Aktualizace službě Lync Server 2013

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2809243
Úvod
Tento článek obsahuje seznam dostupných aktualizací pro aplikaci Microsoft službě Lync Server 2013 a určuje použitelnost aktualizace pro každou roli serveru. Nejnovější aktualizace pro službě Lync Server 2013 byla vydána 14. listopadu 2016.

Ke staženíStáhnoutInstalační program aktualizace kumulativní Server.
Listopadu 2016 aktualizace obsahuje vylepšení
Tato aktualizace zlepšuje přesun uživatelů ve službě Lync Server 2013 prostředí.

Aktualizace vydané pro službě Lync Server 2013

Metody instalace
Chcete-li nainstalovat aktualizace pro instalaci 2013 službě Lync Server, který má některý z následující předchozí kumulativní aktualizace nainstalována, je třeba provést kroky 1 a 2.
 • Kumulativní aktualizace srpen 2016 (5.0.8308.965)
 • 2016 duben kumulativní aktualizace (5.0.8308.956)
 • Ledna 2016 kumulativní aktualizace (5.0.8308.945)
 • Prosince 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.941)
 • Září 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.933)
 • Července 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.920)
 • Května 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.887)
 • Února 2015 kumulativní aktualizace (5.0.8308.871)
 • 31. prosince 2014 kumulativní aktualizace (5.0.8308.866)
 • Prosince 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.857)
 • Listopadu 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.834)
 • Října 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.831)
 • Září 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.815)
 • Srpen 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.738)
 • Ledna 2014, kumulativní aktualizace (5.0.8308.577)
 • Října 2013, kumulativní aktualizace (5.0.8308.556)
 • Července 2013, kumulativní aktualizace (5.0.8308.420)
 • Února 2013, kumulativní aktualizace (5.0.8308.291)
Chcete-li nainstalovat aktualizace službě Lync Server 2013 RTM (5.0.8308.0) je třeba provést kroky 1-5.

Důležité Vypnout nebo restartovat všechny servery front-end ve stejnou dobu. To může způsobit problémy při spuštění služby.

Poznámka:2013 službě Lync Server Debugging Tools vyžadují nejnovější verzi souboru Default.TMX, který je součástí každé kumulativní aktualizace správně dešifrovat soubory protokolů. K službě Lync ladicích nástrojů aktualizován zachovat, budete potřebovat přejděte do složky "C:\Program Files\common Files\Microsoft službě Lync server 2013\Tracing" a zkopírujte soubory default.tmx a default.xml do umístění instalace ladicích nástrojů službě Lync. Výchozí umístění je C:\Program Files\Microsoft službě Lync Server 2013\Debugging Tools\.

Krok 1: Instalace kumulativní aktualizace

Důležité: Zachování funkčnosti fondu službě Lync Server 2013 Enterprise Edition, ujistěte se, že připraven je vrácena pro hodnoty Stav fondu při spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadinessStatea zda máte odpovídající číslo 2013 službě Lync Server front-end serverů se službou. K určení hodnoty stavu fondu před instalací kumulativní aktualizace, naleznete v tématu "Inovace nebo aktualizace přední konec servery" a "Plánování pro the Management z přední konec fondy" části následující témata na webu TechNet:Instalační program kumulativní aktualizace serveru platí všechny aktualizace pro příslušný server roli v jedné operaci. Chcete-li použít instalační program kumulativní aktualizace serveru, postupujte podle kroků v následujících částech.

Poznámka: Pokud je zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC), je nutné spustit instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávněních a ujistěte se, zda jsou všechny aktualizace nainstalovány správně.

Stáhnout Instalační program aktualizace kumulativní Server.

Službě Lync Server 2013 Enterprise fondy

Servery front-end ve fondu Enterprise Edition jsou uspořádány do upgradu domén. Tyto inovace domény jsou podmnožiny servery front-end ve fondu. Inovace domén jsou automaticky vytvořeny topologie Tvůrce.

Inovace domén je nutné inovovat současně a je třeba upgradovat každý server front-end v každé doméně upgrade. Chcete-li to provést, trvat jeden server v režimu offline upgrade domény, upgrade serveru a znovu ji. Opakujte tento postup pro každý server v doméně upgrade. Přesvědčte se, zda je záznam, který upgrade domény a servery, které jste provedli upgrade.
Upgrade nebo aktualizovat servery front-end

Chcete-li upgradovat servery front-end, postupujte takto:
 1. Na serveru front-end ve fondu spusťte následující rutinu:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Pokud hodnoty Stav fondu je zaneprázdněn, počkejte 10 minut a potom se pokuste znovu spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Pokud se zobrazí nejméně třikrát za sebou po Počkejte 10 minut mezi jednotlivými pokusy, nebo pokud výsledky InsufficientActiveFrontEnds pro hodnoty Stav fondu, je problém s fondem zaneprázdněn . Pokud tento problém nelze vyřešit, bude pravděpodobně nutné kontaktovat Odborná pomoc společnosti Microsoft. Pokud tento fond je spárováno se jiného fondu front-end v topologii pro zotavení po havárii, musí převzít záložního fondu fondu a aktualizujte tyto servery v tomto fondu. Další informace o tom, jak převzít fondu přejděte na následující web společnosti Microsoft:Pokud hodnoty Stav fondu je připraven, přejděte ke kroku 2.
 2. Rutina Get-CsPoolUpgradeReadinessState také vrátí informace o upgradu domén ve fondu a o tom, které servery front-end jsou v každé doméně upgrade. Pokud platí hodnota ReadyforUpgrade pro inovace domény, která obsahuje server, který chcete upgradovat,můžete provést upgrade serveru. Chcete-li to provést, musí postupujte takto:
  1. Zastavení pomocí nového připojení k serverům front-end Stop CsWindowsService-bezproblémové rutiny.
  2. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí uživatelského Rozhraní nebo pomocí příkazu upgradovat servery front-end přidružené k upgradu domény.

   Poznámka: Jestliže provedete upgrade nebo během naplánované serveru aktualizovat servery front-end, můžete spuštěním rutiny v kroku 2, aniž by -bezproblémové parametr. Přesněji řečeno spuštěním rutiny jako Stop CsWindowsService. Tuto akci okamžitě vypne services a serveru nečeká, dokud není splněna každý existující požadavek na službu.

   Poznámka: Uživatelské Rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace.

   Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Poznámky Následující text popisuje parametry, které lze použít spolu s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • /Silentmode přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
   • Přepínač /silentmode /forcereboot použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
   • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a aktualizace uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz.
  3. Restartujte server a ujistěte se, že přijímá nová připojení.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition a další role

 1. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí uživatelského Rozhraní nebo pomocí příkazu příkazového řádku upgradovat servery front-end přidružené k upgradu domény.

  Poznámka: Uživatelské Rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace.

  Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  Poznámky Můžete spustit následující parametry spolu s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
  • /Silentmode /forcereboot přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
  • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a aktualizace uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz.
 2. Restartujte server, pokud to vyžaduje Průvodce instalací.

Krok 2: Použití aktualizací databáze back-end

Po instalaci aktualizace pro základní součásti role serveru na serveru front-end službě Lync Server 2013 Enterprise Edition nebo službě Lync Server 2013 Standard Edition serveru, jsou aktualizované soubory databáze SQL poklesl na počítači s nainstalovanou rolí server základní součásti. Chcete-li použít změny v databázi, je třeba spustit použitelné rutin, které jsou popsány v kroku 2.

Poznámka:Aktualizovat parametr není vyžadován, při spuštění rutiny Nainstalovat CsDatabase aktualizace službě Lync Server 2013 databází.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn<SE.FQDN>-Verbose
Poznámky
 • V tomto příkazu <SE.FQDN>je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.</SE.FQDN>
 • Na serveru službě Lync Server 2013 Standard Edition, je nutné spustit rutiny.

Službě Lync Server 2013 Enterprise Edition

Je nutné provést několik úkonů konfigurace, v závislosti na druhu službě Lync Server 2013 Enterprise Edition back-end serverů, které používáte.

Poznámka: Pokud trvalé Chat je použít pro kolokaci (Persistent Chat služby front-end a back-end databáze běží na stejném serveru), je nutné spustit následující příkaz s parametrem ExcludeCollocatedStores .

Poznámka: Pokud zrcadlení databáze je povoleno databáze back-end, jsme důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal primární a potom ověřte, zda je primární server zaregistrovaný objekt pro všechny databáze před spuštěním rutiny Nainstalovat CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
V tomto příkazu <FEBE.FQDN>je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.</FEBE.FQDN>

Službě Lync Server 2013 trvalá konverzace databáze

Pokud jsou umístěny společně s databází SQL BÝT trvalé služby Chat, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn <PChatBE.FQDN> -SqlInstanceName<DBInstance>-Verbose
V tomto příkazu <PChatBE.FQDN>a <DBInstance>jsou zástupné symboly příslušnými hodnotami.</DBInstance> </PChatBE.FQDN>

Službě Lync Server 2013 sledování/archivace/trvalá konverzace databáze

Pokud sledování 2013 službě Lync Server, archivace/trvalá konverzace databáze jsou nasazeny na samostatné databáze SQL, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQLServer.FQDN>-Verbose
V tomto příkazu <SQLServer.FQDN>je zástupný symbol pro odpovídající hodnota.</SQLServer.FQDN>

Krok 3: Aktualizace databáze pro centrální správu

Poznámka: Není nutné aktualizovat Centrální správa databáze v následujících situacích:
 • Centrální správa úložiště je umístěn ve službě Lync Server 2010 Standard Edition, Server nebo fondu organizace, nespouštějte příkaz Install CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • Centrální správa úložiště je adresami ve službě Lync Server 2013 Standard Edition, Server nebo fondu organizace, která byla dříve aktualizována s kumulativní aktualizací službě Lync Server 2013 únor 2015, nespouštějte příkaz Install CsDatabase-CentralManagementDatabase .
Po aktualizaci serveru front-end službě Lync Server 2013 Enterprise Edition nebo konce zpět službě Lync Server 2013 Standard Edition, Server, spusťte následující příkaz k aktualizaci centrálního úložiště správy:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn <CMS.FQDN>-SqlInstanceName <DBInstanceName>-Verbose
Poznámky
 • V tomto příkazu <CMS.FQDN>a <DBInstanceName>jsou zástupné symboly příslušnými hodnotami.</DBInstanceName> </CMS.FQDN>
 • V prostředí koexistence obsahující službě Lync Server 2010 a 2013 službě Lync Server, ve kterém se nachází Centrální správa služby fondu službě Lync Server 2010 nespouštějte příkaz Install CsDatabase-CentralManagementDatabase . Pokud přesunete do fondu 2013 službě Lync Server později Centrální správa služby je nutné použít změny pomocí příkazu Install CsDatabase-CentralManagementDatabase .

Krok 4: Povolení služby Mobility

Povolení služby Mobility, spusťte následující rutinu:
Povolit CsTopology

Krok 5: Povolte Unified Communications webové rozhraní API

Rozhraní API webové komunikace (UCWA) jednotné povolení, musí spustit nástroj Bootstrapper.exe znovu na ředitele 2013 službě Lync Server servery, servery Standard Edition a Enterprise Edition aplikační servery, na kterých jsou nainstalovány a aktualizované součásti web components. Příkaz ke spuštění nástroje je následující:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Seznam rolí serveru a aktualizace, které se na ně vztahují

2013 službě Lync Server - server Standard Edition

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080
 • Aktualizace serveru front-end a okraj Server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3140582
 • Aktualizace pro konferenční Server: KB 3200077
 • Aktualizace pro součásti serveru WWW: KB 3200078
 • Aktualizace pro konferenční Server WWW: KB 3066656
 • Aktualizace pro Server zprostředkování: KB 3140586
 • Aktualizace pro službu volání Park: KB 3070396
 • Aktualizace pro službu zálohování: KB 3070403
 • Aktualizace pro Server Centrální správa: KB 3070402
 • Aktualizace pro Windows tkaniny: KB 2967486
 • Aktualizace pro službu Zásady pásma: KB 3070398
 • Aktualizace pro konference hlídač: KB 3070393
 • Aktualizace pro služby skupiny odpovědí: KB 3140585
 • Aktualizace pro konferenční oznámení: KB 3070395
 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 3070381
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API (UCMA) 3.0 pracovního postupu rozhraní API: KB 3070378
 • Aktualizace pro trvalé konverzace: KB 3070404
 • Aktualizace typu XMPP brány: KB 3070408
 • Aktualizace pro hostitelské aplikace: KB 3070405
 • Aktualizace pro službu Audio Test: KB 3070388

Službě Lync Server 2013 - Enterprise Edition – front-end server a server zpět End

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080
 • Aktualizace serveru front-end a okraj Server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3140582
 • Aktualizace pro konferenční Server: KB 3200077
 • Aktualizace pro součásti serveru WWW: KB 3200078
 • Aktualizace pro konferenční Server WWW: KB 3066656
 • Aktualizace pro Server zprostředkování: KB 3140586
 • Aktualizace pro službu volání Park: KB 3070396
 • Aktualizace pro službu zálohování: KB 3070403
 • Aktualizace pro Server Centrální správa: KB 3070402
 • Aktualizace pro Windows tkaniny: KB 2967486
 • Aktualizace pro službu Zásady pásma: KB 3070398
 • Aktualizace pro konference hlídač: KB 3070393
 • Aktualizace pro služby skupiny odpovědí: KB 3140585
 • Aktualizace pro konferenční oznámení: KB 3070395
 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 3070381
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API (UCMA) 3.0 pracovního postupu rozhraní API: KB 3070378
 • Aktualizace pro trvalé konverzace: KB 3070404
 • Aktualizace typu XMPP brány: KB 3070408
 • Aktualizace pro hostitelské aplikace: KB 3070405
 • Aktualizace pro službu Audio Test: KB 3070388

2013 službě Lync Server - server okraj

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080
 • Aktualizace serveru front-end a okraj Server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3140582
 • Aktualizace pro Windows tkaniny: KB 2967486
 • Aktualizace pro nástroje pro správu: KB 3070381
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API (UCMA) 3.0 pracovního postupu rozhraní API: KB 3070378
 • Aktualizace pro server Proxy typu XMPP: KB 3070407
 • Aktualizace pro službu Audio Test: KB 3070388

Službě Lync Server 2013 - samostatný zprostředkování server

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080
 • Aktualizace pro Server zprostředkování: KB 3140586

Službě Lync Server 2013 - ředitel serveru

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080
 • Aktualizace serveru front-end a okraj Server (Standard nebo Enterprise edition serveru): KB 3140582
 • Aktualizace pro součásti serveru WWW: KB 3200078
 • Aktualizace pro Windows tkaniny: KB 2967486

Službě Lync Server 2013 - trvalé Chat server front-end

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
 • Aktualizace pro řešení Unified Communications spravované rozhraní API 4.0 Runtime jádra 64-bit: KB 3200080

Službě Lync Server 2013 - nástroje pro správu

 • Aktualizace pro základní součásti: KB 3200079
Odkazy
Naleznete Obecné informace o standardní terminologii používaná společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 2809243 - آخر مراجعة: 11/16/2016 17:24:00 - المراجعة: 31.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtcs
تعليقات