, přejděte k části Automatické spuštění. Chcete-li aplikaci Excel spustit v nouzovém režimu sami, přejděte k části Manuální spuštění.

Automaticky spustitChcete-li automaticky spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální spuštění

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Klikněte na tlačítko Procházet a pak podle výše uvedeného postupu vyhledejte složku, v níž je nainstalována aplikace Microsoft Excel.
 3. Jakmile vyhledáte soubor Excel.exe, vyberte jej kliknutím a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
 4. Za cestu uvedenou v poli Otevřít zadejte mezeru a pak řetězec /s. Celý řádek je pak obdobou následujícího řádku:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda je aplikace Excel spuštěna v nouzovém režimu. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud aplikace Excel není spuštěna v nouzovém režimu, můžete kontaktovat podporu. Pokud se aplikace Excel spustí očekávaným způsobem, přejděte do části tohoto článku nazvané Řešení dalších problémů. Získáte tam další informace.

Pokud se aplikace Excel ani poté nespustí očekávaným způsobem, může být problém způsoben konfliktem s jiným programem. Pokuste se restartovat systém Windows v nouzovém režimu a pak pomocí předcházejícího postupu spustit aplikaci Excel v nouzovém režimu.

Další informace o spuštění systému Windows v nouzovém režimu získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
156126 Řešení problémů v systému Windows 95 prostřednictvím nouzového režimu
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
267288 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows Millenium Edition
266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000
281770 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 2000 pomocí čistého spuštění počítače

Aplikace Excel se nespustí v nouzovém režimu a systém Windows je spuštěn v nouzovém režimu

Pokud se aplikace Excel při použití přepínače /s nespustí a systém Windows je spuštěn v nouzovém režimu, odeberte systém Microsoft Office (nebo samostatnou aplikaci Microsoft Excel) pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Další informace získáte v dokumentaci systému Windows.

Tento krok bude pravděpodobně třeba provést, protože pokud jsou systém Windows i aplikace Excel spuštěny v nouzovém režimu, je aplikace Excel spuštěna v režimu, ve kterém jsou použity jen ty nejzákladnější součásti aplikace. To znamená, že do spuštění aplikace Excel nemohou zasahovat žádné jiné programy ani soubory. Příčinou problému tak může být poškozený soubor sady Office, který aplikace Excel používá při spuštění. Odebrání a opakovaná instalace systému Office (nebo samostatné aplikace Excel) by měla tyto potíže vyřešit.

Další informace o souvisejícím problému s nekompatibilitou souborů systému Office 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
217440 Při spuštění aplikací systému Office 2000 se zobrazují chybové zprávy
Pokud se vám pomocí výše uvedeného článku nepodaří problém vyřešit nebo pokud se problém se spuštěním aplikace Excel vyřeší spuštěním systému Windows v Nouzovém režimu, přejděte do části tohoto článku nazvané Řešení dalších problémů. Získáte tam další informace.

Řešení dalších problémů

Aplikace Excel se spustí při použití přepínače /s

Pokud se aplikace Excel po použití přepínače /s spustí očekávaným způsobem, zobrazí se v záhlaví aplikace Excel zpráva Nouzový režim. To znamená, že aplikace Microsoft Excel je spuštěna stejně, jako kdyby byla spuštěna poprvé po instalaci.

Po spuštění aplikace Excel postupně projděte následující kroky, které jsou při spuštění aplikace Excel v nouzovém režimu vynechány. Procesem eliminace určete krok, ve kterém došlo k chybě.

Spouštěcí složky aplikace Excel

Jednou z běžných příčin problémů při spuštění aplikace Excel je načítání problematického souboru, který může být umístěn v některé ze spouštěcích složek aplikace.

Poznámka Složka XLStart může být rovněž součástí dalších profilů. V některých případech může být rovněž přesměrována na server.

240150 Použití spouštěcích složek aplikace Excel v aplikaci Excel 2000
291218 Použití spouštěcích složek aplikace Excel v aplikaci Excel 2002
822107 Použití spouštěcích složek v aplikaci Excel


Soubor panelu nástrojů aplikace Excel


V některých případech může dojít k poškození souboru panelu nástrojů aplikace Excel. Pokud k tomu dojde, mohou při spuštění aplikace Excel nastat problémy. V takovém případě vyhledejte soubor panelu nástrojů a přejmenujte ho. Pokud soubor panelu nástrojů přejmenujete, aplikace Excel si při dalším spuštění vytvoří nový.

Pokud je například název souboru panelu nástrojů JoeUser8.xlb, přejmenujte jej na JoeUser8.old. Povšimněte si, že po spuštění aplikace Excel se ve složce, kde byl původní soubor panelu nástrojů umístěn, vytvoří nový soubor s názvem JoeUser8.xlb.

Další informace o souboru panelu nástrojů aplikace Excel a postupu při jeho určení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291074 Výchozí panely nástrojů a tlačítka panelů nástrojů zobrazená namísto vlastních nastavení v aplikaci Excel
Další informace o dalších potížích s panelem nástrojů při spuštění aplikace Excel naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
215366 Chyba stránky při spuštění aplikace Excel příkazem nabídky Konec stránky
Soubor Excel.pip

Aplikace Excel si zaznamenává, které nabídky a příkazy byly použity, a zobrazuje nejprve ty nabídky, které byly použity naposledy. Skryje nepoužívané příkazy v rozbalovacích nabídkách. Aplikace ukládá data o frekvenci používání spolu s nastaveními animace nabídek do souboru s názvem Excel.pip.

Tento soubor se může poškodit. Pokud k tomu dojde, mohou při spuštění aplikace Excel nastat problémy. V takovém případě vyhledejte soubor Excel.pip a přejmenujte ho. Pokud soubor přejmenujete, aplikace Excel si při dalším spuštění vytvoří nový soubor s příponou PIP. Soubor Excel.pip najdete pomocí vyhledávací funkce systému Windows.

Aplikaci Excel je možné spustit, pokud je systém Windows spuštěn v nouzovém režimu

Pokud potíže se spuštěním aplikace Excel zmizí, když je systém Windows spuštěn v nouzovém režimu, je příčinou problémů se spuštěním aplikace Excel jiný program.

Pomocí procesu eliminace zjistěte, který konkrétní program chybu způsobuje. Nejste-li si jisti, jak postupovat, obraťte se na dodavatele systému Microsoft Windows. Ten vám poskytne podrobné informace, jak vyloučit jednotlivé programy, které se načítají při spuštění systému Windows.

Další informace o řešení problémů týkajících se procesu spouštění systému Windows naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281965 Použití nástroje Msconfig k řešení problémů v systému Windows 98
281995 Použití nástroje Msconfig k řešení problémů v systému Windows Millennium Edition
281770 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 2000 pomocí čistého spuštění počítače
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP

Poškozené doplňky v nabídce Nástroje

V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Doplňky. Kliknutím zrušte zaškrtnutí všech zaškrtnutých políček Doplňků a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění klíčů registru pro doplňky modelu COM

Doplňky modelu COM lze nainstalovat do libovolného umístění. Tyto doplňky instalují programy, které spolupracují s aplikací Excel. Chcete-li vyřešit případné potíže s aplikací Excel, odstraňte klíče registru pro doplňky modelu COM a znovu spusťte aplikaci Excel.

Chcete-li, abychom klíče registru pro doplňky modelu COM odstranili za vás, přejděte k části Automatické odstranění. Chcete-li klíče registru pro doplňky modelu COM odstranit sami, přejděte k části Manuální odstranění.

Automatické odstraněníChcete-li automaticky odstranit klíče registru pro doplňky modelu COM, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Chcete-li klíče registru pro doplňky modelu COM automaticky vrátit zpět, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámka: Tato oprava funguje pro všechny jazyky. U některých jazyků však text průvodce může být v angličtině.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální odstranění

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li klíč registru pro doplňky modelu COM odstranit ručně, postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny aplikace systému Office.
 2. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klikněte na položku Addins a potom na příkaz Exportovat v nabídce Soubor.
 5. Soubor nazvěte XLaddinHKCU.reg a uložte jej na plochu.
 6. Vyberte podklíč AddIns, v nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.
 7. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Poznámka: Používáte-li 64bitový systém Office (pouze verze 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klikněte na položku Addins a potom na příkaz Exportovat v nabídce Soubor.
 9. Soubor nazvěte XLaddinHKLM.reg a uložte jej na plochu.
 10. Vyberte podklíč AddIns, v nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.
 11. Ukončete program Editor registru.
 12. Spusťte aplikaci Excel.
Pokud je problém vyřešený, zjistili jste, že potíže způsobil program doplňku modelu COM. Pomocí klíčů registru v části Addins můžete určit výrobce tohoto doplňku. Pak jej můžete kontaktovat se žádostí o aktualizaci.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.

Poškození klíčů registru

Ukončete aplikaci Excel a přejmenujte následující klíče registru (například klíč excel na excel.old). Aplikace Excel pak po spuštění aktivuje opravu a obnoví výchozí nastavení.

Můžete odebrat některé klíče registru a obnovit vlastní uživatelské nastavení programů systému Microsoft Office.


Chcete-li, abychom vlastní uživatelské nastavení obnovili za vás, přejděte k části Automatické obnovení. Chcete-li vlastní uživatelské nastavení obnovit sami, přejděte k části Manuální obnovení.

Automatické obnoveníChcete-li automaticky obnovit vlastní uživatelské nastavení, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Odebrání všech vlastních klíčů registru aplikace ExcelNahrazení odebraných vlastních klíčů registru aplikace Excel

Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální obnovení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Poznámka: Odebrání některých klíčů registru může obnovit vlastní uživatelské nastavení programů systému Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Po restartování aplikace Excel je aktivována opravná operace s cílem obnovit výchozí nastavení.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Pokud tento postup popsané potíže neodstraní, je nutné obnovit původní nastavení. Postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. Odstraňte nově vytvořené klíče registru aplikace Excel.
 3. Klíče Excel.old přejmenujte na Excel.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže nebyly vyřešeny, můžete kontaktovat podporu.

Jiné problémy s otevřením souborů aplikace Microsoft Excel

Pokud problémy s aplikací Excel nastanou pouze při otevírání konkrétních souborů, je třeba zvolit jiný přístup k řešení problému, zákazem maker počínaje a vytvořením nového sešitu konče.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
820741 Způsob obnovení dat z poškozených sešitů v aplikacích Excel 2002 a Excel 2003
179871 Metody obnovení dat z poškozených sešitů aplikace Excel 2000
213951 Odstraňování příčiny problému poškození souborů při uložení aplikací Excel 2000
Odkazy

Děkujeme odborníkovi MVP Janu Karlu Pietersovi za příspěvek k opravám uvedeným v tomto článku.

Další informace o spouštěcích složkách naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822107 Použití spouštěcích složek v aplikaci Excel 2003
291218 Použití spouštěcích složek aplikace Excel v aplikaci Excel 2002
240150 Použití spouštěcích složek aplikace Excel v aplikaci Excel 2000
Další informace o nouzovém režimu aplikace Excel 2002 zobrazíte kliknutím na příkaz Nápověda pro aplikaci Microsoft Excel v nabídce Nápověda, zadáním textu o nouzovém režimu systému Office do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a kliknutím na tlačítko Hledat. Vyhledají se příslušná témata.
XL2002 XL2000 launch open run error clean boot XL2007 XL2003 fixit fix it XL2010
Vlastnosti

ID článku: 280504 - Poslední kontrola: 03/15/2012 13:35:00 - Revize: 6.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Váš názor