Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (1 ze 4)

Tento článek byl dříve publikován CZ282522
Souhrn
Tento článek tvoří část 1 ze 4 seznamu čísel článků popisujících opravy chyb v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows 2000. Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows 2000 například obsahuje všechny opravy obsažené v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows 2000. Před instalací aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows 2000 nemusíte instalovat žádnou ze starších aktualizací Service Pack.

Klepnutím na číslo Qxxxxxx před názvem opravy chyby zobrazíte článek s informacemi o chybě. Seznamy dalších článků získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
282524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (2 ze 4) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282525 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (3 ze 4)
259524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (1 ze 3)
269425 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Kompatibilita aplikací

263926 16bitové programy pro systém MS-DOS nemohou pomocí funkce CreateNewFile() změnit jmenovku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265253 Pokud má program používající rozhraní OpenGL data v překrývajících se rovinách, není ukazatel viditelný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267938 Při použití zásady Zakázat programy v nabídce Nastavení nejsou k dispozici webové složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268989 Upozornění před odinstalací aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows 2000
274742 Přesměrování konzoly STDIN a STDERR může v 16bitových programech pro systém MS-DOS způsobit zacyklení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275918 Potíže s programy používajícími rozhraní Winsock po instalaci aktualizace Windows 2000 SP1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
295076 V případě instalace aktualizace Service Pack 1 z namapované síťové jednotky se zobrazuje text „Disketa“ místo „Disk CD-ROM“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Základní operační systém

252974 Chybová zpráva: Systémový proces – Při zpožděném zápisu byla ztracena data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
253246 Server Hewlett-Packard T-10 se při spouštění zastavuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257357 Při fragmentaci haldy klesá výkon (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257577 Funkce gethostbyname() nevrací konzistentně virtuální adresy IP clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258079 Aktualizovaný ovladač Windows 2000 AGP pro čipovou sadu RCC HE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258281 Malý pevný disk SCSI zobrazuje v systému Windows 2000, že nemá žádné cylindry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259169 Po přepnutí počítače do úsporného režimu nefungují některé nástroje společnosti Toshiba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259425 V systému Windows 2000 nejsou nastavovány některé přenosné počítače do stavu C2/C3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259545 Po změně parametrů SMART Drive dochází k pomalému spouštění systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260055 Ovladač OHCI1394 nenavrací při asynchronním zápisu paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260233 Podpora režimu ATA 100 (Mode 5) v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260241 Nevracení kvóty registru v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261601 Po přepnutí z režimu spánku nefunguje zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261606 Při použití programů používajících prostorovou grafiku nefunguje zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261643 Po návratu z režimu spánku chybí ve Správci zařízení zařízení USB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263549 Vytvoření pevných odkazů ve vzdálených počítačích pomocí funkce BackupWrite() způsobuje chybu „Přístup byl odepřen“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263943 Při použití funkce HalAssignSlotResources() obdrží dva ovladače prostředky stejného zařízení PCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264795 BUG: Řetězcová funkce _MBCS souboru MSVCRT.DLL (verze 6.1.8637.0) je pomalejší než v nižších verzích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264824 Při spouštění dávkových souborů s přesměrováním způsobuje program Cmd.exe chyby narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265003Systém Windows 2000 přepisuje nebo poškozuje oddíl OS/2 Boot Manager (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265365 Služba FRS vytváří v zástupných kořenových složkách systému souborů DFS nepotřebné složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265509 Ovladač Ntldr nemůže načíst fragmentovanou systémovou větev registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266247 V přenosných počítačích Dell nefungují speciální funkční klávesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266251 Pokud je povolená možnost PAE, zastavuje se výpis paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266647 Nerozpoznatelným oddílům jsou automaticky přiřazována písmena jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266704 Při připojování či odpojování zařízení UDMA IDE za chodu přestává počítač reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266710 Průchodový vzorek DDK neprochází testem podepsatelnosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266731 Nahrazené a zkopírované soubory nedědí přístupová oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266749 Nový soubor vytvořený funkcí CreateFileMapping() vrací chybu ERROR_LOCK_VIOLATION (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266762 Chybová zpráva: STOP 0x00000050 0xe2000000 0x00000000 0x00000000 0x00000002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267271 Zařízení Hewlett-Packard OfficeJet G-Series Fax and Printer nefungují (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267574 Po výměně média dochází k chybě plánovaného zálohování na samostatné páskové jednotky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268094 Systém Windows 2000 nemůže přečíst disky CD-R vytvořené programem DirectCD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268347 Potíže s připojením pomocí řadiče IEEE 1394 OHCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268897 Po přejmenování části cesty NTFS dochází k chybnému chování vstupně-výstupních souborových funkcí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269555 Správce zařízení chybně uvádí, že zařízení ATA-100 používá rozhraní PIO namísto UDMA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269629 Program Regedt32.exe ořezává položky typu REG_MULTI_SZ delší než 1 024 znaků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269733 Program Dfssvc.exe nevrací paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270610 Dialogové okno MB_SERVICE_NOTIFICATION neukončuje proces (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271148 Omezení MaxMpxCt a MaxCmds v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271182 Program přestává reagovat z důvodu zacyklení v ovladači Ntdll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271644 Jednotku IDE větší než 20 GB nelze převést ze systému souborů FAT32 na NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271717 Ventilátor přenosného počítače IBM ThinkPad se při přechodu z pasivního do aktivního režimu nezapíná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272155 Potíže s připojením pomocí řadiče VIA 1394 PCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272295 Při použití digitální kamery na rozhraní IEEE 1394 v programu NetMeeting přestává počítač se systémem Windows 2000 SP1 reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272425 Program Ntbackup.exe nezkracuje při zálohování stavu systému protokoly služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272567 Vylepšení služby File Replication Service v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272590 Při zálohování úložiště informací offline serveru Exchange 2000 se nezobrazují žádné chybové zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272591 Při obnovování skupiny úložiště serveru Exchange generuje program Ntbackup.exe chybu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272655 Po návratu z úsporného režimu nefungují karty PC Card (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272682 Vylepšení systému souborů NTFS pro službu Services for UNIX (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272770 Program NTbackup se nepřipojuje k novému klientu vzdáleného úložiště serveru Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272772 Z důvodu zpoždění nebo chyb klientských počítačů dochází k události 2022 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273033 Nastavení ovládání hlasitosti není po restartování počítače zachováno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273400 Program Ntbackup.exe nemůže po nalezení neznámého datového řetězce obnovit data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273932 Pokud je při spouštění počítače zapnuta automatická kontrola, dochází v ovladači grafické karty k chybě STOP 1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273988 Správce disků se každých pět minut dotazuje na pokračování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274015 Počítač s modemovou kartou PC Card v japonském modelu počítače Toshiba Portege34x0 přestává při spouštění reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275620 Ovladač portu SCSI způsobuje, že počítač přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275704 Disky clusteru jsou nesprávně přístupné ze všech uzlů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276247 Nezapíná se ventilátor CPU v počítači IBM ThinkPad (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276409 Oprava hotfix z článku Q259545 způsobuje chybu Stop 0x0000000A v ovladači Disk.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276504 Při vysunutí disku CD z počítače s nainstalovaným programem Norton Anti-Virus 7 dochází k chybě Stop 0x0A (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276516 Při velkém počtu řadičů domény v doméně nejsou nastaveny skupinové zásady (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276545 Při použití sériového zařízení nebo ověřování ovladačů dochází v ovladači Serial.sys k chybě STOP 0x000000D1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276609 Pokud dojde v době, kdy je počítač vypnutý, k porušení zrcadlení disků, není protokolována žádná událost (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277700 Změna NodeID v registru způsobuje chybu narušení přístupu v programu Clussvc.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277701 Program Ntbackup nemůže obnovit data ze zálohovacích skladů umístěných na druhé pásce posloupnosti pásek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277877 Probuzení zařízení USB po návratu z režimu spánku trvá déle než 30 sekund (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277997 Nelze přistupovat k zařízení v počítači se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278650 Systém Windows přestává reagovat při testu SBLive! plně duplexního zvuku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278662 Program Diskperf.exe přestává reagovat při použití osmiznakového názvu v seznamu filtrů registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278695 Rozhraní OpenGL nepřekresluje správně okno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278710 Při vytváření oprávnění ke sdílenému souborovému prostředku ve Správci clusteru nejsou k dispozici žádné globální skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280790 Správce paměti přiděluje stránkovaný fond dříve, než je potřebný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281317 Chybová zpráva Stop 0x000000E3 RESOURCE_NOT_OWNED (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282021 Při přehrávání filmu na disku DVD v přenosném počítači Compaq dochází k vysokému využití výkonu CPU (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
287922 Při vysunutí z doku s připojeným zařízením USB se zobrazuje zpráva „Nebezpečné vyjmutí zařízení“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289156 Soubory zkopírované do systému Windows 2000 ze systému, který vyjednává s programem LANMAN 2.1, mají chybné datum a čas poslední změny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289166 Při restartování dochází k mezní situaci a program Autochk.exe přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289171 Chybová zpráva víceprocesorového systému upozorňuje na nečitelný soubor, ale program CHKDSK žádný nenachází (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289177 Měnič médií Sony AIT nelze pomocí souboru Mchgr.inf nainstalovat správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289190 Nastavení řízení napájení modemu PCI se po restartování vrací na výchozí hodnoty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289195 Počítač přestává při pokusu o použití jednotky CD-ROM při nedostatku paměti reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289196 DVD Audio nefunguje v počítačích Dell, Compaq a Gateway se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289201 Správce vyměnitelných médií nerozpoznává páskovou kazetu AIT2 Media (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289205 Při dotazu na systém souborů dochází v ovladači Fastfat.sys k chybám STOP 0x00000023 a 0x0000000A (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289209 Server přestává přijímat nová síťová připojení, klesá výkon a dochází k události 2019 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289218 Při přepnutí adresy IP clusteru zpět do režimu online po chybě zařízení související s prostředky dochází k chybě narušení sdílení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289223 Při inicializaci operace odemčení v balíčku uzamčení souborů dochází k nepředpokládaným výsledkům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289225 Po zvolení podporované obnovovací frekvence či platného zobrazovacího režimu dochází k poškození souboru INF nebo chybě zobrazení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289226 Při použití zvukových ovladačů standardu Windows Driver Model není při přehrávání souboru jiného než PCM slyšet žádný zvuk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289227 Instalace aktualizace Service Pack 1 generuje položku protokolu týkající se ochrany souborů systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289231 Při použití funkce GlobalAlloc() k přidělování paměti nejsou resetovány uživatelsky definované příznaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289236 Z jednotky DVD v systému Windows 2000 nelze spouštět programy používající rozhraní DirectSound (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289642 Služba RSM systému Windows 2000 chybně identifikuje páskové kazety OnStream ADR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289831 Na všech serverech v jedné doméně dochází k chybě Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290312 Při ukončení ladění programu používajícího rozhraní DirectX API dochází k události ID 54 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293114 Aktualizace programu Dfsutil.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294790 Při volání místní procedury Správcem objektů a držení procesu ObpInitKillMutant nelze vytvářet nové procesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
295082 Ochrana souborů systému Windows nechrání soubory clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271976 Přírůstkový balíček opravy hotfix odstraňuje potíže popsané v článcích Q257357 a Q271907 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Adresářové služby

232538 Bez určeného partnera je replikace neúspěšná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257187 Pokud není synchronizovaný čas, dochází při replikaci adresáře Active Directory k chybám služby RPC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257828 Nelze vymazat mezipaměť serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258002 Neplatné znaky v dotazech na server DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258101 Funkce Dcpromo neumožňuje použít celočíselný název domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
258811 BUG: Rozhraní API protokolu LDAP systému Windows 2000 neumožňuje vytvoření vazby se servery LDAP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259739 Volání funkce ADsOpenObject("LDAP://RootDSE", ....) generuje chybné dotazy DNS v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259930 Nelze spustit systém Windows 2000 s vysokým počtem zón DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260186 Klíč registru SendPort serveru DNS nefunguje podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262289 Neplatné záznamy serveru DNS nejsou odebírány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262479 Ovladač Tcpip.sys neuvolňuje všesměrové pakety, které filtr paketů TCP/IP nechce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264082 Klient SNA či DLS se nemůže připojit k systému Windows 2000 jako host (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264510 Přírůstkové opravy služby File and Print Services for NetWare (FPNW) verze 5.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265192 Pokud není řadič domény novým primárním řadičem domény, dochází při přenesení role primárního řadiče domény k události 12297 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265395 Členský server systému Windows 2000 spouští každých 15 minut vyhledávání s vysokými náklady na vyžádané volání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265706 Funkce DCDiag a NetDiag systému Windows 2000 umožňují přidružení k doméně a vytvoření řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266066 BUG: Služby systému Windows 2000 nemají přístup k některým síťovým prostředkům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266082 Mezi systémem Windows 2000 a MIT Kerberos není vztah důvěryhodnosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266132 Systém Windows 2000 v multiprocesorovém počítači přestává reagovat při zobrazení dialogu Příprava připojení k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266657 Agent služby Directory Service systému Windows 2000 neudrží výhradní řízení portu 389 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266683 Server DNS občas odmítá zabezpečené aktualizace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267845 Dochází k události 5773, i přestože je hodnota UseDynamicDns nastavena na 0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267855 Potíže s velkým počtem řadičů domény se zónami DNS integrovanými v adresáři Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268969 Čítač Počet operací UDP serveru LDAP/s má vždy hodnotu nula (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268995 Řadič domény systému Windows 2000 generuje událost 1153 a zastavuje replikaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269015 Pokud je programový soubor služby umístěný na vzdáleném systému, služba se nespustí a dojde k chybě Přístup byl odepřen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269135 Program Lsass.exe způsobuje chybu narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270030 Server DNS systému Windows 2000 nelze spustit s velkým počtem zón zpětného hledání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270137 Nelze použít příkaz Přidat uživatele do skupiny, pokud uživatelské jméno obsahuje znak lomítko (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270159 Pokud má objekt nastaveno více atributů názvů, nefunguje migrace MSDSS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270643 Při otevření vlastností uživatele kontaktuje modul snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory vždy primární řadič domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271379 Při současném přijetí velkého množství požadavků H.323 počítačem s nainstalovaným serverem ISA přestává počítač reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271946 Při konfliktu názvů v globálním katalogu nefunguje replikace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272065 Chybné pokusy o zadání hesla jsou opakovaně předávány z řadičů domény na hlavní operační server primárního řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272190 Při povolení protokolování procesu Netlogon dochází v programu Lsass.exe k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272473 Hodnota registru AvoidPdcOnWan nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272990 Při vypnutí řadiče domény dochází k vytáčení připojení na vyžádání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
273663 Klienti nemohou nalézt řadič domény pro přihlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274172 FIX: Při přidávání více uživatelů do adresáře Active Directory není při nastavování hesla vracena paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274489 Funkce Obnovení systému nespouští definovaný program, pokud daný program nepoužívá systémový účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275525 Test sledování správce serveru DNS nefunguje na serveru DNS, který není řadič domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276023 Odstranění zóny DNS integrované do aktivního adresáře nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276431 Funkce LookupAccountSid pro účet NT Authority\System má za následek zbytečný síťový provoz (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277915 Na řadiči domény dochází v programu Lsass.exe k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277932 Čítače výkonu serveru DNS nezobrazují hodnoty sbírané v rámci relace služby Terminal Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279093 Na řadiči domény dochází v programu Lsass.exe k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281401 Klienti LDAP nedostávají od MIT KDC hlavní název služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
286158 ADSI: Při použití připojení SSL navázaného programem Wldap32 v ADSI 2.5 v systému Windows NT 4.0 dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289154 Zálohování a obnovení adresářové služby na řadiči domény vytváří duplicitní SID (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289161 Při odebrání a následném přidání modulu snap-in pro odstranění uživatele dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289168 Replikace adresáře nefunguje s aktualizací velké skupiny do adresáře Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289172 Při replikaci řadiče domény systému Windows 2000 s řadičem domény systému Windows XP přidává globální katalog katalogy mimo doménu jako repliky jen pro čtení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289173 Funkce NetFileGetInfo() vrací chybu „Soubor nebyl nalezen“, ale je očekávána chyba „Neplatná úroveň“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289179 Pokud v programu Services.exe dojde k chybě narušení přístupu, systém přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289185 Při používání funkce Kontroly konzistence znalostí ve velké doméně se snižuje výkon sítě a adresářové služby jsou nestabilní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289187 Požadavek na certifikát generuje prázdný relativní rozlišující název (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289207 Při spuštění služby DNS dochází k chybě 9608: „Vytvoření zóny DNS se nezdařilo“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289212 Dochází k chybám „Neshoda schémat“ a „Nekompatibilní částečná sada“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289219 Při prohlížení karty Služby systému NetWare v uživatelských vlastnostech dochází k chybě „Chybný parametr“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289220 Program Sledování výkonu ukazuje pokles paměti k dispozici a nárůst nestránkované paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289221 Při restartování serveru dochází k chybě LDAP_LOCAL_ERROR a nefungují operace LDAP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289612 Při spuštění řízení LDAP se vypíná server, protože v programu Lsass.exe dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289644 Více vazeb protokolu LDAP na stejné připojení způsobuje nevracení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292300 Na serveru s povoleným auditováním zabezpečení nefungují nástroje pro správu serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292592 V modulu plug-in Sítě a služby aktivního adresáře se objevují duplicitní připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
295081 Po instalaci aktualizace Service Pack 1 nelze zablokovat uživatelský účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
296732 Integrovaný účet Administrator má atributy, které se nereplikují na záložní řadiče domény systému Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272365 Požadavky ADSI na objekty LDAP způsobují, že víceprocesové aplikace přestávají reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
sp2 sp2_seznam_oprav win2000_sp2_seznam_oprav kb_win2000_sp2_seznam_oprav
Vlastnosti

ID článku: 282522 - Poslední kontrola: 11/15/2006 08:55:00 - Revize: 13.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

  • kbinfo KB282522
Váš názor