Instalační služba Windows Installer prostředky

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 282477
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam nejčastěji používaných prostředků Instalační služba Windows Installer.
Další informace

Instalační služba Windows Installer 2.0

Centrum odborné pomoci aplikace Instalační služba Windows Installer: Instalační služba Windows Installer SDK dokumentaci na webu MSDN: Aktualizace sady SDK: Čtení a analýza souborů protokolu:
Viz WiLogUtl.exe nástroje v sadě SDK Instalační služba Windows Installer.

Příklady Instalační služba Windows Installer

7 Příklady instalace v souboru nápovědy sady SDK Msi.chm práce pomocí nástroje sady SDK programu Orca a začít pomocí soubor UISample.msi jako základní MSI balíček (byl již vytvořen v uživatelském rozhraní). Soubor nápovědy je umístěn ve složce Microsoft SDK nápovědy. Při práci prostřednictvím příkladů se soustředí na následující témata:
  • Kódy produktů
  • Kódy obalu
  • Sloučení a transformace
  • Protokolování
  • Pravidla pro správu verzí
  • Uspořádání aplikací na komponenty

Dokumenty White Paper

Verze 2.0 White paper:
Instalační služba Windows Installer: výhody a provádění správcům systému
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/evaluate/featfunc/wispro.mspx
Podrobný průvodce:

Sdílení Side-by-side komponenty

Pomocí izolovaných aplikací:
Izolované aplikace a součásti side-by-side sdílení omezit konflikty DLL Knihoven
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Windows/Desktop/dd408052 (v=vs.85).aspx

Rozhraní.NET Framework

Informace o zaváděcího nástroje Setup.exe, který popisuje, jak nainstalovat rozhraní.NET Framework a potom nainstalovat balíček MSI naleznete na následujícím webu MSDN:
Ukázka zaváděcího nástroje setup.exe od společnosti Microsoft pro rozhraní.NET Framework
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?ID=24556
Informace a možnost stažení opětovné distribuci rozhraní.NET Framework naleznete na následujícím webu MSDN:
Microsoft rozhraní.NET Framework Redistributable
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?ID=26

Webová vysílání

Inovace:
Inovace aplikací založených na Instalační služba Windows Installer
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc021500/wcblurb021500.ASP
Instalační program Visual Studio (VSI): Oprava:
Opravy Instalační služba Microsoft Windows Installer
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc090800/wcblurb090800.ASP

Diskusní skupiny

Microsoft.public.platformsdk.msi
Microsoft.public.Win2000.msi

Servery třetích stran

InstallSite - prostředky pro vývojáře instalační program: AppDeploy: Dobré řešení - vývojový nástroj: InstallShield - vývojový nástroj: Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, ohledně výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 282477 - Poslední kontrola: 11/30/2013 01:43:00 - Revize: 11.0

  • kbinfo kbmt KB282477 KbMtcs
Váš názor