Data Protection Manager databáze zvětšila a konzoly dojde po instalaci kumulativní aktualizace 3

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2809773
Příznaky
Po instalaci Kumulativní aktualizace 3 pro System Center 2012 Data Protection Manager zjistíte, že databáze DPM roste a nakonec bude crash DPM konzole.
Příčina
Tento problém je způsoben regrese zavedené v kumulativní aktualizaci 3 pro System Center 2012 Data Protection Manager.
Řešení
Tento problém byl opraven v Systému Centrum 2012 Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 (SP1) nebo můžete použít následující řešení:

1. záloha databáze DPM.

2. Spusťte následující SQL uložené procedury:

POUŽITÍ [DPMDB]
GO
/ *** Objekt: StoredProcedure [dbo]. [prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update] Skript datum: 11/03/2012 01:36:08 *** /
SADA ANSI_NULLS NA
GO
SADA QUOTED_IDENTIFIER NA
GO
ALTER PROCEDURE [dbo]. [prc_PRM_SharePointRecoverableObject_Update]
(
@Caption nvarchar(40)
@ComponentType nvarchar(16)
@RecoverableObjectId BIGINT
)
STEJNĚ JAKO
DEKLAROVAT INT, @error
INT @rowCount
SET @error = 0

SADA NOCOUNT

--Tbl_RM_SharePointRecoverableObject aktualizace nastavit titulek = @Caption
Tbl_RM_SharePointRecoverableObject aktualizace nastavit titulek = @Caption,
ComponentType = @ComponentType
KDE RecoverableObjectId = @RecoverableObjectId

Vyberte @error = dbo.udf_DPS_CheckRowCount(1)

SET NOCOUNT OFF
VRÁTIT @error

3. nakonec spusťte následující uložené procedury.

POUŽITÍ [DPMDB]
GO
AKTUALIZACE tbl_PRM_DatasourceConfigInfo
SET ROCatalogCheckPoint = NULL
Pokud DatasourceId v
(Tbl_IM_ProtectedObject vybrat různé ReferentialDatasourceId z
KDE ReferentialDatasourceId <> NULL)
GO

Další informace
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2809773 - Poslední kontrola: 06/17/2015 06:35:00 - Revize: 1.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager

  • kbmt KB2809773 KbMtcs
Váš názor