Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 2000 pomocí čistého spuštění počítače

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Mnoho problémů, ke kterým dochází při používání operačního systému Windows, se objevuje z důvodu současného použití nekompatibilního nebo poškozeného programu. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ, musíte buď provést čisté spuštění počítače, nebo restartovat systém Windows bez spuštění těchto programů.

Tento článek popisuje, jak pomocí čistého spuštění počítače určit, zda se jedná o problém s jádrem operačního systému, nebo s programem načítaným do prostředí systému Windows.
Další informace
Chcete-li odstranit potíže pomocí čistého spuštění počítače, je pro zjištění, zda se jedná o problém s prostředím operačního systému, případně kterou konkrétní součástí, nezbytné několikrát provést změny a restartovat počítač.

Celková struktura odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače, popsaná v tomto článku, je rozdělena následujícím způsobem:
 1. Nouzový režim nebo nouzový režim s podporou práce v síti
 2. Odebrání položek registru
 3. Testování uživatelských profilů
 4. Zakázání služeb jiných výrobců
 5. Odinstalace programů

Nouzový režim nebo nouzový režim s podporou práce v síti

Prvním krokem k odstranění možných potíží s prostředím systému je spuštění systému v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti. Nouzový režim je vhodný, jestliže se problém týká programu, který nezávisí na síťovém připojení. Jestliže se problém týká síťového programu včetně prohlížeče a pro připojení k síti používáte síťový adaptér, může vám otestování síťového programu umožnit nouzový režim s podporou práce v síti.

Poznámka: Nouzový režim s podporou práce v síti nemůžete použít, pokud pro připojení k síti používáte modem nebo kartu PC Card, protože ovladače modemu ani ovladače karty PC Card se v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti nenačtou.

Chcete-li spustit systém v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Vypnout.
 2. Klepněte na tlačítko Restartovat a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Při restartování počítače stiskněte klávesu F8.
 4. Vyberte položku Nouzový režim nebo položku Nouzový režim se sítí a poté stiskněte klávesu ENTER.
Jestliže systém spustíte v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti a můžete normálně provést operaci, se kterou jste předtím měli problémy, tento problém je pravděpodobně následkem potíží s prostředím systému. Informace o tom, jak určit, které součásti programu mohou problém způsobovat, naleznete v části Odebrání položek registru v tomto článku.

Poznámka: Je možné, že některé operace nebudete moci v nouzovém režimu otestovat, protože některé služby a ovladače nejsou v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti načítány. V nouzovém režimu například nemůžete testovat problémy multimédií zahrnujících zvuk nebo problémy režimu spánku. Některé síťové programy využívající podsystém Vzdáleného volání procedur (RpcSS) nefungují, protože služba RpcSS není v nouzovém režimu s podporou práce v síti načtena.

O problém s prostředím systému se může jednat i v případě, že systém spustíte v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti a problém se nadále objevuje. Mnoho ovladačů funkcí nebo filtrů instalovaných softwarem jiných společností může být načteno i v nouzovém režimu.

Proto může být nezbytné provést další krok, a to testování a odebrání ovladačů jiných společností v nouzovém režimu.

Odebrání položek registru

Jestliže při spouštění programů v nouzovém režimu již nedochází k potížím, problém je pravděpodobně způsoben programy, které se načítají při spuštění počítače se systémem Windows 2000.

Programy, které jsou součástí spouštěcího procesu systému Windows 2000, jsou obvykle přidávány do jednoho z následujících umístění:
 • Složka Po spuštění v nabídce Programy.
 • Řádek Run pro všechny uživatele v registru.
 • Řádek Run pro určité uživatele v registru.
 • Položka load pro všechny uživatele v registru.
Poznámka: Protože je registr umístěním pro všechna nastavení počítače a programů systému Windows 2000, je nezbytné provést zálohování registru a určitých položek registru pro případ, že byste po úpravě registru nebyli schopni spustit počítač.

Zálohování registru systému Windows 2000:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a poté klepněte na položku Zálohování.
 2. Na kartě Obecné klepněte na položku Záchranná opravná disketa a postupujte podle uvedených pokynů.
Ikony složky Po spuštění jsou načítány ze dvou umístění. Tyto položky odeberete takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. Pro uživatelský účet, pomocí nějž jste přihlášeni, otevřete složku Po spuštění a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vyjmout.
 4. Vytvořte složku SysDriversBak, v této složce vytvořte složku Uživatel_Po_spuštění, otevřete složku Uživatel_Po_spuštění a poté klepněte na příkaz Vložit.
 5. Opakujte kroky 1 a 2 a přejděte do složky All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění.
 6. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vyjmout, přejděte do složky SysDriversBak, vytvořte složku AllUsers_Po_spuštění a poté klepněte na příkaz Vložit.
Odebrání hodnot pro řádek Run v registru pro všechny uživatele:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Otevřete klíč Run a povšimněte si položek v pravém podokně.
 4. Klepněte na každou hodnotu (kromě položky Výchozí), klepněte na příkaz Exportovat soubor registru v nabídce Registr, přejděte do složky SysDriversBak a poté uložte soubor pomocí následující konvence pro vytváření názvů:
  HKLMRun_(název_hodnoty)
  kde (název_hodnoty) je název hodnoty, kterou exportujete.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.
 6. Opakujte tyto kroky pro všechny hodnoty v klíči Run.
 7. Zkontrolujte související klíče RunOnce a RunOnceEx a zjistěte, jestli nebyl program úplně nainstalován, a opakujte kroky 3 až 5, je však nutné změnit konvenci pro vytváření názvů tak, aby obsahovala názvy klíčů RunOnce nebo RunOnceEx.
Odebrání hodnot pro řádek Run v registru pro uživatelský účet, pomocí nějž jste přihlášeni:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Otevřete klíč Run.
 4. Zvýrazněte první hodnotu pod položkou Výchozí (hodnota není zadána), klepněte na ni, klepněte na příkaz Exportovat soubor registru v nabídce Registr, přejděte do složky SysDriversBak a poté uložte soubor pomocí následující konvence pro vytváření názvů:
  HKCURun_(název_hodnoty)
  kde (název_hodnoty) je název hodnoty, kterou exportujete.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit.
 6. Opakujte tyto kroky pro všechny hodnoty v klíči Run.
 7. Zkontrolujte související klíč RunOnce a zjistěte, jestli nebyl program úplně nainstalován, a opakujte kroky 3 až 5, je však nutné změnit konvenci pro vytváření názvů tak, aby obsahovala název klíče RunOnce.
Odebrání údaje hodnoty v položce load:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Jestliže hodnota load obsahuje nějaké údaje hodnoty, klepněte na příkaz Exportovat soubor registru v nabídce Registr, přejděte do složky SysDriversBak a uložte soubor jako HKCUload.
 4. Poklepejte na hodnotu load a vymažte údaj hodnoty.
 5. Po dokončení těchto kroků počítač restartujte a otestujte.
Jestliže se problém již neobjevuje, měli byste sloučit hodnoty v následujícím navrhovaném pořadí:
 1. Spouštěcí ikony ze skupiny All Users i uživatelského účtu, pomocí nějž jste přihlášeni
 2. HKCURun_ hodnoty
 3. HKLMRun_ hodnoty
 4. HKCUload
Přidání ikon do nabídky Po spuštění:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Průzkumník Windows.
 2. Přejděte do složky SysDriversBak, kterou jste dříve vytvořili, otevřete složku AllUsers_Po_spuštění, klepněte na příkaz Vybrat vše a poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
 3. Přejděte do následující složky a poté klepněte na příkaz Vložit:
  \Documents and Settings\All Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
 4. Přejděte do složky SysDriversBak\Uživatel_Po_spuštění a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
 5. Přejděte do následující složky a poté klepněte na příkaz Vložit:
  \Documents and Settings\uživatelské_jméno\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
  , kde uživatelské_jméno je jméno uživatele, pomocí nějž jste přihlášeni.
 6. Restartujte a otestujte počítač.

Testování uživatelských profilů

Někdy mohou být poškozeny informace specifické pro uživatele a u ostatních uživatelů stejného počítače se žádné problémy neobjeví. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ, přihlaste se jako nový uživatel nebo vytvořte nový uživatelský účet a otestujte jej.

Poznámka: Program někdy může pracovat správně pouze v případě, že se přihlásíte pomocí výchozího účtu správce. K tomuto problému může docházet u starších programů.

Jestliže se výchozí profil správce poškodí, je pro odstranění tohoto problému nutné přeinstalovat systém Windows 2000.

Všechny informace o nastavení specifickém pro uživatele (které jsou zobrazeny v Editoru registru jako HKEY_CURRENT_USER) jsou uloženy v souboru Ntuser.dat ve složce \Documents and Settings\uživatelské_jméno .

Zakázání služeb jiných výrobců

Pro odstranění problémů je někdy nezbytné zakázat služby jiných výrobců, které jsou nainstalovány. Nouzový režim ani nouzový režim s podporou práce v síti nenačítají služby jiných výrobců, jestliže tedy nouzový režim funguje, problém může být způsobem službou jiného výrobce, která je načítána.

Následující tabulka je částečným seznamem služeb jádra operačního systému, které jsou načítány. Tento seznam se však liší podle služeb, které jsou nainstalovány, a podle používané verze systému Windows 2000:

SlužbaPopisRežim spuštění
VýstrahyVýstrahyAutomatický
AppMgmtSpráva aplikacíRuční
ClipSrvSíťová schránkaRuční
EventSystemSystém událostí COM+Ruční
ProhlížečPočítačový prohlížečAutomatický
DHCPKlient DHCPAutomatický
DfsSystém souborů DFSAutomatický
TrkWksKlient sledování distribuovaných propojeníAutomatický
TrkSrvServer sledování distribuovaných propojeníRuční
MSDTCKoordinátor distribuovaných transakcíAutomatický
DNSCacheKlient DNSAutomatický
EventLogProtokol událostíAutomatický
FaxSlužba FaxZakázaný
NtFrsReplikace souborůRuční
IISADMINSpráva služby IISAutomatický
cisvcSlužba indexováníRuční
SharedAccessSdílení připojení k Internetu (brána firewall)Ruční
PolicyAgentAgent zásad IPSEC (služba IPSEC)Automatický
LicenseServiceSlužba protokolování licenceAutomatický
dmserverSprávce logických diskůAutomatický
dmadminSlužba správy pro Správce logických diskůRuční
MessengerKurýrní službaAutomatický
mspadminSpráva serveru Microsoft Proxy ServerAutomatický
wspsrvSlužba Microsoft Winsock ProxyAutomatický
NetlogonPřihlašování k sítiAutomatický
mnmsrvcNetMeeting – Vzdálené sdílení plochyRuční
NetmanSíťová připojeníRuční
NetDDESlužba DDE v sítiRuční
NetDDEdsdmSprávce DSDM služby DDE v sítiRuční
NtLmSspZprostředkovatel zabezpečení NT LMAutomatický
OnlBroadOn-Line Presentation BroadcastRuční
SysmonLogVýstrahy a protokolování výkonuRuční
PlugPLayPlug and PlayAutomatický
SpoolerZařazovací služba tiskuAutomatický
ProtectedStorageChráněné úložištěAutomatický
mailalrtSlužba upozornění výstrahy serveru ProxyAutomatický
RSVPProtokol QoS RSVPRuční
RasAutoSprávce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupuRuční
RasManSprávce vzdáleného přístupuAutomatický
RpcSsVzdálené volání procedur (RPC)Automatický
RPCLOCATORLokátor vzdáleného volání procedur (RPC)Ruční
RemoteRegistrySlužba Vzdálený registrAutomatický
NtmsSvcVyměnitelné úložištěAutomatický
seclogonSlužba RunAsAutomatický
SamSsSprávce zabezpečení účtůAutomatický
lanmanserverServerAutomatický
ScardSvrKarta Smart CardRuční
ScardDrvPomocník při práci s kartami Smart CardRuční
SNMPSlužba SNMPAutomatický
SNMPTRAPZachytávání pro službu SNMPRuční
SENSOznamování systémových událostíAutomatický
SchedulePlánovač úlohAutomatický
LmHostsSlužba podpory rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IPAutomatický
TapiSrvTelefonní subsystémRuční
W3svcSlužba Publikování na webuAutomatický
LanmanWorkstationPracovní staniceAutomatický


Další služby, které by mohly být nainstalovány:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Jestliže žádný z těchto kroků problém nevyřešil, je nutné začít s odinstalací programů pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech, restartovat a otestovat počítač.

Jestliže ani tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na službu odborné pomoci společnosti Microsoft nebo přeinstalujte operační systém a programy.
Vlastnosti

ID článku: 281770 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:10:25 - Revize: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbhowto kbsetup KB281770
Váš názor