Časté dotazy týkající se programu Ctfmon.exe

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Při spuštění libovolné aplikace systému Microsoft Office XP se spustí program Ctfmon.exe (Ctfmon), který zůstane spuštěný i po ukončení všech aplikací systému Office.

Tento článek poskytuje odpovědi na některé nejčastější dotazy týkající se programu Ctfmon.exe textových služeb společnosti Microsoft, který je zaveden po instalaci funkcí alternativního vstupu uživatele sady Office XP. Článek poskytuje odpovědi na následující dotazy:
 • Co je program Ctfmon.exe (ctfmon)?
 • K čemu slouží program Ctfmon.exe?
 • Lze program Ctfmon.exe odebrat?
 • Proč soubor Ctfmon.exe nezmizí, když jej odeberu z programu MSConfig?
 • Program Ctfmon.exe se načítá i poté, co ze systému Office XP odinstaluji alternativní vstupní položky. Jak mohu zabránit v jeho spouštění?
 • Jaké množství systémových prostředků program Ctfmon.exe vyžaduje?
 • Lze program Ctfmon.exe načítat na vyžádání, a nikoli automaticky?
 • Pokazím něco, pokud během procesu programu Ctfmon.exe kliknu na položku Ukončit úlohu?
 • Pracuje program Ctfmon.exe ve všech operačních systémech stejně?
Další informace

Co je soubor Ctfmon.exe (Ctfmon.exe)?

Program Ctfmon.exe aktivuje procesor pro zadávání textu (TIP) pomocí alternativního vstupu uživatele a panel jazyků sady Microsoft Office.

K čemu slouží program Ctfmon.exe?

Program Ctfmon.exe sleduje aktivní okna a poskytuje podporu služeb vstupu textu pro rozpoznávání hlasu, rozpoznávání rukopisu, klávesnici, překlad a další technologie alternativního vstupu uživatele.

Lze program Ctfmon.exe odebrat?

Při odebrání programu Ctfmon.exe může dojít k problematickému chování aplikací sady Office XP, proto se jeho odebrání nedoporučuje. Chcete-li zabránit spuštění programu Ctfmon.exe, postupujte takto:

Krok 1: Odinstalace funkcí alternativního vstupu uživatele

Chcete-li odinstalovat funkce alternativního vstupu uživatele, nastavte v instalačním programu systému Office XP stav instalace Neinstalovat.

Systém Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Ukončete všechny aplikace systému Office.
 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klikněte na příkaz Ovládací panely.
 3. V okně Ovládací panely dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
 4. Na kartě Instalovat či odinstalovat klikněte na položku Microsoft produkt systému Office XP, kde produkt systému Office XP je název příslušného produktu systému Office. Pokud používáte samostatnou verzi některé aplikace systému Office, klikněte na odpovídající produkt v seznamu. Klikněte na tlačítko Přidat či odebrat.
 5. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby klikněte na položku Přidat nebo odebrat součásti a pak klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se dialogové okno Zvolit možnosti instalace všech aplikací a nástrojů systému Office.
 6. Klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Sdílené součásti sady Office a rozbalte ji.
 7. Klikněte na ikonu vedle položky Alternativní vstup uživatele a pak vyberte možnost Neinstalovat.
 8. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
POZNÁMKA: Pokud máte nainstalováno několik produktů systému Office XP (například systém Office XP Professional a aplikaci Publisher 2002), je nutné předchozí kroky opakovat u všech nainstalovaných produktů.

Systémy Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP:
 1. Ukončete všechny aplikace systému Office.
 2. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klikněte na příkaz Ovládací panely. POZNÁMKA: V systému Windows XP klikněte na tlačítko Start a pak na možnost Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.POZNÁMKA: V systému Windows XP klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

 4. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klikněte na položku Microsoft produkt systému Office XP, kde produkt systému Office XP je název příslušného produktu systému Office. Pokud používáte samostatnou verzi některé aplikace systému Office, klikněte na odpovídající produkt v seznamu. Klikněte na tlačítko Změnit.
 5. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby klikněte na položku Přidat nebo odebrat součásti a pak klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se dialogové okno Zvolit možnosti instalace všech aplikací a nástrojů systému Office.
 6. Klikněte na znaménko plus (+) vedle položky Sdílené součásti sady Office a rozbalte ji.
 7. Klikněte na ikonu vedle položky Alternativní vstup uživatele a pak vyberte možnost Neinstalovat.
 8. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
POZNÁMKA: Pokud máte nainstalováno několik produktů sady Office XP (například sadu Office XP Professional a aplikaci Publisher 2002), je nutné předchozí kroky opakovat u všech nainstalovaných produktů.

Krok 2: Odebrání služeb alternativního vstupu uživatele z textových služeb

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klikněte na příkaz Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely dvakrát klikněte na položku Textové služby.POZNÁMKA: V systému Windows XP klepněte na položku Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a klepněte na položku Místní a jazykové nastavení. Na kartě Jazyky klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 3. V části Instalované služby postupně vyberte všechny uvedené položky vstupu a klikáním na příkaz Odebrat je odeberte. Je třeba jednu po druhé odebrat všechny položky s výjimkou následující služby vstupu:
Angličtina (Spojené státy) – výchozí klávesnice – Spojené státy 101

Krok 3: Spuštění příkazu Regsvr32 /U u souborů Msimtf.dll a Msctf.dll

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte následující příkaz:
  Regsvr32.exe /u msimtf.dll
 3. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Opakujte kroky 1 až 3 pro soubor Msctf.dll.
Další informace o odebrání souboru CTFMon.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
313176 Programy se mohou samy spouštět, ukončovat, ztrácet a zaměřovat

Proč soubor Ctfmon.exe nezmizí, když jej odeberu z programu MSConfig?

Při odebrání programu Ctfmon.exe z programu MSConfig není program Ctfmon.exe zakázán. Další informace o zakázání programu Ctfmon.exe naleznete v části Lze program Ctfmon.exe odebrat? dříve v tomto článku.

Program Ctfmon.exe je zaváděn i po odinstalaci funkcí alternativního vstupu ze sady Office XP. Co mohu udělat, aby tento program nebyl spouštěn?

Na rozdíl od funkcí alternativního vstupu uživatele je program Ctfmon.exe systémovou součástí, kterou nelze odinstalovat. Další informace o zakázání programu Ctfmon.exe naleznete v části Lze program Ctfmon.exe odebrat? dříve v tomto článku.

Jaké množství systémových prostředků program Ctfmon.exe vyžaduje?

Pokud nejsou spuštěny rozšířené textové služby, využívá program Ctfmon.exe malé množství systémových prostředků. Rozšířené textové služby jsou technologie vstupu (rozpoznávání hlasu, rozpoznávání rukopisu a editory IME), které ovládá program Ctfmon.exe prostřednictvím procesoru TIP.

Lze program Ctfmon.exe zavést na vyžádání a nikoli automaticky?

Systém alternativního vstupu uživatele není navržen tak, aby jej bylo možné na vyžádání zavést do paměti nebo uvolnit z paměti.

Lze proces Ctfmon.exe ukončit klepnutím na tlačítko Ukončit úlohu v dialogovém okně Správce úloh nebo Ukončit program?

Nikoli. Proces Ctfmon.exe není doporučeno ukončovat ručně. Chcete-li ukončit proces Ctfmon.exe, doporučujeme použít postup uvedený v části Lze program Ctfmon.exe odebrat? tohoto článku.

Funguje program Ctfmon.exe stejně u všech operačních systémů?

Obecně ano. Program Ctfmon.exe vykonává v různých operačních systémech Microsoft Windows stejné úlohy.

Další informace

Program Ctfmon.exe slouží k řízení technologií alternativního vstupu uživatele. Tento program spouští součást Panel jazyků (v systémové oblasti hlavního panelu) a zůstává spuštěný na pozadí i po ukončení aplikace sady Office XP. Je také spouštěn při každém startu systému Windows a zůstává spuštěný na pozadí bez ohledu na to, zda je spuštěna aplikace sady Office XP.Po instalaci součástí Alternativní vstup uživatele sady Office XP je program Ctfmon.exe nepřetržitě spuštěn na pozadí během relace systému Windows.
WD2002 prb COrg2002 PPT2002 PPT OFFXP inf kbspeech kbhandwritting
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 282599 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:21:46 - Revize: 2.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbFAQ kbhowto KB282599
Váš názor