Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 (2 4)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:282524
Poznámka
Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovat Internetová informační služba (IIS) verze 7.0 systémem Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením Internetové informační služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu:
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek je součástí 2 4 kategorizované výpisu čísla článku chyb, které byly opraveny v systému Windows 2000 Service Pack 2.

Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Například Windows 2000 Service Pack 2 obsahuje všechny opravy zahrnuté v Windows 2000 Service Pack 1. Není nutné instalovat dřívější aktualizace Service pack před instalací systému Windows 2000 Service Pack 2.

Klepněte na číslo článku, který předchází nadpis chyba oprava článku o této chybě. Seznamy dalších článků získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
282522Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 2 (část 1 ze 4)
282525Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 2 (3 4)
259524Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 1 (část 1 ze 3)
269425Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 1 (2 3)
269428Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 1 (3 3)
298193Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 2 (4 4)
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Internetová informační služba a služba COM+

244274Certifikáty klienta se systémem Windows 2000 nefungují - Site Server Membership mapovaných webu
251007Některé disky clusteru nejsou k dispozici po instalaci SP6
251063Změnit oznámení heslo nesprávně upozorní účty s bez platnosti hesla
255973Chyba: Export aplikací proxy v COM + uvádí chyba exportu aplikace
256839Dlouhé požadavky URL nebo parametry není evidované použití protokolování ODBC
258873XFOR: Naplánované TURN nefunguje.
259076Nelze přidat uživatele nebo skupiny jako Operators ve výchozí FTP a výchozí weby
259295OXID vazby vždy obsahují stejné IP info
259760Komprese není povolení na POST požadavku
260353Oprava: Použití součástí Java/COM v COM + povolené Systems může způsobit zpoždění
261004Windows 2000 SP2 Hotfix (WinSE 5901)
262739IIS nelze spravovat pomocí ADSI na Windows NT 4.0 IIS 4.0 z Windows 2000 IIS 5.0 a opačně Versa
262999Oprava: Komponent ve frontě na závislý klient MSMQ způsobuje chyba protokolu událostí aplikace
263607Pokud byl bylo restartován vzdáleného nefungují nové aktivací vzdáleného serveru COM
264030ASP vrátí "Zahrnout soubor nenalezen" chybová zpráva u začleněných souborů na připojení UNC
264573IIS 5.0 může způsobit narušení přístupu v W3svc.dll používání DAV
264908Chybová zpráva: HTTP 403.15 - zakázáno: překročen licencí klientského přístupu
265363Oprava: IComInstanceEvents::OnObjectCreate Extra oznámení jsou odeslány.
265367Oprava: IComActivityEvents::OnActivityCreate a zasílány oznámení IComActivityEvents::OnActivityDestroy
265370Oprava: ID procesu aplikace COM + systému není vrácená podle rozhraní IMtsGrp
265376Oprava: Access porušení volací CoCreateInstance()
265377Oprava: COM + podmínkami přenosu odběr nenalezené v kolekci TransientSubscription
265379Oprava: Nevracení paměti při volání mezi nakonfigurované součásti
265386Oprava: Export aplikací proxy modelu COM + zahrnuje systému propojení dynamické knihovny (DLL)
267831Při načtení čítačů výkonu se do protokolu zaznamená zpráva s upozorněním a ID události 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269242Vazby DCOM není aktualizován při vytáčení ISP
269285FTP server selhání otevření datového připojení
269476Oprava: Správce COM + řadiče Doesn't zavřít Pooled zdroje
269477INFORMACE: Výkon zdokonalení v COM + po Windows 2000 SP1
269479Oprava: Rozšířených informací o chybách je ztraceny při volání komponent modelu neutrální vlákno-process
269862Oprava potíží kanonizace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271675INFORMACE: Účtování systému Windows 2000 Service Pack 1 COM + kumulativní Hotfix 2
274294FPSE2000: "Potvrdit uložit. Další poslední verzi has bylo uloženo "chybová zpráva při pokusu o uložení souboru v sadě
274591Při spuštění sledování výkonu IIS Non pro správu uživatelů lze vyprší prostředky serveru
275157Oprava: Porušení při aktivaci Pooled komponenty COM +
275293DLLHOST proces konce při jsou součásti transakčního WSC volané ze služby IIS
275455INFORMACE: Účtování systému Windows 2000 Service Pack 1 COM + kumulativní Hotfix 3
275482Oprava: COM + 1.0 katalogu vyžaduje ověřování NTLM
275537Volání GetMapping objektu certifikát selže při větší než 9 index
276489Oprava zabezpečení složky Traversal Web Server
277632Nevracení paměti v Inetinfo.exe při použití zprostředkovatele IIS reklamy
277774Příspěvek Windows 2000 Service Pack 1 COM + Hotfix Rollup 5 je dostupné
277821Porušení přístupu při přenesení aplikace MTS COM +
277873Oprava pro soubor webového serveru požadavek analýzy zabezpečení
278511Oprava zabezpečení ověřování parametrů ActiveX
279207Porušení přístupu v Inetinfo.exe při ukončení IIS při používání těžký
279731Hotfix v Q279207 a Q264268 způsobuje chyba Ochrana souborů systému Windows, pokud není restartování počítače
289737Předávání IStorage ukazatel na místní server COM a volání IStorage::CopyTo může vést "0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT)"
290425Chyba: Objekt COM + předávání struct definován jako [out] parametr způsobuje AV
290612Chyba: ID události: 5 Chyba při čtení výchozího nastavení. Prosím Regsvr32 ASP.dll"

MAIL,

262286Windows 2000 Direct a nepřímé tisku přes infračervený port nefungují
262288Exchange 5.5 KMS nefunguje se systémem Windows 2000 Certificate Server v doméně systému Windows NT 4.0
262326Zpomalit výkon zápisem na disk a dočasné soubory zůstat otevřená
263490Rezervováno pro WinSE:7129 (Win2000 SP3 Hotfix)
267859SMTP Pickup místa neplatné adresy na chybné pošty
268843INFORMACE: Účtování systému Windows 2000 Service Pack 1 COM + kumulativní Hotfix 1
268856LCE nezpracovávají správně mrtvý odběratelům
269468Selhání vzdálené odběry Queueing
269474Objekty SPM není agregační FTM
274063Rezervováno pro WinSE:5569
274065Windows 2000 SMTP Service vrátí Chyba protokolu s klient Lotus Notes a vymazat text ověření
274417Služba SMTP zablokuje při zpracování mnoho domény
275158Mtxoci nesprávně poskytuje ORA-000 chyby
275178SMTP vrátí zprávu o NEDORUČENÍ na záznamy MX s adresou IP namísto záznam A
275441Prázdné kolekce ObjectContext zboží při ladění V COM +
275442Zástupný symbol pro WinSERAID # 11478
290160Exchange Server používá 10 procent prostředků PROCESORU v systému Windows 2000
290725Exchange Server reagovat po odesílání zprávy s ID velké zprávy SMTP
290791Klíče registru dostupné povolit Outlook Express PlugUI součásti v aplikaci Internet Explorer 5.01 SP2
292768Závažná chyba serveru SMTP při přijímání pošty z Sendmail
292771Porušení přístupu v Inetinfo během replikace mezi veřejných složek a diskusních příspěvků NNTP
292772Přestože zastavena, výchozí virtuální server NNTP spustí znovu Pokud počítač restartuje
292774Musíte zadat doménu při každé přihlášení s Network News Transport Protocol
292775Stahování zprávy SMTP prostřednictvím fragmentace způsobuje databáze NNTP
292776Chyba "Nedostatku úložiště" zpráv důvody, zobrazit vlastnosti virtuálních adresářů po odstranění ACE
292777Chyba narušení přístupu při použití objektů událostí server na Exchange 2000 Server
294175Pomalý výkon mail a oznámení o zpoždění při odeslání zprávy do jiné domény
295086Chyba: MSDTC je omezena na 16 uzly v jediné distribuované transakce
296720B1SS: SP2: IIS chyby při spuštění, pokud je heslo účtu IWAM_ delší než 14 znaků
296986SP2: Potřeba přidat CLSID učiní kompatibilní se serverem Exchange 2000 SP2 systému Windows 2000

Správa

222043Cestovní profil složky Nepovolit přístup pro správu
254133Oprava: Hlavní verzi knihovny typů způsobuje Export aplikací proxy k selhání
257760Zpráva události 3101: Nelze číst IO řízení informací ze zařízení NBT
260834Sledování systému zobrazí nesprávná velikost svazku, pokud je disk připojených ale není přiřazeno písmeno jednotky
263119Narušení přístupu ve službě WinMgmt
263693Zásady skupiny může být Nepoužito uživatelům náležející mnoho skupin
263876Server DNS ukládá do mezipaměti poslední negativní odpověď navrácenou na serveru s více adresami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264628Inetinfo může generovat porušení nebo bodu přerušení ladění Kontrola haldy během vypnutí
264629Přidání čítačů s PdhAddCounter() způsobuje porušení v WMI
266254Zprostředkovatel WMI WDM zamítnutí instance dat od ovladače
266382Chyba: Proměnné prostředí HOMEPATH a HOMEDRIVE není nastavení v Instalační služba Windows Installer
268151Průměr čítače Transfer disků, jsou uložené v protokolu Perfmon4.exe soubor a NOT zobrazit data ve Sledování systému
268715WMI Query podpora Win32_Group Is Not optimalizovanou
268881Událostí WMI 43 vytvořených po změně výchozí Locale systému
269523Správce služeb pojmenované zosobnění zabezpečení kanálu
269738Rozdíly mezi čítače "Bajty odeslané/S" a "Bajty přijaté/S"
270037Omezení zásad na jednotky způsobit zbytečné chybové zprávy při přihlášení a dialogové okno souboru
270674Nové WMI kapacita plánování data události NTLM
271596Oprava: Aplikace nespustí ze sítě při změní zdroj cesta
272022Mstask.exe nespustí naplánované úlohy
273473Čtení souborů způsobit Update cestovní profil není k práce serveru NetWare
273653Smlogsvc.exe nelze uvolnit prostředky při jsou při použití Performance Monitor výstrahy
273773Zprostředkovatel WMI/WDM zablokuje s velké datové bloky
273867Uživatelské rozhraní je nesprávná pro výstrahy ve Sledování systému
274062Klienti se systémem Windows 2000 nemohou používat GSSAPI delegovat na serveru Kerberos
274578WMI nelze zachovat dočasné registrace filtr událostí
274599Událost problému výkonu při dotazování velké objekty s WMI
275310Nastavení oprávnění na klienty Windows 2000 v doméně systému Windows NT 4.0 může převzít velmi dlouho
275506Před dokončení přihlašovacích skriptů je udělit přístup na plochu
275659Poškozené čítače výkonu může zmizet nebo nedostupné Perfmon
275857Sledování výkonu nezobrazuje všechny čítače v protokolu v jiném počítači
276451Sledování výkonu může zobrazit nesprávná data, pokud je protokolovat data z více počítačů
276469Nelze výčet instancí pomocí WBEM_FLAG_DIRECT_READ
277884Metody Win32NetworkAdapterConfiguration WMI může spustit není správně
278941Spotřebitelé událostí WMI může není přijímat oznámení z zprostředkovatelé Out-of-process
278952Metody rozhraní WMI jímka může vrátit neplatné kódy chyb
279094Oprava transformace může přidělit 2250 chybová zpráva
279229Nelze spustit Commerce Server 2000 COM objekty jako samostatný IIS
281094Zobrazí pouze první instance programu Sledování systému
281492Soubory k zápisu umožňuje Instalační služba Windows Installer NTFS Protected adresářů
282879Oprava: Instalační služba Windows Installer přestane někdy při spuštění vlastní akce
285900Porušení přístupu v MMC při velikost podokna
288337Je použit pouze první Centrum distribuce klíčů v nakonfigurované Sféra Kerberos
289157Klepnutím na tlačítko "Authentication" v protokolu NNTP Exchange System Manager neotevře dialogové okno "Authentication"
289158V několika Logon situace se chybové zprávy o profilu uživatele
289181Instalace programu WMI s podporou generuje žádné události
289183Dotazování dotaz WMI v Namespace s bez předchozí výsledky událost činnost v porušení
289197Klepnutí v dialogovém okně "Souborový server pro Macintosh vlastnosti" dochází k narušení přístupu
289198Změna popis FSM Creator výsledků v porušení
289199Domény přijímá prázdný název serveru při přidání souborový server pro Macintosh
292766Automatizační rozhraní WMI způsobuje neočekávané vypnutí programů a ztráty dat
292767Dialogové okno Přidat nebo odebrat programy aktivaci poškození v verze mimo USA
2967422351 a 2355 vnitřní chyby při instalaci softwaru z CD-ROM
292785Windows 2000 Service Pack 2 opravy pro problémy Stress Induced

MDAC/datových

247757Oprava: Použití parametrizované příkaz in ADO nevracení připojení
264701Oprava: Předávání ADO Recordset ByRef obnoví Error Information
268107ESE zablokuje následující odvolací po JetPrepareUpdate
269688Některé metody MSXML s České nebo Slovenské RegionalSettings nelze přístup.
271177Oprava: Nelze opravit databázi chráněné heslo přes ODBC ovládacím
271461Oprava: Chybová zpráva "Metoda 'Recordset' objektu 'IAdodc' failed" s řízením dat ADO
272373Oprava: Při zavření ADO Recordset In Application více podprocesy dochází porušení
273772Oprava: Nevracení paměti v ovladači ODBC Jet s SQL_NUMERIC nebo data SQL_C_BINARY
276375Chybová zpráva s Distributed dotazy při použití ADO
296970Problémy výkonu v doménovém řadiči klienti použití integrovaného přihlášení
279515Acc2000: Typ dat BigInt nesprávně mapovaných binární při propojený na SQL Server 2000 tabulky
296730PRB: SP2: zahrnutí MDAC 2.5 SP2 v vydání systému Windows 2000 SP2
296981SP2SS: ESENT: Neúspěšné obnovení Jet vede k poškození databáze

MSMQ

271370Oprava: MSMQ: použití EnableNotification v COM + způsobuje nesprávná dezaktivaci objektu
271646Odeslané zprávy MSMQ: DIRECT = TCP může být odmítnut po změnit IP v počítači cíl
272202Zablokování MSMQ v rychlého režimu na serveru s více procesory směrování s Connector
277990Oprava: Zpomalení výkonu MSMQ dochází v počítači aplikace Connector
279130Oprava: MSMQ: nalepeném zprávy v odchozí frontě čekání pět při odstranění vzdálené fronty
296734SP2SS: IDSSS ITG: BSOD: 2195 SP1 zastavit 0x44 mqac! ACDeviceControl + 0xc78
SP2 sp2fixlist win2000sp2fixlist kbwin2000sp2fixlist

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 282524 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:54:50 - Revize: 9.1

Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP2

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB282524 KbMtcs
Váš názor