Jak získat informace o aktualizaci Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7

Tento článek byl dříve publikován CZ282010
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Střední: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

OBSAH

ÚVOD
Tento článek se týká aktualizace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7). Aktualizace Jet 4.0 Service Pack 7 není nejnovější aktualizací pro databázový stroj Jet 4.0. Tato aktualizace již není k dispozici ke stažení.

Důležité informace: Chcete-li zajistit bezchybnou funkčnost databáze stroje Jet, je nutné nainstalovat jeho poslední aktualizaci. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro databázový stroj Jet pro různé operační systémy a o dalších doporučených postupech získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
239114 Získání poslední aktualizace Service Pack pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0
303528 Jak zajistit bezchybnou funkčnost databáze stroje Jet 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Další informace

Soubory v aktualizaci Jet 4.0 Service Pack 7

Aktualizace Jet 4.0 Service Pack 7 obsahuje následující soubory:
  Název souboru    Verze    Velikost  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561 424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380 957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319 760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53 520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213 264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30 749				
Poznámka: Velikost souborů se může mírně lišit. Závisí na používané verzi systému Windows. Verze souborů se nemění.

Zpět na začátek
Odkazy
Při použití aktualizace Jet 4.0 Service Pack 7 jsou aktualizovány také následující soubory replikace databázového stroje Jet 4.0:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Pokud budete používat program Microsoft Jet Replication Manager, je nutné stáhnout a nainstalovat také soubor Jet4Repl.exe. Další informace o získání souboru Jet4Repl.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321076 Aktualizovaná verze souborů replikace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 je k dispozici na webu služby Stažení softwaru
Další informace o existujících problémech, které lze vyřešit aktualizovanou verzí databázového stroje Microsoft Jet, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
239471 Ovladač Text IISAM databázového stroje Jet 4.0 umožňuje uživatelům přidávat řádky do systémových souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
245676 Záznamy nově vložené do databáze aplikace Access nejsou ve výběru okamžitě k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247140 Využití paměti roste při práci s více sadami záznamů v jediné relaci/připojení stroje Jet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248907 Přidávací dotaz v propojených tabulkách přidá nesprávné hodnoty identifikátoru GUID (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250637 OPRAVA: Stroj Jet 4.0 vytváří nesprávné příkazy CREATE TABLE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
251289 Nový řádek v propojené tabulce serveru SQL zmizí nebo se zobrazí jako duplikovaný poslední záznam (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254822 Dialogové okno nebo metody Find odkazují na nesprávný záznam v propojené tabulce ODBC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259287 OPRAVA: Při použití skalární funkce k vložení časového razítka s velmi malou hodnotou dochází k chybě rozhraní ODBC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263561 Ovladače ISAM pro databáze Paradox a dBase nevyžadující instalaci modulu BDE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264766 OPRAVA: Po vložení záznamu se znakovým primárním klíčem se zobrazuje hodnota #DELETED (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268264 Při importu nebo exportu textového souboru dojde k chybě běhu programu 3433 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270704 Při zadání dotazů na propojené tabulky dochází k chybám škálování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277711 OPRAVA: Aktualizace propojených tabulek ODBC způsobí porušení přístupu v knihovně Msjet40.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282604 Stroj Microsoft Jet nepředá klauzuli WHERE zdroji dat ODBC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
291162 Pole typu Automatické číslo duplikuje po kompresi a opravě databáze předchozí hodnoty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
291529 Výsledek funkce Mid, Left či Right v dotazu odkazujícím se na pole typu Memo v aplikaci Access 2002 je nesprávný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
291541 Místo znaků v polích typu Memo se zobrazují otazníky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
291546 Po vložení duplicitní hodnoty do pole obsahujícího nejedinečné klíče ve vzdálené tabulce se zobrazuje hodnota #DELETED (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293199 Při otevření objektů v návrhovém zobrazení aplikace Access v počítači se systémem Microsoft Windows NT 4.0 dochází k poklesu výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293657 Propojená tabulka obsahující pole typu UniqueIdentifier obsahuje hodnotu #Deleted (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
239482 Jak konfigurací stroje Jet 4.0 předejít spouštění nebezpečných funkcí v aplikacích Access 2000 a Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294907 V indexovaných polích s povolenou duplicitou obsahujících znaky v kódování DBCS není možné použít kritérium Like "Řetězec*" (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
297355 Při použití čárky jako oddělovače desetinných míst se zobrazí chybová zpráva „Nesprávná syntaxe poblíž textu ',' (#170).“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304084 Po instalaci aktualizace Service Pack 5 pro databázový stroj Jet 4.0 je aplikace Access ukončena, pokud přidáte data prostřednictvím dotazu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304431 Zobrazuje se chybová zpráva „Nelze zahrnout objekt Memo, OLE nebo Hyperlink, když jsou vybrány jednoznačné hodnoty“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304536 OPRAVA: Ve stroji Microsoft Jet se zobrazuje chybová zpráva, že objek je neplatný, nebo již není nastavený (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311159 OPRAVA: Neefektivní použití klauzule LIKE ve zprostředkovateli Jet OLEDB Provider (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319547 Pokud vlastnosti Linkmaster nebo Linkchild používají pole s desetinnou hodnotou, jsou v dílčí sestavě nebo dílčím formuláři vráceny nesouvisející řádky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321850 Nelze otevřít soubor částečné replikace vytvořený ve formátu aplikace Access 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322063 Služba DTS (Data Transformation Services) oznamuje úspěšné spuštění balíčku, přestože data nebyla přenesena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328280 Doplňky MapPoint a AccessLinks pro aplikaci Excel způsobují chyby a mohou zapříčinit, že aplikace přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813696 OPRAVA: Dotaz na parametr v propojených tabulkách nevrací žádné záznamy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814811 CHYBA: Při otevření databázových souborů aplikace Access 2.0 se zobrazí chybová zpráva oznamující chybu disku nebo sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek
inf jet 4 0 update service pack 7 7.0 sp seven sp-7
Vlastnosti

ID článku: 282010 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:14:11 - Revize: 15.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Váš názor