Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aplikace Internet Explorer se nedá upgradovat v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

Když se pokusíte nainstalovat aplikaci Internet Explorer 10 nebo 11 v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, operace se nemusí úspěšně dokončit. Navíc se může zobrazit chybová zpráva. Tyto potíže můžou mít několik příčin. Jestli chcete úspěšně nainstalovat aplikaci Internet Explorer, použijte následující postup.

Poznámky:
 • Aplikace Internet Explorer 10 je součástí systému Windows 8 a Windows Server 2012. Proto v těchto operačních systémech není třeba aplikaci Internet Explorer 10 instalovat.
 • Pokusíte-li se přeinstalovat aplikaci Internet Explorer 10 krátce poté, co ji odinstalujete, může se stát, že instalační proces nebude fungovat. K těmto potížím může dojít, protože systém nedokončil odebírání dočasných instalačních souborů, které jsou vyžadovány pro počáteční instalaci. Pokud jste aplikaci Internet Explorer 10 odinstalovali nedávno, doporučujeme vyčkat 20 minut a teprve pak se pokusit ji přeinstalovat.

Krok 1: Ověření, zda je nainstalována aktualizace Service Pack 1 nebo novější

V systémech Windows 7 a Windows 2008 R2 aplikace Internet Explorer vyžaduje, aby byla nainstalována aktualizace Service Pack 1 (SP1) nebo novější.

Když chcete zjistit, která aktualizace Service Pack je nainstalována nebo jak nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack, potřebné informace pro systém Windows 7 naleznete na webu Centrum aktualizací Service Pack a běžných aktualizací. Pro systém Windows Server 2008 R2 tyto informace naleznete v článku Informace o aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows 7 a pro systém Windows Server 2008 R2.

Další informace o minimálních požadavcích na operační systém naleznete v tématu Požadavky na systém pro aplikaci Internet Explorer 10 nebo Požadavky na systém pro aplikaci Internet Explorer 11 .
 • Windows 7, 32bitová verze s aktualizací SP1 nebo novější verze
 • Windows 7, 64bitová verze s aktualizací SP1 nebo novější verze
 • Windows Server 2008 R2, 32bitová verze s aktualizací SP1 nebo novější verze
 • Windows Server 2008 R2, 64bitová verze s aktualizací SP1 nebo novější verze

Krok 2: Ověřte, že systém splňuje minimální požadavky na operační systém

Kromě instalace aktualizace SP1 je třeba také ověřit, že počítač splňuje minimální požadavky na hardware pro aplikaci Internet Explorer 10 nebo 11. Další informace najdete v článku Požadavky na systém pro aplikaci Internet Explorer 10.nebo Požadavky na systém pro aplikaci Internet Explorer 11.

Rovněž ověřte, že ovladač videokarty je kompatibilní s aplikací Internet Explorer 10. Při pokusu o instalaci aplikace Internet Explorer 10 s nekompatibilním ovladačem videokarty se může zobrazit kód chyby 9C57 nebo 9C59. Chcete-li ověřit kompatibilitu ovladače videokarty nebo získat nejnovější kompatibilní ovladače, naleznete potřebné informace v článku Aplikace Internet Explorer 10 se v některých hybridních grafických systémech nenainstaluje.

Krok 3: Ověřte, že jsou nainstalovány aktualizace nezbytných součástí

Instalace aktualizací nezbytných součástí z webu služby Windows Update

Postupujte takto:
 1. Kliknutím na tlačítko Start spusťte službu Windows Update. Do vyhledávacího pole zadejte text Update a pak ve výsledcích hledání klikněte na položku Windows Update.
 2. V navigačním podokně (vlevo) klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace.
 3. V okně služby Windows Update klikněte na položku Je k dispozici <počet> důležitých aktualizací a ověřte, zda je v seznamu dostupných aktualizací uvedena aplikace Internet Explorer 10 nebo 11. Pokud je aplikace Internet Explorer 10 nebo 11 v tomto seznamu uvedena, před zahájením instalace ostatních aktualizací ji vylučte zrušením zaškrtnutí příslušného políčka.

  Poznámka:Pokud se v průběhu procesu služby Windows Update zobrazí chybová zpráva, přejděte k tématu Řešení potíží, pokud nefunguje služba Windows Update.
 4. Restartujte počítač.

Ruční instalace aktualizací, pokud je nelze nainstalovat pomocí služby Windows Update

Pokud tyto aktualizace nelze úspěšně nainstalovat z webu služby Windows Update, je třeba nainstalovat aktualizace nezbytných součástí ručně.

V případě aplikace Internet Explorer 10 se podívejte na článek nezbytné aktualizace aplikace Internet Explorer 10 pro systém Windows 7 SP1
V případě aplikace Internet Explorer 11 se podívejte na článek nezbytné aktualizace aplikace Internet Explorer 11

Krok 4: Ověření, zda používáte správnou verzi instalačního programu

Návrh Navrhujeme, abyste před zahájením instalace aplikace Internet Explorer 10 zakázali veškerý antivirový a antispywarový software. Tato akce může oslabit nastavení zabezpečení v počítači. Pokud tak učiníte, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače a po dokončení instalace aplikace Internet Explorer znovu povolte antispywarový a antivirový software.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Internet Explorer 10, použijte ke stažení správné verze instalačního programu aplikace Internet Explorer 10 pro odpovídající verzi systému Windows jeden z následujících odkazů. Nevíte, která verze systému Windows je v počítači spuštěna?Poznámka: Ověřte rovněž, zda jste vybrali odpovídající instalační program pro jazykovou verzi spuštěného systému Windows. Používáte-li anglickou verzi instalačního programu pro neanglickou verzi systému Windows, bude instalační proces pokračovat v angličtině. Jazyk nainstalované aplikace však bude odpovídat jazykové verzi systému Windows.
Další informace
Instalace aplikace Internet Explorer při čistém spuštění počítače
Pokud aplikaci Internet Explorer nelze nainstalovat, pokuste se ji nainstalovat při čistém spuštění počítače. Tato operace spustí systém Windows s využitím minimální sady ovladačů a programů po spuštění. To může napomoci eliminaci softwarových konfliktů během instalace. Chcete-li provést čistě spuštění počítače, naleznete potřebné informace v článku Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows.


internet explorer 10 ie10 Error 9c59
Vlastnosti

ID článku: 2820688 - Poslední kontrola: 05/29/2015 12:05:00 - Revize: 6.0

Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbquadrantinstall kbcip kbconsumer kbprodselector KB2820688
Váš názor
>