Seznam chyb opravených v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (část 3 ze 4)

Tento článek byl dříve publikován CZ282525
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek tvoří část 3 ze 4 seznamu čísel článků popisujících opravy chyb v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows 2000. Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v následujících aktualizacích Service Pack. Aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows 2000 například obsahuje všechny opravy obsažené v aktualizaci Service Pack 1 pro systém Windows 2000. Před instalací aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows 2000 nemusíte instalovat žádnou ze starších aktualizací Service Pack.

Klepnutím na číslo Qxxxxxx před názvem opravy chyby zobrazíte článek s informacemi o chybě. Seznamy dalších článků získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
282522 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (část 1 ze 4)
282524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (část 2 ze 4) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 1 ze 3)
269425 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Sítě

258100 Pokud proces používá stejný koncový bod pro protokol TCP i UDP, může docházet k potížím s výkonem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259887 Při použití nástroje Dnscmd.exe nejsou přidány informace RRType HINFO či ISDN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
261276 Přímé připojení paralelním kabelem se krátce po navázání přerušuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262140 Klienti používající starší verzi protokolu BOOTP neobdrží hodnotu možnosti 144 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262290 Zablokování služby TAPI v případě jiného než reentrantního zprostředkovatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262386 Proces počítače Master Browser nevrací paměť nestránkovaného fondu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262688 Při bezobslužné instalaci systému Windows 2000 není zachována statická adresa IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262694 Uživatel se zlými úmysly může ukončit službu Browser Service (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263207 Program QoS způsobuje 100% zatížení CPU (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263452 Pomocí programu Winmgmt.exe nelze vzdáleně spravovat vyrovnávání zatížení sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263550 Serveru DHCP je zasílána možnost dynamické aktualizace DNS, přestože je globálně zakázána (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263643 Při použití virtuálního portu COM vytáčí modem pouze pulsně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263689 Při práci s nástrojem Netdiag dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263823 Funkce WinSock Recvfrom() navrací hodnotu WSAECONNRESET namísto zablokování nebo vypršení časového limitu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264631 V adresáři Active Directory je možné nastavit nejvýše 854 serverů DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264716 Program Sledování sítě chybně filtruje adresy MAC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264794 Po instalaci brány firewall nebo podobného softwaru do počítače se systémem Windows 2000 dochází k chybě Stop (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264820 Funkce GetHostByName() nepřekládá název počítače s adresou IP 0.0.0.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264953 Nastavení atributu dodavatele ve službě IAS znemožňuje spuštění služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265248 Služba Routing and Remote Access Service chybně zapisuje do protokolu ukončení připojení klientem jako resetování připojení správcem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265254 Mapovač koncových bodů služby RPC registruje shodná rozhraní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266221 Ovladač Dlc.sys způsobuje kontrolu chyby 0x000000D1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266375 Zprostředkovatel WMI vyrovnávání zatížení sítě nevrací paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267912 Pokud je volaný název nastaven na hodnotu jinou než „*“, nefunguje odposlech rozhraní NetBIOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268229 Pokud rutina APC pro funkci SetWaitableTimeruser volá systémová rozhraní, dochází k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268258 Hostitelský systém s vypnutým počátečním stavem clusteru se zablokuje, pokud dojde ke změně nějakého parametru hostitele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268581 Funkce LookupAccountSid() rozhraní Win32 v některých situacích nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268773 Služba NAT chybně předává paket „Cíl není dosažitelný“ protokolu ICMP generovaný serverem NAT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269119 Přihlašování k doméně z klienta RAS se systémem Windows 2000 nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269188 Položka pracovní stanice klienta protokolu WINS [00h] zůstává na serveru WINS aktivní i po vypnutí klienta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269424 Funkce Prepend1BTo1CQueries serveru WINS napomáhá vyrovnávání zatížení mezi řadiči domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269553 Pokud je aktivováno rozpoznávání konfliktů, nabízí server DHCP zápůjčky adresy IP s nulovou délkou trvání zápůjčky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269822 Subsystém TAPI 3.0 nezobrazuje správně identifikátory Caller ID a Called ID (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269879 Ve vícedomých počítačích není výchozí brána DHCP přidávána do směrovací tabulky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270603 Při rekurzivních voláních funkce tdidisconnect() z funkce Tcpclose() dochází k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270635 Oprava Hotfix vyrovnávání zatížení sítě uvedená po vydání aktualizace Service Pack 1 systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270710 Funkce Recvfrom zapisuje do pole Sin_Zero chybná data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270921 Služba Quality of Service Packet Scheduler Service systému Windows 2000 nefiltruje a nezpracovává předávané pakety (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270923 Služba QoS Packet Scheduler systému Windows 2000 odesílá na síťových adaptérech s možností hardwarového výpočtu kontrolního součtu pakety s chybným kontrolním součtem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271067 Klientský počítač s vysokou připojovací rychlostí otevírá velký počet soketů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271178 Vlastnost ITCallInfo::put_CallInfoLong při volání subsystému TAPI 3 způsobuje chybu „Není podporováno“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271180 Zpětné volání v systému Windows 2000 nefunguje se serverem PPP jiného výrobce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271355 Ve funkci mgmtapi!AllocateTle() dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271384 Omezení minimálního výkonu protokolu TCP/IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271708 Hostitelský systém odesílá pakety s chybným kontrolním součtem protokolu TCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271989 Funkce WSADuplicateSocket() rozhraní Winsock2 nefunguje pro sokety podporující protokol QoS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271990 Služby QoS/RSVP nefungují správně, pokud je nainstalován server Microsoft Proxy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272173 Kryptografický modul pro režim jádra systému Microsoft Windows 2000 obdržel stav FIPS 140-1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272485 Klient NetDDE se nemůže se systémem Windows 2000 na první pokus připojit k serveru NetDDE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272494 Při připojování k serveru IIS dochází k chybě „Připojení bylo odepřeno“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272503 Adresy přidané pomocí funkce AddIpAddress() se neobjevují v mezipaměti DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275213 Zrušení procesu uživatelského režimu přesměrování protokolu NAT způsobuje nevracení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275552 Síť Token Ring SRB má nízkou přenosovou rychlost (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276538 Při používání vyrovnávání zatížení sítě nevrací proces Winmgmt paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276575 Oprava chyby „Přetečení vyrovnávací paměti telefonního seznamu“ ohrožující zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276987 Při změně nastavení váhy zatížení funkce Vyrovnávání zatížení sítě dochází k ukončení připojení všech hostitelských systémů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277561 Po vytočení připojení nefunguje v relaci služby Terminal Services okno terminálu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277722 Ovladač Atmuni.sys v systému Windows 2000 nevrací paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278522 Zablokování způsobuje, že programy používající sokety neodpovídají (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278670 Balíček oprav Hotfix pro vyrovnávání zatížení sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278718 Pokud není před restartováním počítače ukončen telefonický hovor, dochází k chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278920 Služba QoS RSVP Service se po prvním výskytu potíží každé tři minuty restartuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279096 Směrovač protokolu IGMP mění zbytečně ve stejném segmentu sítě LAN záporné položky MFE na aktivní a předává pakety (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279354 Nástroj Sledování sítě 2.0 nedokáže filtrovat pakety mezi dvěma adresami IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282798 Protokol DLC odesílá přes ukončené připojení I-rámce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289151 Chybová zpráva: Závažná chyba systému: 0x0000000a (0x00000050,0x00000002,0x00000001,0x8006542A) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289152 Při pokusu více procesů o použití stejného duplicitního soketu dochází k zablokování programu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289153 Vícedomý počítač s integrovanou síťovou kartou nelze po instalaci aktualizace Service Pack 1 znovu přidat do domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289165 Klient udržuje nižší hodnotu maximální přenosové jednotky MTU při následných přenosech vícesměrovou cestou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289167 Ovladač filtru protokolu IP ve víceprocesorovém počítači se systémem Windows 2000 způsobuje chybu na modré obrazovce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289186 Při spuštění testu RNDSTRESS na serveru ILS nevrací program Svchost.exe paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289189 Při replikaci serveru WINS v systému Windows 2000 dochází k událostem 4102 a 9 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289211 Nově přidaná statická cesta se po přijetí zprávy přesměrování protokolu ICMP ztrácí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289229 Při komunikaci se sítí Storage Area Network s použitím přímé cesty rozhraní Winsock dochází v knihovně Masfd.dll k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289232 Pokud jsou ihned po provedení funkce Accept() v síti SAN přijata data, není připojeným soketem signalizována událost FD_READ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289240 Program FTP spuštěný z dialogu Spustit v nabídce Start nepřenáší soubory větší než 64 512 kB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289726 Při přidávání adres IP do síťové karty funkcí AddIPAddress() dochází k chybě Stop 0x000000D5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289730 Po upgradu ze systému Windows NT 4.0 nelze odebrat součást serveru SBS pro sdílení modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289732 Virtuální privátní síť používající ověřování metodou MS-CHAP nelze připojit k serveru RRAS Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289733 Po instalaci protokolu AppleTalk dochází k chybě „Protokol Appletalk nebyl inicializován na žádném adaptéru“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290308 Sada protokolů TCP/IP odesílá paket IP Header Include Packet s identifikátorem IPID nastaveným na hodnotu nula, ale přepisuje uživatelem nastavenou nenulovou hodnotu identifikátoru IPID (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290701 Program Netdde.exe způsobuje poškození haldy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294234 Klient WINS podporující protokol DHCP často aktualizuje názvovou mezipaměť Netbt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Ostatní

247289 Program IFilter sady Office neindexuje správně rozsáhlé dokumenty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262463 Program Find.exe vrací při vytvoření kanálu nadbytečné řádky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263221 Při dotazu na neexistující čítače výkonu nevrací knihovna Pdh.dll paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264484 Tabulky v dokumentech aplikace Word nejsou správně indexovány, pokud sousední buňky obsahují čísla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272763 Pokud je spuštěn dotaz na více katalogů, není hlášeno vypršení časového limitu serveru Index Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274190 Přihlašovací dialog je možné zrušit bez uživatelské akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274853 Verze ANSI funkce PdhExpandWildCardPath() nefunguje v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
278499 Oprava chyby služby Indexing Service ohrožující zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280838 Oprava chyby „Vytváření výčtu souborů služby Indexing Service“ ohrožující zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282132 Při otevírání webové složky v aplikaci Internet Explorer s nastavením zabezpečení na zobrazování přihlašovacího dialogu se přihlašovací dialog nezobrazuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289736 Instalace více katalogů obsahujících shodné zatřiďovací hodnoty poškozuje zatřiďovací databázi (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Tisk

162616 Při použití průchodových funkcí na ovladači Pouze text dochází k vysunutí nadbytečné stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257551 Úvodní stránka v systému GSNW/CSNW NetWare neobsahuje uživatelské jméno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
263995 Při prohlížení vlastností tiskárny Brother v německé verzi systému Windows 2000 dochází k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267896 Dokumenty PDF programu Adobe Acrobat se v relacích služby Terminal Services netisknou správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268589 Dialog Vyhledat tiskárny nevrací správné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269399 V programech s písmy jiných výrobců dochází náhodně k chybě narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269867 Průvodce přidáním tiskárny pro systém CSNW/GSNW nezobrazuje velké množství tiskových front NDS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
272493 Zařízení WritePort USB nenastavuje při přidělování nové vyrovnávací paměti hodnotu dwDataCompleted na 0, pokud je velikost dat proměnná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274524 Na tiskárnách PCL se vzdáleně netisknou některá hlavní písma (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275495 Přesměrování nebo inovace tiskárny nefunguje z důvodu podpisu souboru Ntprint.inf (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289162 Tiskové úlohy větší než 4 MB se netisknou úplně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289184 Při použití ovladače Unidrv.dll nefunguje podpora funkce Autoduplexing tiskárny HP 970 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289194 Klíč registru chybně provádí překlad znaku Line Feed/Carriage Return (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289230 Volání funkce DrvQueryPerBandInfo ovladačem IHV není úspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
289233 Velikost souboru v zařazovacím modulu roste při tisku na tiskárnu PostScript používající ovladače pro režim jádra či uživatelský režim (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292598 Vlastnosti zařízení OEM nastavené v dialogu na kartě Vlastní se neukládají (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
sp2 sp2_seznam_oprav win2000_sp2_seznam_oprav kb_win2000_sp2_seznam_oprav
Vlastnosti

ID článku: 282525 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:54:50 - Revize: 10.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB282525
Váš názor